עורך דין רשלנות רפואית

תביעות בגין רשלנות רפואית הפכו בשנים האחרונות לתופעה של ממש, ובחלק ניכר מן המקרים, הן אף מוצדקות מאוד.

מהי בעצם רשלנות רפואית על פי הגדרתה? מי הם הקורבנות של רשלנות רפואית ומהם המאפיינים שלהם? באילו נושאים עיקריים מוגשות תביעות רשלנות רפואית בישראל? מי יכול ורשאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ומהם השלבים בדרך להגשת תביעת רשלנות רפואית? מהו התפקיד של עורך דין רשלנות רפואית ואיך בוחרים את איש המקצוע המיומן ביותר בהגשת תביעות רשלנות רפואית? בשורות הבאות נדון בהרחבה בכל הסוגיות הללו ובסוגיות רבות נוספות, העולות פעמים מזומנות בהקשר של תביעות רשלנות רפואית. חשוב לקרוא ולהכיר.

על הצורך הגובר בשירותיו של עורך דין רשלנות רפואית במדינת ישראל

במהלך חודש נובמבר שנת 2005, הוגש לממשלת ישראל דו”ח הוועדה הבין משרדית לבחינת הדרכים להקטנת ההוצאה בגין רשלנות רפואית. עצם הצורך שהתעורר בהקמת ועדה כזאת וניסוח דוח מנומק ומפורט, מצביע על כך שלא רק שהנושא של רשלנות רפואית לא ירד מהפרק ופס מן העולם, אלא שדווקא ההיפך הגמור קורה.

מספר התביעות שהוגשו על ידי מי שהם או בני משפחתם נפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית במדינת ישראל, למרבה הצער, רק הולך וגדל עם השנים, וגם סכומי התביעות נמצאים בעלייה מתמדת. לכאורה, ההיגיון אומר כי ככל שהרפואה מתקדמת, כך היכולת של הרופאים לשלוט באיכות התוצאה של הטיפול הרפואי שהם מעניקים למטופל או בתוצאות הניתוח שהם מבצעים, תהיה גבוהה יותר.

אולם בפועל ניכר כי המצב הפוך לחלוטין – ככל שהיכולת של הרופאים לבצע פעולות רפואיות כירורגיות ואחרות משתפרת, כך מרחב התמרון שלהם קטן, ומה שנחשב עד לא מכבר לטעות לגיטימית שרופא יכול לעשות, הפך עלול להיות מוגדר כיום כמקרה של רשלנות רפואית.

מה מוגדר בתור רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא, על פי ההגדרה, מתן שירות רפואי או טיפול רפואי, כאשר נותן השירות סוטה מרמת הזהירות הסבירה, ברמה כזאת, שלמטופל או למקבל השירות או הטיפול הרפואי נגרם נזק.

עורך דין רשלנות רפואית
עורך דין רשלנות רפואית

אם הנזק הזה לא היה נגרם למטפל אילולי הסטייה מרמת הזהירות הסבירה, הרי שמדובר כאן על רשלנות רפואית ואין כל דרך אחרת להגדיר את הסטייה מהנורמה או מרמת הטיפול הנדרשת. אם הנזק שנגרם הוא משמעותי ובר הוכחה, כי אז מתקיימת עילה לתביעה כנגד נותן השירות הרפואי או הטיפול הרפואי השגוי, בגין רשלנות רפואית.

למען הסר ספק – העדר תועלת איננו בהכרח רשלנות רפואית ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כספית כנגד נותן השירות. אם התחייב נותן השירות או הטיפול לתוצאות ואלה לא הגיעו, עילת התביעה יכולה להיות הפרת חוזה או הפרת הסכם, אבל לא רשלנות רפואית.

מי הם הנפגעים של רשלנות רפואית?

הנפגעים כתוצאה מרשלנות רפואית על היבטיה השונים הם מטופלים שפנו לנותן שירות רפואי, במטרה לקבל ממנו טיפול רפואי, ייעוץ או תרופה שנועדה לטפל בבעיה רפואית שהם סובלים ממנה. הטיפול יכול להיות תרופתי, ייעוץ רפואי או ניתוח, קרי התערבות כירורגית.

