עורך דין רשלנות רפואית

תביעות בגין רשלנות רפואית הפכו בשנים האחרונות לתופעה של ממש, ובחלק ניכר מן המקרים, הן אף מוצדקות מאוד.

מהי בעצם רשלנות רפואית על פי הגדרתה? מי הם הקורבנות של רשלנות רפואית ומהם המאפיינים שלהם? באילו נושאים עיקריים מוגשות תביעות רשלנות רפואית בישראל? מי יכול ורשאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ומהם השלבים בדרך להגשת תביעת רשלנות רפואית? מהו התפקיד של עורך דין רשלנות רפואית ואיך בוחרים את איש המקצוע המיומן ביותר בהגשת תביעות רשלנות רפואית? בשורות הבאות נדון בהרחבה בכל הסוגיות הללו ובסוגיות רבות נוספות, העולות פעמים מזומנות בהקשר של תביעות רשלנות רפואית. חשוב לקרוא ולהכיר.

על הצורך הגובר בשירותיו של עורך דין רשלנות רפואית במדינת ישראל

במהלך חודש נובמבר שנת 2005, הוגש לממשלת ישראל דו"ח הוועדה הבין משרדית לבחינת הדרכים להקטנת ההוצאה בגין רשלנות רפואית. עצם הצורך שהתעורר בהקמת ועדה כזאת וניסוח דוח מנומק ומפורט, מצביע על כך שלא רק שהנושא של רשלנות רפואית לא ירד מהפרק ופס מן העולם, אלא שדווקא ההיפך הגמור קורה.

מספר התביעות שהוגשו על ידי מי שהם או בני משפחתם נפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית במדינת ישראל, למרבה הצער, רק הולך וגדל עם השנים, וגם סכומי התביעות נמצאים בעלייה מתמדת. לכאורה, ההיגיון אומר כי ככל שהרפואה מתקדמת, כך היכולת של הרופאים לשלוט באיכות התוצאה של הטיפול הרפואי שהם מעניקים למטופל או בתוצאות הניתוח שהם מבצעים, תהיה גבוהה יותר.

אולם בפועל ניכר כי המצב הפוך לחלוטין – ככל שהיכולת של הרופאים לבצע פעולות רפואיות כירורגיות ואחרות משתפרת, כך מרחב התמרון שלהם קטן, ומה שנחשב עד לא מכבר לטעות לגיטימית שרופא יכול לעשות, הפך עלול להיות מוגדר כיום כמקרה של רשלנות רפואית.

מה מוגדר בתור רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא, על פי ההגדרה, מתן שירות רפואי או טיפול רפואי, כאשר נותן השירות סוטה מרמת הזהירות הסבירה, ברמה כזאת, שלמטופל או למקבל השירות או הטיפול הרפואי נגרם נזק.

אם הנזק הזה לא היה נגרם למטפל אילולי הסטייה מרמת הזהירות הסבירה, הרי שמדובר כאן על רשלנות רפואית ואין כל דרך אחרת להגדיר את הסטייה מהנורמה או מרמת הטיפול הנדרשת. אם הנזק שנגרם הוא משמעותי ובר הוכחה, כי אז מתקיימת עילה לתביעה כנגד נותן השירות הרפואי או הטיפול הרפואי השגוי, בגין רשלנות רפואית.

עורך דין רשלנות רפואית
עורך דין רשלנות רפואית

למען הסר ספק – העדר תועלת איננו בהכרח רשלנות רפואית ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כספית כנגד נותן השירות. אם התחייב נותן השירות או הטיפול לתוצאות ואלה לא הגיעו, עילת התביעה יכולה להיות הפרת חוזה או הפרת הסכם, אבל לא רשלנות רפואית.

מי הם הנפגעים של רשלנות רפואית?

הנפגעים כתוצאה מרשלנות רפואית על היבטיה השונים הם מטופלים שפנו לנותן שירות רפואי, במטרה לקבל ממנו טיפול רפואי, ייעוץ או תרופה שנועדה לטפל בבעיה רפואית שהם סובלים ממנה. הטיפול יכול להיות תרופתי, ייעוץ רפואי או ניתוח, קרי התערבות כירורגית.

בכל אחד מהמקרים, התוצאה המקווה היא שיפור במצבו הרפואי של המטופל, או לכל הפחות אי הרעה במצבו. לפעמים, רשלנות רפואית עלולה לפגוע בצאצא, במקרים של רשלנות רפואית בהריון או רשלנות רפואית בלידה.

במקרה כזה, מגיש התביעה הם ההורים, או הנציגים מטעמם. בעבר ניתנה הזכות לילדים לאחר גיל הבגרות להגיש גם כן תביעה, אבל תקופת ההתיישנות להגשת תביעה קוצרה ורק ההורים יכולים לעשות את הצעד הזה. אולם בנושא הזה עוד נעסוק בהמשך.

לאורך כמה זמן עלולות תוצאותיה של רשלנות רפואית להשפיע על הנפגע?

התוצאות של רשלנות רפואית עלולות להיות מורגשות למשך תקופת זמן ארוכה. יש מקרים שבהם טיפול הולם, תרופתי ואחר, עשוי לשפר את המצב של מי שנפגע כתוצאה של רשלנות רפואית.

עם זאת, יש מקרים שבהם התוצאה של הרשלנות הרפואית תלווה את מי שנפגע ממנה לאורך כל חייו. כך למשל נפגעי רשלנות רפואית בזמן ההיריון או רשלנות רפואית בלידה, עלולים להישאר עם פגיעה פיזית מינורית או בעלי מום במקרה הטוב, או נכים קשים במקרה הפחות טוב, לאורך כל החיים שלהם.

באילו מקרים מוגשות תביעות רשלנות רפואית?

מגוון הבעיות והעוולות אשר בגינן מוגשות כיום תביעות רשלנות רפואית הוא נרחב. יתרה מכך – הוא נמצא בתהליך מתמיד של שינוי וגידול. בשורות הבאות נתעכב רק על חלק ממגוון המקרים שבהם הוגשו תביעות בגין רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית בהריון

מדובר באחד מהסוגים הנפוצים של תביעות רשלנות רפואית. רשלנות רפואית בהריון היא מצב שבו בדיקות שונות שבוצעו ביולדת במהלך חודשי ההריון, לא אבחנו בעיה צפויה אצל העובר. באופן פרדוקסלי, ככל שהרפואה מתקדמת וככל שהיכולת לאבחן בעיות רפואיות אצל עוברים כבר בשלבים המוקדמים של ההריון משתכללת, כך מספר המקרים בהם מוגשות תביעות מהסוג האמור נמצא בעלייה.

מה שלפני כמה שנים היה יכול להיחשב לטעות סבירה, ייחשב היום בזכות ההתקדמות הטכנולוגית לרשלנות רפואית לכל דבר ועניין. בהמשך המאמר נעסוק בכך בהרחבה.

רשלנות רפואית בלידה

להבדיל מתקופת ההריון, רשלנות רפואית בלידה מוגדרת בתור בעיה שנוצרה במהלך הלידה, כתוצאה מפעולה לא נכונה של צוות הרופאים, אשר גרמה לכך שהוולד נולד עם בעיה רפואית. מנגד, גם הימנעות מנקיטת צעד מתחייב עשויה להיות עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית. זאת, כמובן, רק אם התובעים יצליחו להוכיח שבמצב הקיים, הפעולה הזאת הייתה מתבקשת וכל בעל מקצוע אחר היה נוקט באותה הפעולה באותו המצב.

רשלנות רפואית בניתוח

ככל שעובר הזמן היכולות של בעלי מקצועות רפואיים, ובכלל זה מנתחים כירורגים, הולכות ומשתפרות. על הרקע הזה, דווקא מקרים שבהם הניתוח נכשל וגרם נזק למנותח, מספקים עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח.

זאת, בתנאי שניתן להוכיח שהרופא המנתח אכן נהג ברשלנות, לא ביצע פעולות שכל רופא מנוסה במצבו היה מבצע, או לא נמנע מביצוע פעולות שכל רופא אחר היה נמנע מלבצע אותן, על מנת שלא לסכן את המנותח. גם פעולה בלתי סבירה שננקטה עשויה להיחשב לפעולה נכונה, אם הרופא המנתח יצליח להסביר את הכוונה שלו מאחורי ביצוע הפעולה החריגה.