בכל אחד מהמקרים, התוצאה המקווה היא שיפור במצבו הרפואי של המטופל, או לכל הפחות אי הרעה במצבו. לפעמים, רשלנות רפואית עלולה לפגוע בצאצא, במקרים של רשלנות רפואית בהריון או רשלנות רפואית בלידה.

במקרה כזה, מגיש התביעה הם ההורים, או הנציגים מטעמם. בעבר ניתנה הזכות לילדים לאחר גיל הבגרות להגיש גם כן תביעה, אבל תקופת ההתיישנות להגשת תביעה קוצרה ורק ההורים יכולים לעשות את הצעד הזה. אולם בנושא הזה עוד נעסוק בהמשך.

לאורך כמה זמן עלולות תוצאותיה של רשלנות רפואית להשפיע על הנפגע?

התוצאות של רשלנות רפואית עלולות להיות מורגשות למשך תקופת זמן ארוכה. יש מקרים שבהם טיפול הולם, תרופתי ואחר, עשוי לשפר את המצב של מי שנפגע כתוצאה של רשלנות רפואית.

עם זאת, יש מקרים שבהם התוצאה של הרשלנות הרפואית תלווה את מי שנפגע ממנה לאורך כל חייו. כך למשל נפגעי רשלנות רפואית בזמן ההיריון או רשלנות רפואית בלידה, עלולים להישאר עם פגיעה פיזית מינורית או בעלי מום במקרה הטוב, או נכים קשים במקרה הפחות טוב, לאורך כל החיים שלהם.

באילו מקרים מוגשות תביעות רשלנות רפואית?

מגוון הבעיות והעוולות אשר בגינן מוגשות כיום תביעות רשלנות רפואית הוא נרחב. יתרה מכך – הוא נמצא בתהליך מתמיד של שינוי וגידול. בשורות הבאות נתעכב רק על חלק ממגוון המקרים שבהם הוגשו תביעות בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בהריון

מדובר באחד מהסוגים הנפוצים של תביעות רשלנות רפואית. רשלנות רפואית בהריון היא מצב שבו בדיקות שונות שבוצעו ביולדת במהלך חודשי ההריון, לא אבחנו בעיה צפויה אצל העובר. באופן פרדוקסלי, ככל שהרפואה מתקדמת וככל שהיכולת לאבחן בעיות רפואיות אצל עוברים כבר בשלבים המוקדמים של ההריון משתכללת, כך מספר המקרים בהם מוגשות תביעות מהסוג האמור נמצא בעלייה.

מה שלפני כמה שנים היה יכול להיחשב לטעות סבירה, ייחשב היום בזכות ההתקדמות הטכנולוגית לרשלנות רפואית לכל דבר ועניין. בהמשך המאמר נעסוק בכך בהרחבה.

רשלנות רפואית בלידה

להבדיל מתקופת ההריון, רשלנות רפואית בלידה מוגדרת בתור בעיה שנוצרה במהלך הלידה, כתוצאה מפעולה לא נכונה של צוות הרופאים, אשר גרמה לכך שהוולד נולד עם בעיה רפואית. מנגד, גם הימנעות מנקיטת צעד מתחייב עשויה להיות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית. זאת, כמובן, רק אם התובעים יצליחו להוכיח שבמצב הקיים, הפעולה הזאת הייתה מתבקשת וכל בעל מקצוע אחר היה נוקט באותה הפעולה באותו המצב.

רשלנות רפואית בניתוח

ככל שעובר הזמן היכולות של בעלי מקצועות רפואיים, ובכלל זה מנתחים כירורגים, הולכות ומשתפרות. על הרקע הזה, דווקא מקרים שבהם הניתוח נכשל וגרם נזק למנותח, מספקים עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח.

זאת, בתנאי שניתן להוכיח שהרופא המנתח אכן נהג ברשלנות, לא ביצע פעולות שכל רופא מנוסה במצבו היה מבצע, או לא נמנע מביצוע פעולות שכל רופא אחר היה נמנע מלבצע אותן, על מנת שלא לסכן את המנותח. גם פעולה בלתי סבירה שננקטה עשויה להיחשב לפעולה נכונה, אם הרופא המנתח יצליח להסביר את הכוונה שלו מאחורי ביצוע הפעולה החריגה.