רשלנות רפואית באבחון מחלות קשות

גם בנושא הרחב של אבחון מחלות קשות, כמו בשאר המקרים שתוארו לעיל, אבחון שגוי של הרופא עלול להביא, ואכן הביא לא אחת, למוות או לפגיעה קשה במטופל או לפגיעה קשה באיכות החיים שלו, בעקבות טיפול שניתן באיחור והיה יכול לשפר את מצבו של המטופל, אילו ניתן קודם. אם מתברר שמהבדיקות והצילומים שהמטופל ערך היה כל בעל מקצוע או רופא מומחה אחר מאבחן קיומה של מחלה, הרי שאי אבחון המחלה או אבחון שגוי שלה הוא בגדר רשלנות רפואית לכל דבר ועניין.

רשלנות רפואית בטיפולים אסתטיים

רשלנות רפואית בטיפולים אסתטיים, יש לה שני צדדים. מחד, רשלנות רפואית בטיפול קוסמטי אינה נחשבת לרוב כמסכנת חיים. אולם מנגד – רשלנות רפואית בטיפולים אלו עלולה להביא לכישלון הטיפול, ומכאן ליצור מפגע אסתטי שעלול ללוות את המטופל ששילם ממיטב כספו עבור הטיפול, לתקופה ארוכה של עוגמת נפש משמעותית ואף למשך שארית חייו.

בטיפולים אסתטיים יש הרבה מקרים שבהם לא רק שטיפול לא צלח, אלא שהוא גרם לבעיה עוד יותר חמורה. טיפול שגוי שגרם נזק, ובעיקר אם הנזק הוא בלתי הפיך, מהווה עילה לתביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית. לפעמים, העדר נוכחות של רופא מוסמך בזמן הטיפול, מהווה לכשעצמה עילה לתביעת רשלנות, אם למטופל נגרם נזק.

בנוסף לרשימה החלקית מאוד של טיפולים רפואיים רשלניים אשר הזיקו למטופל, יש עוד מגוון לא קטן של מקרים שלא הוזכרו כאן. בכל אחד מהמקרים, התנאי לקיומה של רשלנות רפואית הוא, כפי שכבר הוזכר, היותה תוצאה של התנהגות חריגה, שכל רופא או מומחה אחר היה נמנע ממנה.

למרבה הצער, ככל שחולף, הזמן מתברר שהן סוגי התביעות השונים והן החומרה שלהן, נמצאים במגמת עלייה מתמדת. ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת טיפולים טובים יותר, מה שמגדיל את הציפיות אצל המנותחים או המטופלים. ככל שהציפיות הללו נכזבות, כך הסיכויים לתביעת רשלנות רפואית יהיו גבוהים יותר.

מהם סיכויי ההצלחה של תביעת רשלנות רפואית?

באופן עקרוני, הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית כפופה במידה רבה לסיכויי ההצלחה שלה. במקרים שבהם הסיכון אל מול הסיכוי הוא גבוה מדיי, הסבירות להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית איננו גבוה. זאת, למעט מקרים שבהם ההוכחות לקיומה של רשלנות רפואית הן קיימות ומוחלטות.

בנוסף, אם אכן היה מקרה של רשלנות רפואית, אבל כתוצאה ממנו לא נגרמו נזקים, או שהנזקים שנגרמו הם מינוריים וניתנים לתיקון, ספק אם חישוב העלויות הכרוכות בהגשת תביעה כנגד גובה הפיצויים שבית המשפט עשוי לפסוק, יהיה שווה את המאמץ.

עורך דין רשלנות רפואית המכיר לעומק את הנושא, יוכל לתת עצה מחושבת ומהימנה יותר. בכל מקרה לגופו. אפשר, כמובן, להגיש את התביעה באופן עצמאי, על מנת לחסוך עלויות. אבל יחד עם זאת, מלכתחילה הסיכויים של תביעה כזאת אינם גבוהים.

כיצד הקדמה הטכנולוגית הובילה לעלייה במספר תביעות הרשלנות הרפואית בישראל?

בשורות לעיל, נגענו בקשר שבין הקדמה הטכנולוגית לעלייה במספר התביעות בגין רשלנות רפואית. אחד היתרונות הבולטים של תהליך המודרניזציה והקדמה הטכנולוגית, טמון בעובדה שבמקביל לקדמה הטכנולוגית ובמידה רבה בזכותה, חלו שיפורים משמעותיים גם ביעילות ובאיכות של חלק ניכר מהטיפולים הרפואיים או הטיפולים האסתטיים שגברים ונשים כאחד מבקשים לעבור.

טכנולוגיות מודרניות מסייעות באבחון מדויק יותר של בעיות רפואיות, כולל גידולים סרטניים ובעיות אחרות. במקביל, חל שיפור גם ביעילות של הטיפולים וברמת הדיוק שלהם. אם לוקחים את כל הנתונים הללו בחשבון, ניתן היה לחשוב כי מספר התביעות המוגשות כנגד מי שמעניקים טיפולים רפואיים ירד, וגם סכומי התביעה ירדו. למעשה, מה שקרה זה בדיוק ההפך הגמור. מספר התביעות נמצא בתהליך מתמיד של עלייה, וגם סכומי התביעה עולים בהתמדה.

הסיבה לעלייה במספר תביעות הרשלנות הרפואית בישראל ובהיקפים שלהן

הסיבה לעלייה הן במספר התביעות בגין רשלנות רפואית והן בגובה סכומי התביעה, היא דווקא היכולת של הצוותים הרפואיים ואנשי המקצוע לאבחן ולטפל טוב יותר בבעיות רפואיות שונות ומשונות.

אם לפני ארבעים וחמישים שנה ניתוח קטרקט פשוט היה יכול להסתיים בבעיות חמורות למנותח ובאובדן הראייה או ראייה חלשה במיוחד וכן ניסטגמוס (תנועה לא רצונית של האישונים) והדבר היה נסלח, הרי שנכון להיום, תוצאה דומה תגרום כמעט בוודאות להגשת תביעת פיצויים ענקית כנגד המנתחים והמוסד הרפואי שבו בוצע הניתוח.

הדבר דומה גם בטיפולי שיניים שהפכו מדויקים יותר וגם בטיפולים אסתטיים, שבהם מרווח הטעות הפך להיות מצומצם מאוד. דווקא כעת הסלחנות של המטופלים, ואיתה גם הסלחנות של בתי המשפט כלפי טעויות, היא מינימלית. הטכנולוגיה הגדילה את הציפיות מהמטפלים, ואיתה גם את הדרישות מהם לדיוק מרבי.

מי רשאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית?

כל מי שנפגע כתוצאה מטיפול רפואי או אבחון רפואי לקוי, רשאי לפנות לשירותיו הטובים של עורך דין רשלנות רפואית ולהסתייע בו להגשת תביעת רשלנות. ואולם אם הנפגע הוא קטין ואיננו יכול להגיש התביעה בעצמו, או לחילופין אם הנפגע הוא קשיש או נכה שלא מסוגל לבצע את כל הנדרש במטרה להשלים את הגשת התביעה, יכול מי מבני המשפחה או מי שנבחר על ידי הנפגע לצורך העניין, להגיש בשמו את התביעה.

מהו חלון הזמן שבו אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית?

תביעת רשלנות רפואית אפשר להגיש עד שבע שנים ממועד ההתרחשות של האירוע שהוגדר כמקרה של רשלנות רפואית. גם כשמדובר בקטין שנפגע כתוצאה מרשלנות כאמור לעיל, מועד ההגשה הוא עד שבע שנים, ולא עשרים וחמש שנים ממועד ההתרחשות של הרשלנות הרפואית, כפי שהיה נהוג עד לפני זמן מה.

זאת, לנוכח העובדה שממילא, מי שמגיש את הבקשה הם ההורים, ובחלק ניכר מן המקרים הילד לא יכול להגיש בעצמו את התביעה. כך או אחרת, חשוב להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית לפני שמקבלים החלטה בעניין. זאת, במטרה לברר לאישורן את האפשרויות ולזרז את מועד ההגשה של התביעה.