רשלנות רפואית באבחון מחלות קשות

גם בנושא הרחב של אבחון מחלות קשות, כמו בשאר המקרים שתוארו לעיל, אבחון שגוי של הרופא עלול להביא, ואכן הביא לא אחת, למוות או לפגיעה קשה במטופל או לפגיעה קשה באיכות החיים שלו, בעקבות טיפול שניתן באיחור והיה יכול לשפר את מצבו של המטופל, אילו ניתן קודם. אם מתברר שמהבדיקות והצילומים שהמטופל ערך היה כל בעל מקצוע או רופא מומחה אחר מאבחן קיומה של מחלה, הרי שאי אבחון המחלה או אבחון שגוי שלה הוא בגדר רשלנות רפואית לכל דבר ועניין.

רשלנות רפואית בטיפולים אסתטיים

רשלנות רפואית בטיפולים אסתטיים, יש לה שני צדדים. מחד, רשלנות רפואית בטיפול קוסמטי אינה נחשבת לרוב כמסכנת חיים. אולם מנגד – רשלנות רפואית בטיפולים אלו עלולה להביא לכישלון הטיפול, ומכאן ליצור מפגע אסתטי שעלול ללוות את המטופל ששילם ממיטב כספו עבור הטיפול, לתקופה ארוכה של עוגמת נפש משמעותית ואף למשך שארית חייו.

בטיפולים אסתטיים יש הרבה מקרים שבהם לא רק שטיפול לא צלח, אלא שהוא גרם לבעיה עוד יותר חמורה. טיפול שגוי שגרם נזק, ובעיקר אם הנזק הוא בלתי הפיך, מהווה עילה לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית. לפעמים, העדר נוכחות של רופא מוסמך בזמן הטיפול, מהווה לכשעצמה עילה לתביעת רשלנות, אם למטופל נגרם נזק.

בנוסף לרשימה החלקית מאוד של טיפולים רפואיים רשלניים אשר הזיקו למטופל, יש עוד מגוון לא קטן של מקרים שלא הוזכרו כאן. בכל אחד מהמקרים, התנאי לקיומה של רשלנות רפואית הוא, כפי שכבר הוזכר, היותה תוצאה של התנהגות חריגה, שכל רופא או מומחה אחר היה נמנע ממנה.

למרבה הצער, ככל שחולף, הזמן מתברר שהן סוגי התביעות השונים והן החומרה שלהן, נמצאים במגמת עלייה מתמדת. ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת טיפולים טובים יותר, מה שמגדיל את הציפיות אצל המנותחים או המטופלים. ככל שהציפיות הללו נכזבות, כך הסיכויים לתביעת רשלנות רפואית יהיו גבוהים יותר.

מהם סיכויי ההצלחה של תביעת רשלנות רפואית?

באופן עקרוני, הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית כפופה במידה רבה לסיכויי ההצלחה שלה. במקרים שבהם הסיכון אל מול הסיכוי הוא גבוה מדיי, הסבירות להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית איננו גבוה. זאת, למעט מקרים שבהם ההוכחות לקיומה של רשלנות רפואית הן קיימות ומוחלטות.

בנוסף, אם אכן היה מקרה של רשלנות רפואית, אבל כתוצאה ממנו לא נגרמו נזקים, או שהנזקים שנגרמו הם מינוריים וניתנים לתיקון, ספק אם חישוב העלויות הכרוכות בהגשת תביעה כנגד גובה הפיצויים שבית המשפט עשוי לפסוק, יהיה שווה את המאמץ.

עורך דין רשלנות רפואית המכיר לעומק את הנושא, יוכל לתת עצה מחושבת ומהימנה יותר. בכל מקרה לגופו. אפשר, כמובן, להגיש את התביעה באופן עצמאי, על מנת לחסוך עלויות. אבל יחד עם זאת, מלכתחילה הסיכויים של תביעה כזאת אינם גבוהים.

כיצד הקדמה הטכנולוגית הובילה לעלייה במספר תביעות הרשלנות הרפואית בישראל?

בשורות לעיל, נגענו בקשר שבין הקדמה הטכנולוגית לעלייה במספר התביעות בגין רשלנות רפואית. אחד היתרונות הבולטים של תהליך המודרניזציה והקדמה הטכנולוגית, טמון בעובדה שבמקביל לקדמה הטכנולוגית ובמידה רבה בזכותה, חלו שיפורים משמעותיים גם ביעילות ובאיכות של חלק ניכר מהטיפולים הרפואיים או הטיפולים האסתטיים שגברים ונשים כאחד מבקשים לעבור.

טכנולוגיות מודרניות מסייעות באבחון מדויק יותר של בעיות רפואיות, כולל גידולים סרטניים ובעיות אחרות. במקביל, חל שיפור גם ביעילות של הטיפולים וברמת הדיוק שלהם. אם לוקחים את כל הנתונים הללו בחשבון, ניתן היה לחשוב כי מספר התביעות המוגשות כנגד מי שמעניקים טיפולים רפואיים ירד, וגם סכומי התביעה ירדו. למעשה, מה שקרה זה בדיוק ההפך הגמור. מספר התביעות נמצא בתהליך מתמיד של עלייה, וגם סכומי התביעה עולים בהתמדה.

הסיבה לעלייה במספר תביעות הרשלנות הרפואית בישראל ובהיקפים שלהן

הסיבה לעלייה הן במספר התביעות בגין רשלנות רפואית והן בגובה סכומי התביעה, היא דווקא היכולת של הצוותים הרפואיים ואנשי המקצוע לאבחן ולטפל טוב יותר בבעיות רפואיות שונות ומשונות.

אם לפני ארבעים וחמישים שנה ניתוח קטרקט פשוט היה יכול להסתיים בבעיות חמורות למנותח ובאובדן הראייה או ראייה חלשה במיוחד וכן ניסטגמוס (תנועה לא רצונית של האישונים) והדבר היה נסלח, הרי שנכון להיום, תוצאה דומה תגרום כמעט בוודאות להגשת תביעת פיצויים ענקית כנגד המנתחים והמוסד הרפואי שבו בוצע הניתוח.

הדבר דומה גם בטיפולי שיניים שהפכו מדויקים יותר וגם בטיפולים אסתטיים, שבהם מרווח הטעות הפך להיות מצומצם מאוד. דווקא כעת הסלחנות של המטופלים, ואיתה גם הסלחנות של בתי המשפט כלפי טעויות, היא מינימלית. הטכנולוגיה הגדילה את הציפיות מהמטפלים, ואיתה גם את הדרישות מהם לדיוק מרבי.

מי רשאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית?

כל מי שנפגע כתוצאה מטיפול רפואי או אבחון רפואי לקוי, רשאי לפנות לשירותיו הטובים של עורך דין רשלנות רפואית ולהסתייע בו להגשת תביעת רשלנות. ואולם אם הנפגע הוא קטין ואיננו יכול להגיש התביעה בעצמו, או לחילופין אם הנפגע הוא קשיש או נכה שלא מסוגל לבצע את כל הנדרש במטרה להשלים את הגשת התביעה, יכול מי מבני המשפחה או מי שנבחר על ידי הנפגע לצורך העניין, להגיש בשמו את התביעה.

מהו חלון הזמן שבו אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית?

תביעת רשלנות רפואית אפשר להגיש עד שבע שנים ממועד ההתרחשות של האירוע שהוגדר כמקרה של רשלנות רפואית. גם כשמדובר בקטין שנפגע כתוצאה מרשלנות כאמור לעיל, מועד ההגשה הוא עד שבע שנים, ולא עשרים וחמש שנים ממועד ההתרחשות של הרשלנות הרפואית, כפי שהיה נהוג עד לפני זמן מה.

זאת, לנוכח העובדה שממילא, מי שמגיש את הבקשה הם ההורים, ובחלק ניכר מן המקרים הילד לא יכול להגיש בעצמו את התביעה. כך או אחרת, חשוב להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית לפני שמקבלים החלטה בעניין. זאת, במטרה לברר לאישורן את האפשרויות ולזרז את מועד ההגשה של התביעה.