מהם השלבים בדרך לתביעת רשלנות רפואית

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית מתחלקת לשלושה שלבים: איסוף החומר הרפואי, פנייה לרופא או לרופאים מומחים לקבלת חוות דעת והשלב האחרון הוא הגשת התביעה עצמה. הגשת התביעה וההכנות אליה כרוכות בעלויות, שיש לקחת אותן בחשבון בתביעת הפיצויים.

איסוף החומר הרפואי לקראת הגשת תביעת רשלנות רפואית

איסוף החומרים הרפואיים הוא אחד החלקים היותר קשים. זאת, בעיקר אם חלק מהחומר נאסף או צריך להיאסף באמצעות בדיקות שהתובע או בני המשפחה שלו מבצעים במטרה לאשש את התביעה. באופן עקרוני, התהליך הזה כולל גם את הבקשה לקבל עותק מאושר של התיק הרפואי של המטופל מהמוסד הרפואי שכנגדו מוגשת התביעה.

למען הסר ספק – החוק אוסר על אותו מוסד רפואי להסתיר את התיק הרפואי או לערוך בו שיניים. זאת ועוד – אם התיק הרפואי נעלם, ולא משנה מה הסיבה לכך, הדבר מאשש את זכותו של התובע ולא פוגע בה. הדבר נכון גם אם בוצע הליך רפואי כל שהוא, אשר בניגוד לדרישות החוק, לא תועד בתיק הרפואי.

קבלת חוות דעת רפואיות מקצועיות לטובת תביעת רשלנות רפואית

כחלק מההליך התביעה, יש צורך לקבל חוות דעת מקצועיות באשר להליך הרפואי שהיה צריך להתבצע. חוות הדעת הללו נדרשות, על מנת שניתן יהיה לאשש את התביעה ולהפריך את הטענה של הרופא או הרופאים המטפלים, שהם עשו ככל שביכולתם במטרה להשיג את התוצאה הטובה ביותר מבחינת המטופל.

מה חשוב לדעת בשלב הגשת תביעת רשלנות רפואית בפועל

ברגע שכל הרשומות הרפואיות קיימות וכל חוות הדעת נאספו על פי הצורך, השלב הבא הוא הגשת התביעה. גודל הסכום שבו מדובר, משפיע על מקום הגשת התביעה. לבית משפט השלום אפשר להגיש תביעה שהסכום שלה אינו עולה על 2,500,500 ש"ח, נכון למועד כתיבת שורות אלה. תביעות בסכומים גבוהים יותר, יש להגיש לבית המשפט המחוזי.

זה המקום להזכיר, שהגשת תביעות בגין רשלנות רפואית עלולות להיות כרוכות בעלויות גבוהות. חשוב לדעת את זה, וחשוב לדאוג מראש למקורות שמהם ניתן להשיג את הסכומים הנדרשים. עם זאת, העלויות הללו נלקחות בחשבון והן צריכות להיות מגולמות בסכום הכולל של התביעה, כמו גם שכר עורכי הדין שסייעו בהגשה שלה.

העלויות כוללות אגרות שונות לבתי המשפט, תשלום לרופאים מומחים, תשלום לעורכי הדין וכן עלות איסוף החומר הרפואי הקשור בתביעה. אין מדובר בסכומים של מה בכך, וחשוב להיות מאורגנים ולהתכונן היטב בדרך להגשת התביעה.

כיצד חוק ההתיישנות פועל בהקשר של עוולת רשלנות רפואית?

מועד ההתיישנות בגין עוולת רשלנות רפואית, הינו שבע שנים מהמועד שבו היא התרחשה. הדבר מצמצם במידה רבה את זמני ההתיישנות שהיו נהוגים עד לא מכבר, שיכלו להגיע במקרים רבים עד לכדי 25 שנה מהמועד שבו התבצעה לכאורה הרשלנות הרפואית. אם התוצאה של הרשלנות התגלתה באיחור, מועד שבע השנים מתחיל ממועד הגילוי של הרשלנות הרפואית, ובלבד שלא חלפו עשר שנים מהמועד שבו היא התרחשה בעת שהתגלתה.

הדבר מצמצם במידה רבה את הזמן שניתן למי שנפגע כתוצאה מרשלנות לעכל את מצבו החדש. זאת ועוד – הוא חייב לפעול במהירות שכן מדובר בתהליך שעלול, מטבע הדברים, לקחת לא מעט זמן. עורך דין רשלנות רפואית עשוי לצמצם את הזמן עד להגשת התביעה, בכך שייקח פיקוד וינווט את התהליך בעצמו.

ההיערכות הנדרשת ממוסדות רפואיים לקראת תביעות רשלנות רפואית

הדבר החשוב ביותר שיש לקחת בחשבון הוא שרשלנות רפואית איננה מתבצעת בכוונה תחילה, ולרוב גם לא בגלל הרצון של הרופא או המטפל לחסוך בעלויות או בזמן או מכל סיבה שיש בה כוונה תחילה. בנוסף, חשוב להדגיש שכל רופא וכל מטפל רפואי המבצע אבחונים וניתוחים, עלול להיות חשוף לתביעת רשלנות רפואית.

גם המוסד הרפואי בו בוצע ההליך הרשלני, עלול להימנות עם הנתבעים. לפיכך, בשנים האחרונות נוהג כל מוסד רפואי להצטייד בפוליסות ביטוח שעשויות לסייע לו במקרה של תביעת רשלנות רפואית שנמצאה צודקת, ושבגינה נתבע המוסד הרפואי או הרופא המטפל או שניהם, בסכומי כסף משמעותיים.

בצורה הזאת אפשר להימנע מהוצאות מיותרות או כאלה שעלולות לגרום נזק כלכלי משמעותי למוסד הרפואי או לרופא. מצד שני, התובע יכול להיות סמוך ובטוח שאם התביעה שלו אכן תימצא צודקת, הוא יקבל את מלוא סכום הפיצוי שאותו יקבע בית המשפט.

כיצד הנתבעים בתביעות רשלנות רפואית מגנים על עצמם?

למרות האמור לעיל, אין סיבה להניח שהנתבעים עצמם לא יתארגנו להגן על עצמם מפני התביעה. עם הצעדים שבהם ינקטו, ניתן למנות בדיקה מדוקדקת של הטיפול שניתן למטופל, ובחינה של העמידה שלו באמות המידה המקובלות לטיפולים דומים או זהים לזה שהמטופל קיבל ואשר נערכו הן במוסד הרפואי הספציפי והן במוסדות רפואיים אחרים. אם אמות המידה ואמצעי הזהירות שננקטו היו זהים לאלה שננקטו במקרים דומים, אזי הדבר העלול לשמוט את הקרקע מתחת לרגליה של התביעה הנוכחית.

בנוסף, גם הנתבעים עשויים לגייס לצידם מומחים שיתנו חוות דעת רפואית הגורסת שהטיפול שנתנו אכן עמד בכל אמות המידה הנדרשות. עם זאת, חשוב לחזור ולהדגיש שקדמה טכנולוגית וחידושים טכנולוגיים שונים, עלולים ליצור מצב שבו מה שנחשב בעבר לסטנדרט מקובל, עלול להיחשב כרשלנות רפואית בתביעה הנוכחית.

ניסיון להגיע לפשרה עם התובעים בתביעת רשלנות רפואית

לעיתים קרובות, עשויים שני הצדדים בתביעת רשלנות רפואית לנסות ולהגיע לפשרה. המוסד הרפואי או הרופא שמואשמים בביצוע עוולת רשלנות רפואית, עשויים לפנות לתובעים במטרה להגיע להסדר כספי. נקודת המוצא היא, שאחרי הכל זה מה שהתובעים מעוניינים בו.

מבחינת התובעים, הסדר כזה עשוי לחסוך זמן וגם הוצאות משמעותיות על השירותים הטובים של רופאים מומחים ושל עורך דין רשלנות רפואית. מבחינת הנתבעים, מדובר בחיסכון ניכר בזמן ובדרך כלל גם בפשרה על סכומים נמוכים מאלה שישולמו אם וכאשר התביעה תצא אל הפועל ותוכתר כהצלחה. במרבית המקרים, הסכומים ישולמו לנפגע ללא הודאה מצד מבצע העוולה ובלא הוכחת נזק.

מה עושה עורך דין רשלנות רפואית במסגרת תפקידו?