מהם השלבים בדרך לתביעת רשלנות רפואית

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית מתחלקת לשלושה שלבים: איסוף החומר הרפואי, פנייה לרופא או לרופאים מומחים לקבלת חוות דעת והשלב האחרון הוא הגשת התביעה עצמה. הגשת התביעה וההכנות אליה כרוכות בעלויות, שיש לקחת אותן בחשבון בתביעת הפיצויים.

איסוף החומר הרפואי לקראת הגשת תביעת רשלנות רפואית

איסוף החומרים הרפואיים הוא אחד החלקים היותר קשים. זאת, בעיקר אם חלק מהחומר נאסף או צריך להיאסף באמצעות בדיקות שהתובע או בני המשפחה שלו מבצעים במטרה לאשש את התביעה. באופן עקרוני, התהליך הזה כולל גם את הבקשה לקבל עותק מאושר של התיק הרפואי של המטופל מהמוסד הרפואי שכנגדו מוגשת התביעה.

למען הסר ספק – החוק אוסר על אותו מוסד רפואי להסתיר את התיק הרפואי או לערוך בו שיניים. זאת ועוד – אם התיק הרפואי נעלם, ולא משנה מה הסיבה לכך, הדבר מאשש את זכותו של התובע ולא פוגע בה. הדבר נכון גם אם בוצע הליך רפואי כל שהוא, אשר בניגוד לדרישות החוק, לא תועד בתיק הרפואי.

קבלת חוות דעת רפואיות מקצועיות לטובת תביעת רשלנות רפואית

כחלק מההליך התביעה, יש צורך לקבל חוות דעת מקצועיות באשר להליך הרפואי שהיה צריך להתבצע. חוות הדעת הללו נדרשות, על מנת שניתן יהיה לאשש את התביעה ולהפריך את הטענה של הרופא או הרופאים המטפלים, שהם עשו ככל שביכולתם במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר מבחינת המטופל.

מה חשוב לדעת בשלב הגשת תביעת רשלנות רפואית בפועל

ברגע שכל הרשומות הרפואיות קיימות וכל חוות הדעת נאספו על פי הצורך, השלב הבא הוא הגשת התביעה. גודל הסכום שבו מדובר, משפיע על מקום הגשת התביעה. לבית משפט השלום אפשר להגיש תביעה שהסכום שלה אינו עולה על 2,500,500 ש”ח, נכון למועד כתיבת שורות אלה. תביעות בסכומים גבוהים יותר, יש להגיש לבית המשפט המחוזי.

זה המקום להזכיר, שהגשת תביעות בגין רשלנות רפואית עלולות להיות כרוכות בעלויות גבוהות. חשוב לדעת את זה, וחשוב לדאוג מראש למקורות שמהם ניתן להשיג את הסכומים הנדרשים. עם זאת, העלויות הללו נלקחות בחשבון והן צריכות להיות מגולמות בסכום הכולל של התביעה, כמו גם שכר עורכי הדין שסייעו בהגשה שלה.

העלויות כוללות אגרות שונות לבתי המשפט, תשלום לרופאים מומחים, תשלום לעורכי הדין וכן עלות איסוף החומר הרפואי הקשור בתביעה. אין מדובר בסכומים של מה בכך, וחשוב להיות מאורגנים ולהתכונן היטב בדרך להגשת התביעה.

כיצד חוק ההתיישנות פועל בהקשר של עוולת רשלנות רפואית?

מועד ההתיישנות בגין עוולת רשלנות רפואית, הינו שבע שנים מהמועד שבו היא התרחשה. הדבר מצמצם במידה רבה את זמני ההתיישנות שהיו נהוגים עד לא מכבר, שיכלו להגיע במקרים רבים עד לכדי 25 שנה מהמועד שבו התבצעה לכאורה הרשלנות הרפואית. אם התוצאה של הרשלנות התגלתה באיחור, מועד שבע השנים מתחיל ממועד הגילוי של הרשלנות הרפואית, ובלבד שלא חלפו עשר שנים מהמועד שבו היא התרחשה בעת שהתגלתה.

הדבר מצמצם במידה רבה את הזמן שניתן למי שנפגע כתוצאה מרשלנות לעכל את מצבו החדש. זאת ועוד – הוא חייב לפעול במהירות שכן מדובר בתהליך שעלול, מטבע הדברים, לקחת לא מעט זמן. עורך דין רשלנות רפואית עשוי לצמצם את הזמן עד להגשת התביעה, בכך שייקח פיקוד וינווט את התהליך בעצמו.

ההיערכות הנדרשת ממוסדות רפואיים לקראת תביעות רשלנות רפואית

הדבר החשוב ביותר שיש לקחת בחשבון הוא שרשלנות רפואית איננה מתבצעת בכוונה תחילה, ולרוב גם לא בגלל הרצון של הרופא או המטפל לחסוך בעלויות או בזמן או מכל סיבה שיש בה כוונה תחילה. בנוסף, חשוב להדגיש שכל רופא וכל מטפל רפואי המבצע אבחונים וניתוחים, עלול להיות חשוף לתביעת רשלנות רפואית.

גם המוסד הרפואי בו בוצע ההליך הרשלני, עלול להימנות עם הנתבעים. לפיכך, בשנים האחרונות נוהג כל מוסד רפואי להצטייד בפוליסות ביטוח שעשויות לסייע לו במקרה של תביעת רשלנות רפואית שנמצאה צודקת, ושבגינה נתבע המוסד הרפואי או הרופא המטפל או שניהם, בסכומי כסף משמעותיים.

בצורה הזאת אפשר להימנע מהוצאות מיותרות או כאלה שעלולות לגרום נזק כלכלי משמעותי למוסד הרפואי או לרופא. מצד שני, התובע יכול להיות סמוך ובטוח שאם התביעה שלו אכן תימצא צודקת, הוא יקבל את מלוא סכום הפיצוי שאותו יקבע בית המשפט.

כיצד הנתבעים בתביעות רשלנות רפואית מגנים על עצמם?

למרות האמור לעיל, אין סיבה להניח שהנתבעים עצמם לא יתארגנו להגן על עצמם מפני התביעה. עם הצעדים שבהם ינקטו, ניתן למנות בדיקה מדוקדקת של הטיפול שניתן למטופל, ובחינה של העמידה שלו באמות המידה המקובלות לטיפולים דומים או זהים לזה שהמטופל קיבל ואשר נערכו הן במוסד הרפואי הספציפי והן במוסדות רפואיים אחרים. אם אמות המידה ואמצעי הזהירות שננקטו היו זהים לאלה שננקטו במקרים דומים, אזי הדבר העלול לשמוט את הקרקע מתחת לרגליה של התביעה הנוכחית.

בנוסף, גם הנתבעים עשויים לגייס לצידם מומחים שיתנו חוות דעת רפואית הגורסת שהטיפול שנתנו אכן עמד בכל אמות המידה הנדרשות. עם זאת, חשוב לחזור ולהדגיש שקדמה טכנולוגית וחידושים טכנולוגיים שונים, עלולים ליצור מצב שבו מה שנחשב בעבר לסטנדרט מקובל, עלול להיחשב כרשלנות רפואית בתביעה הנוכחית.

ניסיון להגיע לפשרה עם התובעים בתביעת רשלנות רפואית

לעיתים קרובות, עשויים שני הצדדים בתביעת רשלנות רפואית לנסות ולהגיע לפשרה. המוסד הרפואי או הרופא שמואשמים בביצוע עוולת רשלנות רפואית, עשויים לפנות לתובעים במטרה להגיע להסדר כספי. נקודת המוצא היא, שאחרי הכל זה מה שהתובעים מעוניינים בו.

מבחינת התובעים, הסדר כזה עשוי לחסוך זמן וגם הוצאות משמעותיות על השירותים הטובים של רופאים מומחים ושל עורך דין רשלנות רפואית. מבחינת הנתבעים, מדובר בחיסכון ניכר בזמן ובדרך כלל גם בפשרה על סכומים נמוכים מאלה שישולמו אם וכאשר התביעה תצא אל הפועל ותוכתר כהצלחה. במרבית המקרים, הסכומים ישולמו לנפגע ללא הודאה מצד מבצע העוולה ובלא הוכחת נזק.