עורך דין רשלנות רפואית הוא איש המקצוע שאמור לרכז את הביעה ולנווט אותה, וכן ללוות את התובעים לכל אורך הדרך כולל ייצוג משפטי. במרבית המקרים, עורך דין רשלנות רפואית עושה בעצמו את מרבית מלאכת האיסוף, אם לא את כולה. זאת, תוך שמי ששכרו אותו מעבירים אליו תשלומים שונים שנועדו לצורך השגת מסמכים וביצוע פעולות שונות הקשורות בתביעה.

גם אם הנתבעים מגיעים למצב שבו הם מציעים פשרה, עורך הדין חייב לבחון את הפשרה המוצעת ולהמליץ ללקוחות שלו כיצד כדאי להתייחס אליה ומהם היתרונות של פשרה מהסוג האמור אל מול החסרונות הטמונים בה. לכל אורך הדרך, הדבר העיקרי שצריך להיות לנגד עיניו הוא האינטרס של הלקוחות שלו והתועלת שהם יוכלו להפיק מהפשרה המוצעת, אל מול התועלת שבהמשך ההתנהלות המשפטית מול הנתבעים.

כיצד עורך דין רשלנות רפואית מסייע ללקוחותיו להיערך כראוי לתביעה?

כאמור לעיל, עורך דין רשלנות רפואית צריך להיות איש מקצוע מיומן המכיר את הנושא ויכול לזהות את היתרונות ואת החסרונות הקיימים בתביעה הספציפית. כיוון שכך, הוא יכול לייעץ ללקוחות שלו אם להתמיד בתביעה, ואם כן – מהם סכומי הפיצויים שאותם אפשר לתבוע. ככלל, ניסוח של התביעה הוא תפקיד לא פשוט, כיוון שתביעה בסכומים נמוכים מדיי תפגע למעשה בלקוחות ותביעה בסכומים גבוהים מדיי עלולה להיפסל.

איך בוחרים עורך דין רשלנות רפואית?

כל תביעה בגין רשלנות רפואית היא תביעה ייחודית ולעולם אין שתי תביעות זהות או דומות זו לזו. לפיכך, יש משמעות רבה למידת המקצועיות של עורך הדין אשר ייבחר לייצג את התובע או התובעים. בשלב הראשון, יש לברר עם כמה עורכי דין מה מידת הניסיון שיש להם בהגשת תביעות בנושאים דומים או קרובים לאלה שבגינם התביעה אמורה להיות מוגשת.

אפשר לברר באמצעות האינטרנט, אבל אפשר גם לשאול באופן ישיר. עורך דין רשלנות רפואית המכיר ויודע את העבודה ויש לו ניסיון, לא יתבייש כלל ועיקר להציג בפניכם את ההצלחות שהיו לו. זאת, כמובן, מבלי לפגוע בסודיות לקוחותיו ובאתיקה המקצועית שלו.

לאילו מיומנויות נדרש עורך דין רשלנות רפואית?

בנוסף לרמה המקצועית, חשוב שתשרור גם הבנה וכימיה טובה בין עורך הדין לבין הלקוח או הלקוחות שלו. ככל שהקשר יהיה טוב יותר והאמון בין הצדדים רב יותר, כך הייצוג של התובע אל מול הנתבעים יהיה מוצלח יותר.

מעבר למקצועיות והניסיון של עורך דין רשלנות רפואית, נדרשת כמובן גם רגישות רבה למצבו של הלקוח, שחווה, קרוב לוודאי, טראומה מסוימת ואובדן אמון במערכת הרפואית.

נפגעתם מרשלנות רפואית? פנו לעזרה משפטית מקצועית

במידה ואתם סבורים כי נפלתם קורבן למקרה של רשלנות רפואית, דעו כי אינכם חייבים לשאת בהשלכות לבדכם. עורך דין רשלנות רפואית יוכל לבחון את פרטי המקרה ולהעריך את סיכויי ההצלחה הגלומים בהגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית, על מנת להמתיק ולו במעט, את רוע הגזירה ועוגמת הנפש.

ניתן לפנות לעורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית במצבים שבהם עולה בכם חשד כי עברתם רשלנות רפואית מצד הצוות הרפואי בזמן שקיבלתם טיפול בבית חולים, בקופת חולים או בכל מקום אחר שבו קיבלתם טיפול כלשהו מצוות רפואי ואתם חושבים שמדובר בטיפול רשלני במידה מסוימת.
כן, ניתן ואף רצוי לשוחח דרך הטלפון עם עורך הדין שמתמחה ברשלנות רפואית לפני הגעתכם אליו ולשתף אותו באופן המפורט ביותר אודות המקרה שבעקבותיו אתם פונים. עורך הדין יוכל לומר לכם האם אכן מדובר ברשלנות רפואית והאם יש עילה לתביעה בעקבות כך.
עורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית מתמחה במקרים שונים שבהם עולה טענה מצד מטופל כי הוא חווה רשלנות בעת טיפול רפואי שקיבל. הטיפול יכול היה להתבצע על ידי מספר גורמים רפואיים. למשל, רופא ואחות או על ידי גורם רפואי יחיד. למשל, רופא או אחות בלבד.
ברוב המקרים התשובה לכך היא – לא. עורכי דין לרשלנות רפואית בדרך כלל עובדים עם רופאים מומחים בתחומים שונים, כך שעורכי הדין מפנים את הלקוחות אל הרופאים שמוסרים להם בקצרה את חוות דעתם ומתוך כך עורך הדין מסיק האם אכן הייתה רשלנות.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מהי רשלנות רפואית?

במדינת ישראל מוטלות על כל בעל מקצוע מספר חובות בעת שהוא עוסק במלאכתו. חובות אלה מכתיבות כי עליו לפעול בצורה הגיונית, שקולה וזהירה, וכן שעליו

חוות דעת רשלנות רפואית ולופוס

לופוס היא השם הלועזי של המחלה הידועה בעברית בתור "זאבת". מדובר על מחלה אוטואימונית, שבמסגרתה מערכת החיסון מייצרת נוגדנים שתוקפים את גופו של החולה. מצב

רשלנות רפואית באבחון לופוס

אף שלמחלת הלופוס אין תרופה, האבחון המוקדם שלה הינו קריטי למתן טיפול רפואי שיכול להקל על החולה במחלה במידה משמעותית. מסיבה זו, במקרים בהם קיים

רשלנות רפואית באבחון מחלה

רשלנות רפואית באבחון מחלה עלולה להוביל להשלכות חמורות ומרחיקות לכת עבור נפגעיה. במקרים כאלו הפנייה לקבלת סיוע מעורך דין המתמחה במקרי רשלנות רפואית באבחון מחלות,

רשלנות רפואית באבחון מחלת וגנר

מחלת וגנר הינה מחלה דלקתית הפוגעת במערכת הנשימה באופן חמור וקטלני. לכן חשוב ביותר לאבחן את המחלה בשלביה המוקדמים, לפני שהיא הופכת למסכנת חיים. למרבה

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת וגנר

מחלת וגנר הינה מחלה נדירה למדי אשר פוגעת בממוצע בשלושה אנשים מתוך כל מאה אלף איש באוכלוסייה. מחלת וגנר שכיחה בעיקר בקרב האוכלוסייה הלבנה, ועלולה

רשלנות רפואית באבחון סיסטיק פיברוזיס

סיסטיק פיברוזיס (באנגלית: Cystic Fibrosis) זו מחלה חמורה שללא אבחון מוקדם וטיפול הולם, עלולה להוביל למוות. אף שהרפואה המודרנית מאפשרת לחולים בסיסטיק פיברוזיס הקלה מסוימת

רשלנות רפואית בניתוח עמוד השדרה

עמוד השדרה, כשמו כן הוא, הוא שדרת הגוף של המטפל. כל פגיעה בעמוד השדרה עלולה להוביל לתוצאות חמורות מאד מבחינת המטופל. לפיכך, רופאים המבצעים ניתוחי

רשלנות רפואית בניתוח אוזן

האוזן היא האיבר בגוף האחראי על השמיעה. מדובר באיבר מורכב מאוד, שההשפעות שלו על איכות החיים חורגת מעבר לתפקיד העיקרי שלו, קרי השמיעה. ניתוחי אוזן

רשלנות רפואית בניתוח אף

ניתוחי אף נמנים עם הניתוחים המבוקשים ביותר. במהלך העשורים האחרונים, בעקבות השיפורים הטכנולוגיים המשמעותיים, הפכו ניתוחי אף למקובלים אף יותר. בשורות להלן נדון בניתוחי האף

רשלנות רפואית בניתוח בכף היד

כף היד נמנית עם האיברים השימושיים ביותר בגוף האדם. אין כמעט עיסוק או מצב שבו לא נעשה בה שימוש. לפיכך, כל פגיעה בכף היד עלולה

רשלנות רפואית בניתוח בטן

הבטן היא אחד האזורים המורכבים בגוף, והיא מכילה חלק משמעותי מכלל האיברים החיוניים להישרדות הגוף. בגלל המורכבות של הבטן וריבוי האיברים וחלקי הגוף הנמצאים בתוכה,

רשלנות רפואית באבחון וטיפול במלנומה

מלנומה הינה סרטן העור השכיח ביותר, בעולם המערבי. כדי לאבחן מלנומה יש צורך במודעות של המטופל לנגעים חדשים המופיעים בגופו ולמודעות של הרופא המטפל למעקב

רשלנות רפואית באבחון שיזור אשך

רשלנות רפואית באבחון שיזור אשך עלולה להיות בעלת השלכות ומשמעויות קריטיות עבור המטופל. שיזור אשך, הנקרא גם תסביך אשך, הוא תופעה אשר בה האשך מסתובב

רשלנות רפואית התקף לב

רשלנות רפואית התקף לב עלולה להיות קטלנית מאין כמוה ולקצר באופן מיידי את תוחלת החיים של המטופל ולשבש את איכות החיים שלו, במידה וישרוד את

רשלנות רפואית באבחון מחלת צהבת

מחלת הצהבת נגרמת עקב סוגים שונים של בעיות בכבד. בעקבות תפקודו הלקוי של הכבד, חלה עליה ברמות הבילירובין בגוף החולה, כאשר הפיגמנט בחומר גורם לכך

רשלנות רפואית באבחון מחלת לימפומה

לימפומה, או בשמה הנוסף – "סרטן בלוטות הלימפה", היא מחלה ממארת המתבטאת בהתרבות בלתי מבוקרת של תאי הדם הלבנים (הלימפוציטים) בגוף החולה. בלוטות הלימפה מהוות

חוות דעת רשלנות רפואית ופיברומיאלגיה

פיברומיאלגיה או בשמה העברי – "דאבת השרירים", היא תסמונת המתבטאת בכאב כרוני מפושט ורגישות מרובה בשרירים ורקמות החיבור של הגוף. כאבם של הסובלים מתסמונת הפיברומיאלגיה

רשלנות רפואית באבחון ספינה ביפידה

הפחד הגדול ביותר של כל אם ואב לעתיד, הוא לידה זה תינוק הסובל מליקויים בריאותיים או מומים. ספינה ביפידה היא בין התסמונות החמורות ביותר שעלולות

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הפה

סרטן הפה הוא מחלה שכיחה יחסית המהווה חלק מקבוצת מחלות ממאירות בחלל הפה והגרון. סרטן הפה עשוי להתפתח בכל אזור בפה, אך מרבית סוגי הגידולים

רשלנות רפואית באבחון סרטן הפה

סרטן הפה הוא מחלה שכיחה יחסית שמהווה חלק מקבוצה של מחלות ממאירות של חלל הפה והלוע. סרטן הפה יכול להתפתח בכל אזור בחלל הפה, אך

רשלנות רפואית מחלת צהבת

צהבת הינה מחלה הנגזרת מבעיות שונות בכבד. מחלת הצהבת מחייבת אבחון יעיל ומהיר וטיפול בשלביה המוקדמים בכדי להימנע מהופעת סיבוכים שעלולים להעמיד את חיי החולה

רשלנות רפואית באבחון סרטן מח העצם

רשלנות רפואית באבחון סרטן מח העצם עשויה להוביל לפגיעה חמורה בסיכויי החלמתו של החולה במחלה, ואף למותו. סרטן מח העצם הוא למעשה קבוצת מחלות המטולוגיות,

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן העור

האבחון המהיר והטיפול המדויק בסרטן העור הוא קריטי לבלימת התפשטותו של הגידול הממאיר ומקסום סיכויי ההחלמה של המטופל. לכן בכל מקרה שבו עולה חשש לכך

רשלנות רפואית באבחון סרטן העור

האבחון במחלת סרטן העור חייב להתבצע בשלב מוקדם ככל הניתן ובצורה מקצועית וממוקדת, על מנת להקנות לחולים במחלה סיכויי החלמה אופטימליים. עם זאת, למרות המודעות

רשלנות רפואית באבחון סרטן האשכים

רשלנות רפואית באבחון סרטן האשכים עלולה להיות בעלת השלכות הרות אסון עבור אדם החולה במחלה. אבחון של סרטן האשך חייב להתבצע בהקדם האפשרי ובאופן מדויק,

רשלנות רפואית באבחון סרטן המעי הגס

רשלנות רפואית באבחון סרטן המעי הגס הינה מחדל רפואי שמתרחש מפעם לפעם בשלבי האבחון של המחלה במטופלים. כשגורם רפואי שאמור להיות בעל הכלים לאבחן את

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן המעי הגס

תביעות רשלנות רפואית הנוגעות לכשלים באבחון, בטיפול או במעקב אחר סרטן המעי הגס, אינן עניין חריג בבתי המשפט בישראל. למרבה הצער, מדובר במחדל רפואי שמטופלים

רשלנות רפואית באבחון סרטן המעי הדק

המעי הדק הוא האיבר העיקרי בגוף האחראי לפירוק וספיגת המזון שאנו צורכים. מכאן שפעולתו התקינה משמעותית מאוד לתפקוד בריא של הגוף בכללותו. גידולים סרטניים במעי

רשלנות רפואית באבחון סרטן הריאות

מחלת הסרטן היא בין המחלות היותר קטלניות שידועות למין האנושי. למרבה הצער, רבים ממקרי המוות ניתנים היו למניעה באמצעות אבחון מוקדם של המחלה, אך מפאת

רשלנות רפואית באבחון שבר ביד

שבר ביד עלול להתגלות כשבר מורכב באופן מיוחד ולכן על האבחון להיות מהיר ולחייב טיפול מידי כדי למנוע נזקים בלתי הפיכים. רשלנות רפואית אשר תפגע

רשלנות רפואית באבחון ובטיפול בשבר

שברים בגפיים או בכל מקום אחר בגוף עלולים להיגרם מטראומה כלשהי, תאונה, מחלות שונות כמו אוסטאופורוזיס או מאמץ יתר. תהיה הסיבה אשר תהיה, כאשר מגיע

רשלנות רפואית באבחון תסמונת זנב סוס

רשלנות רפואית באבחון תסמונת זנב סוס עלולה להיות בעלת השלכות משמעותיות וקריטיות עבור המטופל. תסמונת זנב סוס (Cauda equina syndrome) היא תסמונת נוירולוגית אשר מתבטאת

רשלנות רפואית באבחון שבר ברגל

שבר ברגל הינה תופעה שכיחה באופן יחסי, אשר יכולה לפגוע בכל גיל ובכל חתך באוכלוסיה. הגורמים לשברים עלולים להיות עקב תאונה, פגיעה טראומטית כלשהי, מחלות

רשלנות רפואית באבחון טרם לידה

תקופת ההריון והלידה הינן תקופות משמחות ומרגשות בחיי ההורים הטריים. עם זאת, כיום, בעידן הבדיקות הרבות הנעשות טרם הלידה, עלולה תקופה זו להיות מלחיצה ואינטנסיבית

רשלנות רפואית בניתוח להגדלת חזה

ניתוח להגדלת חזה הוא אחד הניתוחים הפופולאריים ביותר בקרב נשים. מדובר בניתוח אסתטי מעיקרו, שבו מגדילים הרופאים המנתחים באמצעים מלאכותיים את החזה של המטופלת. לניתוח