מה עושה עורך דין רשלנות רפואית במסגרת תפקידו?

עורך דין רשלנות רפואית הוא איש המקצוע שאמור לרכז את הביעה ולנווט אותה, וכן ללוות את התובעים לכל אורך הדרך כולל ייצוג משפטי. במרבית המקרים, עורך דין רשלנות רפואית עושה בעצמו את מרבית מלאכת האיסוף, אם לא את כולה. זאת, תוך שמי ששכרו אותו מעבירים אליו תשלומים שונים שנועדו לצורך השגת מסמכים וביצוע פעולות שונות הקשורות בתביעה.

גם אם הנתבעים מגיעים למצב שבו הם מציעים פשרה, עורך הדין חייב לבחון את הפשרה המוצעת ולהמליץ ללקוחות שלו כיצד כדאי להתייחס אליה ומהם היתרונות של פשרה מהסוג האמור אל מול החסרונות הטמונים בה. לכל אורך הדרך, הדבר העיקרי שצריך להיות לנגד עיניו הוא האינטרס של הלקוחות שלו והתועלת שהם יוכלו להפיק מהפשרה המוצעת, אל מול התועלת שבהמשך ההתנהלות המשפטית מול הנתבעים.

כיצד עורך דין רשלנות רפואית מסייע ללקוחותיו להיערך כראוי לתביעה?

כאמור לעיל, עורך דין רשלנות רפואית צריך להיות איש מקצוע מיומן המכיר את הנושא ויכול לזהות את היתרונות ואת החסרונות הקיימים בתביעה הספציפית. כיוון שכך, הוא יכול לייעץ ללקוחות שלו אם להתמיד בתביעה, ואם כן – מהם סכומי הפיצויים שאותם אפשר לתבוע. ככלל, ניסוח של התביעה הוא תפקיד לא פשוט, כיוון שתביעה בסכומים נמוכים מדיי תפגע למעשה בלקוחות ותביעה בסכומים גבוהים מדיי עלולה להיפסל.

איך בוחרים עורך דין רשלנות רפואית?

כל תביעה בגין רשלנות רפואית היא תביעה ייחודית ולעולם אין שתי תביעות זהות או דומות זו לזו. לפיכך, יש משמעות רבה למידת המקצועיות של עורך הדין אשר ייבחר לייצג את התובע או התובעים. בשלב הראשון, יש לברר עם כמה עורכי דין מה מידת הניסיון שיש להם בהגשת תביעות בנושאים דומים או קרובים לאלה שבגינם התביעה אמורה להיות מוגשת.

אפשר לברר באמצעות האינטרנט, אבל אפשר גם לשאול באופן ישיר. עורך דין רשלנות רפואית המכיר ויודע את העבודה ויש לו ניסיון, לא יתבייש כלל ועיקר להציג בפניכם את ההצלחות שהיו לו. זאת, כמובן, מבלי לפגוע בסודיות לקוחותיו ובאתיקה המקצועית שלו.

לאילו מיומנויות נדרש עורך דין רשלנות רפואית?

בנוסף לרמה המקצועית, חשוב שתשרור גם הבנה וכימיה טובה בין עורך הדין לבין הלקוח או הלקוחות שלו. ככל שהקשר יהיה טוב יותר והאמון בין הצדדים רב יותר, כך הייצוג של התובע אל מול הנתבעים יהיה מוצלח יותר.

מעבר למקצועיות והניסיון של עורך דין רשלנות רפואית, נדרשת כמובן גם רגישות רבה למצבו של הלקוח, שחווה, קרוב לוודאי, טראומה מסוימת ואובדן אמון במערכת הרפואית.

נפגעתם מרשלנות רפואית? פנו לעזרה משפטית מקצועית

במידה ואתם סבורים כי נפלתם קורבן למקרה של רשלנות רפואית, דעו כי אינכם חייבים לשאת בהשלכות לבדכם. עורך דין רשלנות רפואית יוכל לבחון את פרטי המקרה ולהעריך את סיכויי ההצלחה הגלומים בהגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית, על מנת להמתיק ולו במעט, את רוע הגזירה ועוגמת הנפש.