רשלנות רפואית באבחון לוקמיה

רשלנות רפואית באבחון לוקמיה עלולה להעלות בחייו של המטופל. בלוקמיה, בדומה לסוגי סרטן אחרים, מהירות האבחון הינה קריטית להצלחת הריפוי מהמחלה. על הרופא המטפל, אשר

רשלנות רפואית באבחון סרטן רירית הרחם

סרטן רירית הרחם הוא סרטן במערכת הרבייה הנשית שנחשב שכיח למדי בקרב נשים. במרבית המקרים מדובר בסרטן מסוג אדנוקרצינומה, שמקורו בתאי האפיתל ברירית הרחם. בדומה

רשלנות רפואית באבחון סרטן הרחם

סרטן הרחם או בשמו הנוסף – סרטן רירית הרחם, הינו סוג שכיח למדי של סרטן גניקולוגי. המחלה שכיחה למדי בקרב נשים, כשבמרבית המקרים מקורו של

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הרחם

כאשר מתעורר חשד לכך שרופאיה של אישה שחלתה בסרטן הרחם התרשלו בביצוע תפקידם, יש לפנות להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בדיני נזיקין ובמקרי רשלנות רפואית,

רשלנות רפואית באבחון סרטן השחלות

סרטן השחלות הינו סרטן מסוכן וקטלני מאין כמוהו, הפוגע פגיעה רב מערכתית בגוף האישה, ולכן חשוב ביותר לאבחן את המחלה במהירות האפשרית. האבחון של סרטן

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן השחלות

עורכי דין שמתמחים בהגשת תביעות רשלנות רפואית, מקושרים לרופאים מומחים בעלי שם ממגוון תחומי הרפואה, אשר מספקים חוות דעת מקצועית לגבי עילת התביעה. חוות דעת

רשלנות רפואית דליפת סיליקון

תביעת רשלנות רפואית דליפת סיליקון, מוגשת במקרים שבהם ישנו חשד סביר לכך שרופא מנתח  שהשתיל בגופה של מנותחת (או מנותח) שתל סיליקון, לא פעל על

רשלנות רפואית ממחלת טיי זקס

מחלת טיי זקס היא מחלה חשוכת מרפא שעוברת בתורשה. מדובר בליקוי בריאותי שלמרבה הצער, מרבית הילדים הסובלים ממנו אינם שורדים מעבר לשנת חייהם הראשונה. מכאן

רשלנות רפואית מחלת קרוהן

מחלת קרוהן היא מחלה דלקתית של המעיים, הפוגמת בצורה משמעותית באיכות חייהם של החולים בה. היות ומחלת קרוהן היא מחלה כרונית שמובילה לא אחת לאשפוזים

רשלנות רפואית באבחון מחלת קרוהן

מחלת קרוהן היא ליקוי בריאותי כרוני, שמלווה אנשים למשך רוב חייהם הבוגרים (ולא רק). מחלת קרוהן באה לידי ביטוי בהתקפים חזרתיים בדרכי העיכול, ובתקופות רגיעה

רשלנות רפואית מחלת קוליטיס

קוליטיס זו מחלת מעי דלקתית הפוגעת באיכות חייהם של אנשים רבים בישראל ובעולם בכלל. מדובר במחלה כרונית שמקשה על קיומה של שגרה תקינה הן בהיבטים

רשלנות רפואית באבחון מחלת קוליטיס

מחלקת קוליטיס היא מחלה כרונית, אשר מאופיינת בהתקפים חזרתיים עם תקופות של רמיסיה בין התקף אחד לבא אחריו. מדובר על מחלה הפוגעת בדופן המעי, וגורמת

רשלנות רפואית עקב אי ספיקת כליות

הכליות שלנו ממלאות חלק חשוב מאוד בתפקוד הגופני שלנו. הכלייה מסננת את הדם ומסננת את הפסולת מהגוף, כדי להוציא אותו החוצה בצורת שתן. אנשים עם

רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם

רשלנות רפואית באבחון סרטן צוואר הרחם עלולה להפחית במידה חמורה את סיכויי ההחלמה של החולה ומכאן חומרתה הרבה. סיכויי הריפוי מסרטן צוואר הרחם הולכים ומשתפרים

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם

יכולה להפוך משפט תביעה מכישלון חרוץ להצלחה מסחררת, במובן של תשלום דמי פיצויים וגובהם הצפוי. כיוון שמשפטים העוסקים ברשלנות רפואית דורשים ידע ומומחיות רפואית ומקצועית,

רשלנות רפואית דלקת אנדוקרדיטיס

האיבר החשוב ביותר בגוף הוא הלב, והוא האחראי על תפעול המערכות שלנו באופן שוטף. יש הרבה סוגים של כשלים לבביים אשר יכולים להביא לנזקים קשים

רשלנות רפואית מפרצת באבי העורקים

גוף האדם מורכב ממערכת מסועפת של איברים וכלי דם המובילים את הדם ממקום למקום. כלי הדם הראשי והמרכזי בגוף הוא האאורטה, או אבי העורקים, שמחובר

רשלנות רפואית מפרצת במוח

המוח מהווה את מרכז השליטה של הגוף, וכמו כל חלק אחר בגוף, גם הוא נתון לפגיעה ואפילו מועד לפורענות בחלקו. אחת הבעיות המסוכנות ביותר שעלולות

רשלנות רפואית בניתוח כריתת רחם

ניתוח כריתת רחם הוא ניתוח שבו מתבצעת כריתה מלאה או חלקית של הרחם. בגלל החשיבות של הרחם והעובדה שבלעדיו לא תהיה אפשרות למנותחת להרות, השיקולים

רשלנות רפואית קורפוס קלוסום פגום

עוברים אשר מתפתחים בבטן האישה חשופים כמובן להרבה מאוד פגמים, כאשר חלקם חמורים יותר וחלקם חמורים פחות. אחת התסמונות החמורות ביותר היא של קורפוס קלוסום

רשלנות רפואית אבנים בכיס מרה

אבני מרה הם הצטברות של מיצי מרה אשר הפכו להיות גושים מוצקים. בדרך כלל הרכב אבני המרה הוא כולסטרול, ובמקרים מסוימים הרכבו יכול להיות גם

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הרחם

סרטן הרחם הוא גידול סרטני שעלול להופיע אצל נשים, תוך שהוא פוגע במערכת הרבייה שלהן. כאשר עושים שימוש במינוח הזה, הכוונה היא למגוון רחב של

רשלנות רפואית באבחון התייבשות תינוקות

רשלנות רפואית באבחון התייבשות תינוקות הינה בעלת משמעויות קריטיות אשר השלכותיה עלולות להיות קטלניות. התייבשות תינוקות עלולה להיות קריטית יותר בהשוואה להתייבשות מבוגרים, הן מעצם

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הפה

סרטן הפה הוא מחלה המתחילה לקנן בפיו של המטופל. בשלבים מאוחרים יותר, אם לא התגלתה המחלה ולא טופלה בזמן, מתפשטים התאים הסרטניים לחלקים נוספים בגוף

רשלנות רפואית בגידול מוחי

רשלנות רפואית בגידול מוחי עלולה לעלות בחייו של החולה. גידול מוחי מייצר לחץ רב בגולגולת ועלול לפגוע בתפקודים משמעותיים בחיי היום יום של המטופל, כמו

רשלנות רפואית בדלקת קרום המוח

דלקת קרום המוח, בעיקר זו החיידקית, יכולה להיות מחלה שלא תוביל לנזקים משמעותיים, במידה והיא מאובחנת באופן מהיר ומטופלת באופן מיידי. לכן משמעותה של רשלנות

רשלנות רפואית בהסרת גידול

רשלנות רפואית בהסרת גידול עלולה להוביל לנזקים משמעותיים ובלתי הפיכים למטופל. בין אם הגידול הינו שפיר ובין אם הוא סרטני הוא צריך להיות מוסר, עוד

רשלנות רפואית שגרמה לדלקת קשה

לא קיים אדם אחד שלא חלה בדלקת כלשהי במהלך ימי חייו, שכן, הווירוסים והחיידקים השונים המסתובבים בעולם, פוגעים בכל אדם ללא הבדלי דת, צבע ומין.

רשלנות רפואית שגרמה לזיהום קשה

בתי החולים הם מוסדות שמטרתם לעזור לאנשים להבריא ולהביא להקלה במצבם. עם זאת, בגלל האופי של בתי החולים, שמלאים באנשים עם בעיות רפואיות שונות, הם

רשלנות רפואית תת פעילות בלוטת התריס

פעילותה של בלוטת התריס היא חשובה והכרחית לקיומם של הרבה מאוד תהליכים בגוף האדם. בראש ובראשונה, הבלוטה אחראית על הזרמת הורמונים ועל חילוף החומרים בגוף,

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הריאות

סרטן הריאות הוא אחד הגידולים הסרטניים הקטלניים ביותר. למרבה הצער, קיים קושי רב בטיפול בסרטן הזה. הקושי נובע מהמורכבות של הטיפול וכן מהעובדה שבחלק ניכר

רשלנות רפואית ושיתוק מוחין

אחד המצבים הרפואיים הקשים והמורכבים ביותר שידועים לאדם הוא שיתוק מוחין. שיתוק מוחין הוא למעשה תופעה רפואית של מקבץ הפרעות נוירולוגיות חשוכות מרפא, אשר באות

רשלנות רפואית שיתוק על שם ארב

לידה היא אירוע רפואי מורכב מאוד שיכול להשתבש מהרבה מאוד סיבות. הלידה עצמה יכולה לסבך את העובר ואת היולדת, ובהרבה מקרים, מחליטים רופאים ללכת לניתוח

רשלנות רפואית תסחיף ריאתי

גוף האדם הוא למעשה מערכת מסועפת שצריכה לעבוד בהרמוניה על מנת שאנחנו נחייה. יש הרבה תהליכים שעוברים על הגוף במהלך החיים, חלקם ארוכים ואיטיים וחלקם

רשלנות רפואית בטרשת נפוצה

טרשת נפוצה הינה מחלה כרונית נוירו-אימונולוגית שכיום עוד אין לה טיפול מרפא. בטרשת נפוצה הגוף נלחם באופן לא יעיל בזיהומים עד כדי יצירת דלקות בתאי

רשלנות רפואית באבחון גידול במוח

המוח הוא האיבר הראשי במערכת העצבים אצל בני אדם. לכן כאשר מתגלה גידול במוח, חשוב לטפל בו במהירות ובנחישות. אחרת, בתוך זמן קצר ישפיע הגידול

רשלנות רפואית באבחון גידול בריאה

מחלת הסרטן על כל מאפייניה, היא אחת המחלות הקטלניות ביותר. למרבה הצער, חלק משמעותי ממקרי המוות היה יכול להימנע, לו התגלתה המחלה בשלב שעדיין ניתן

רשלנות רפואית תסמונת דאון

תסמונת דאון היא תסמונת אשר פוגעת בהתפתחותם של ילדים בפן ההתנהגותי ובפן החיצוני, ומגיעה בקשת רחבה של דרגות שנמצאות על הספקטרום האוטיסטי. החל מדרגות פגיעה

רשלנות רפואית תסמונת האיקס השביר

פגמים גנטיים הם פגמים שכיום ניתן לזהות אותם מוקדם, עוד במהלך החלק הראשון בהריון. יש המון סוגים של פגמים מסוג זה שפוגעים בגוף ובנפש בצורות

רשלנות רפואית תסמונת ויליאמס

תסמונת ויליאמס היא תסמונת נדירה יחסית, וגם בעייתית מאוד. למרות הכינוי שהודבק לה, "תסמונת האהבה", זוהי תסמונת מורכבת מאוד שיש לדעת איך לאבחן ולטפל בה.

חוות דעת רשלנות רפואית עיניים

חוש הראייה נמנה עם חמשת החושים החשובים ביותר של האדם, כפי שהוגדרו זה מכבר על ידי הפילוסוף היווני אריסטו. כיוון שכך, פגיעה בחוש הזה מהווה

חוות דעת רשלנות רפואית ולוקמיה

לוקמיה היא מחלה הדורשת התייחסות ומעקב כבר בשלבים הראשונים להופעתה. אבחון נכון של המחלה וטיפול נכון בה כבר בשלביה ההתחלתיים, עשויים במקרים רבים לעצור את

רשלנות רפואית במחלת בשבץ מוחי

שבץ מוחי, או אירוע מוחי (CVA) הינו אירוע אשר עלול להותיר את החולה עם נכות בלתי הפיכה ואף במצב חמור יותר, לגרום למותו. רשלנות רפואית

רשלנות רפואית בתסמונת ספסיס

תסמונת ספסיס, או אלח דם, מתרחשת כאשר הגוף מגיב בתגובת יתר לזיהום כלשהו. בדרך כלל תסמונת זו תתרחש בקרב אנשים אשר הינם מדוכאי חיסון, מבוגרים

רשלנות רפואית ולוקמיה

מחלת הסרטן היא מחלה שמגיעה בכמה צורות ודרכים, ואין ספק שאחד הוריאנטים המדאיגים והקשים ביותר שלה היא הלוקמיה. לוקמיה היא למעשה סרטן הדם, כך שבניגוד

רשלנות רפואית ולופוס

לופוס, או זאבת בעברית, היא אחת המחלות המעניינות ביותר בעולם הרפואה. מדובר למעשה במחלה אוטואימונית, ובמסגרתה הגוף תוקף את עצמו בכמה חזיתות שונות. נוגדנים עצמאיים

רשלנות רפואית וסיסטיק פיברוזיס

אנשים נולדים עם פגמים ומחלות שונות, אשר קשה מאוד להתמודד עמם. אחת המחלות המולדות הקשות ביותר היא סיסטיק פיברוזיס. סיסטיק פיברוזיס היא מחלה חשוכת מרפא

רשלנות רפואית ונוירופיברומטוזיס

מערכת העצבים היא אחת המערכות העדינות והחשובות ביותר בגוף. היא משפיעה באופן ישיר על המוטוריקה שלנו וכל פגיעה בה עלולה ליצור אפקט פרפר של הרעה

רשלנות רפואית מחלת לימפומה

מערכת הלימפה היא חלק בלתי נפרד ממערכת החיסון של הגוף, וכמו מרבית האיברים הפנימיים בגוף, גם היא חשופה למחלת הסרטן. מחלת הלימפומה, או סרטן מערכת

רשלנות רפואית מחלת וגנר

מחלת הקורונה הכירה לכולנו את הבעיות שעלולות להיווצר במערכת הנשימה שלנו. הקורונה פגעה בעיקר בריאות והפכה את הנשימה לקשה עד בלתי אפשרית. אולם הקורונה היא

רשלנות רפואית וספינה ביפידה

הפחד הגדול של כל הורה לעתיד הוא הריון לא תקין, ועובר עם מחלות ובעיות. אחת התסמונות הקשות ביותר שיכולות להיווצר במהלך הריון היא "ספינה ביפידה".

רשלנות רפואית ופיברומיאלגיה

ההתמודדות עם כאב היא התמודדות קשה ומורכבת עבור כל אחד מאיתנו. לכל אחד מאיתנו יש סף כאב שונה, ותמיד יש צורך לטפל במקור הכאב ולמצוא

רשלנות רפואית סרטן מח העצם

רשלנות רפואית סרטן מח העצם עלולה להוביל לאובדן סיכויי ההחלמה של המטופל ואף למותו. סרטן מח עצם הינה קבוצת של מחלות המטולוגיות אשר כל אחת

רשלנות רפואית סרטן הרחם

הרחם הוא איבר רבייה חיוני בגוף האישה, וכאשר הוא נפגם מסיבה כזו או אחרת, כניסה להריון עשויה שלא להתאפשר עוד. בנוסף לכך, פגיעות מסוימות ברחם

רשלנות רפואית סרטן הפה

הפה שלנו הוא איבר שבו אנחנו עושים מגוון שימושים רבים וטובים – אנחנו אוכלים איתו, אנחנו מדברים איתו, אנחנו מתנשקים איתו ואנחנו נושמים באמצעותו. עם

רשלנות רפואית סרטן המעי הגס

רשלנות רפואית סרטן המעי הגס, היא מחדל רפואי המתרחש מעת לעת באבחון, בטיפול או במעקב הרפואי המתבצעים מול אנשים שחלו בסרטן המעי הגס. כאשר מי

רשלנות רפואית סרטן הריאות

סרטן הריאות הוא סוג הסרטן השכיח ביותר כיום בעולם המערבי, והוא אחראי למקרי המוות הרבים ביותר הן אצל גברים והן אצל נשים. בכל שנה, מאובחנים

רשלנות רפואית סרטן השחלות

השחלות בגופן של הנשים מהוות איבר חיוני בכל הנוגע למערכת הרבייה. הן ממוקמות באגן, משני צידי הרחם, כאשר כל שחלה היא דומה לשקד מבחינת הגודל

רשלנות רפואית מחלת סקלרודרמה

הזקנה מביאה עימה הרבה מחלות שונות ומורכבות, אשר אנשים צריכים להתמודד איתן. אחת מהן היא מחלת הסקלרודרמה, שפוקדת לרוב אנשים מבוגרים בין הגילאים 35 ו

רשלנות רפואית סרטן רירית הרחם

סרטן רירית הרחם הינו סרטן גניקולוגי יחסית שכיח בקרב נשים. בדרך כלל סרטן זה הוא מסוג אדנוקרצינומה, כך שהוא מתחיל מתאי האפיתל של רירית הרחם.

רשלנות רפואית סרטן המעי הדק

למעי הדק חשיבות מכרעת ומשמעותית לתפקוד הגוף כולו, בתור האיבר העיקרי אשר מפרק וסופג את המזון. גידולים במעי הדק הינם נדירים באופן יחסי, ולכן עלולים

רשלנות רפואית סרטן האשכים

רשלנות רפואית סרטן האשכים עלולה להיות משמעותית וקריטית לחיי החולה ולאובדן סיכויי החלמתו מהמחלה. בכל חשש או חשד כי התרחשה רשלנות רפואית, יש להיוועץ עם

רשלנות רפואית סרטן בלוטת התריס

בלוטת התריס היא בלוטה אשר נמצאת באזור הצוואר, מתחת לענבל, ומטרתה לייצר הורמונים, לווסת את קצב הלב, את לחץ הדם, המשקל והטמפרטורה של הגוף. מדובר

רשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם

סרטן צוואר הרחם הוא סרטן שנשים רבות בעולם נפגעות ממנו מדי שנה. למרות העובדה שסרטן צוואר הרחם ניתן לגילוי מוקדם מאוד, עוד בשלב הטרום סרטני,

רשלנות רפואית סרטן בלוטות הלימפה

בלוטות הלימפה הן חלק ממערכת החיסון של הגוף, הן נמצאות במקומות שונים בגוף ומגנות מפני זיהומים. לימפומה, הינו סרטן המתפתח בבלוטות הלימפה, ומתבטא בגדילה לא

רשלנות רפואית סרטן העור

סרטן העור הוא סרטן נפוץ יחסית מכיוון שמדובר במחלה שנוצרת בעקבות שיבוש בתהליך התרבות וחלוקת תאי העור בגוף. סרטן העור הוא מחלה קשה המתאפיינת בייצור

רשלנות רפואית אצל רופא עור

רפואת העור היא רפואה השמה דגש על חלק גדול ומרכזי בגוף של כל אחד מאיתנו – העור. בגלל שמרבית העור חשוף כל הזמן לאוויר הפתוח

רשלנות רפואית והתיישנות

רשלנות רפואית מהווה טרגדיה גדולה עבור הרבה מאוד אנשים. אנשים סומכים על הרופאים שלהם ולוקחים את ההוראות שלהם כאקסיומה ברוב המקרים. חשוב מאוד, עבור כל

רשלנות רפואית מעקב

פגיעות פיזיות וכאבים כרוניים הם אינם עניין רגעי. יש הרבה מאוד אלמנטים רפואיים ותהליכים אשר מתחוללים למשך שנים ארוכות. לכל פגיעה יש השפעה כזו או

רשלנות רפואית בצילום רנטגן

מעטים הם האנשים שלא עברו צילום רנטגן אחד בחייהם. אנשים אשר נפצעים בצורה כזו או אחרת, צריכים לעבור צילום רנטגן כדי שניתן יהיה לבחון את

רשלנות רפואית שגרמה למוות

הצורך של אנשים ברופאים הוא כדי להרגיש טוב יותר, כאשר מטרת העל, כמובן, היא להישאר בחיים. אנשים בכל מיני מצבים מגיעים לקבלת טיפול רפואי, ובחלק

חוות דעת רשלנות רפואית פצעי לחץ

רשלנות רפואית בטיפול בפצעי לחץ, עלולה לגרום לפגיעה קשה במצבם הבריאותי של מטופלים ולהופעת סיבוכים שונים, עד כדי סכנת חיים ממשית. היווצרות של פצעי לחץ

חוות דעת רשלנות רפואית גניקולוגיה

מטבע הדברים, תחום הגניקולוגיה מחייב דיסקרטיות רבה מצד הרופאים המטפלים ויחסים של אמון בין המטופלת למטפל. אולם למרבה הצער, נראה כי במקרים לא מעטים האמון

חוות דעת רשלנות רפואית סוכרת

ישנו מספר לא מבוטל של תרחישים שבהם מחלת הסוכרת עלולה להפוך למחלה מסכנת חיים וביניהם אבחון מאוחר של המחלה, הימנעות מהענקת טיפול רפואי מתאים לחולים

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד מתקדם

במקרים שונים מתרחשים מחדלים רפואיים חמורים שמובילים להתפתחות של סרטן שד מתקדם וגרורתי, שבסבירות גבוהה ניתן היה לבלום, בעזרת הקפדה על פרוטוקול הטיפול המקובל מצד

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן השד

רשלנות רפואית סרטן השד עלולה, במקרים חמורים, לעלות בחייה של המטופלת. רשלנות רפואית במקרי סרטן השד עלולה להתרחש בשלבי האבחון הראשוניים של המחלה, או לבוא

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הערמונית

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הערמונית עלולה לקרות לפני הניתוח, במהלכו או לאחריו, כאשר המטופל כבר נמצא במחלקה בבית החולים או משוחרר לביתו. בכל אחד מהשלבים

חוות דעת רשלנות רפואית מחלות לב

מחלות לב נמנות עם המחלות המסוכנות ביותר לאדם. מי שסובל ממחלת לב חשוף למגוון רחב של סכנות, שהמשמעותית ביותר ביניהן היא סכנת המוות. בגלל אופי

רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה

השמנת יתר היא אחת הרעות החולות של העידן המודרני. עם השנים התוו מומחים לנושא דרכים שונות לטיפול בבעיית ההשמנה. זאת, באמצעות מגוון רחב של טיפולים

רשלנות רפואית בניתוח קשירת חצוצרות

ההתקדמות בתחום הרפואי בעידן המודרני מאפשרת לנשים רבות להימנע מהריון לא רצוי. אחת הדרכים שנשים רבות בוחרות בה למניעת הריון היא ניתוח קשירת חצוצרות. מדובר

רשלנות רפואית בניתוח מחלות לב

ניתוח לב הוא אחד הניתוחים היותר עדינים ומסובכים שקיימים. הלב הוא איבר חיוני להמשך החיים, וכל הפסקה בפעילותו עלולה להביא לתוצאות חמורות עד כדי מות

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בקרב מומחים ורופאים שונים, לרבות אנדוקרינולוגים. פעולה רשלנית, בשונה מטעות רופא אשר לרוע המזל עלולה להתרחש, היא פעולה אשר נעשתה בה

רשלנות רפואית בברית מילה

מעטים הדברים המרגשים בחיים כמו הולדת ילד ובואו אל העולם. הילד שיוצא אל אוויר העולם אחרי 9 חודשים ארוכים, ולפעמים גם אחרי חודשים ארוכים ושנים

מימוש זכויות רפואיות

אנשים רבים נולדים אל העולם כשהמצב הבריאותי שלהם הוא תקין במאת האחוזים, והם מתחילים את החיים מנקודת פתיחה בריאה ושלמה. לעומת אותם אנשים, אנשים אחרים

רשלנות רפואית בטיפול

מדינת ישראל מחזיקה מערכי בריאות ורפואה עשירים במיוחד, ואין ספק שהתחומים האלו בארץ הם הרבה יותר ענפים ומתקדמים מאשר איך שהם במדינות אחרות. המדינה עושה

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן העור

סרטן העור הינה מחלה ההופכת ונעשית שכיחה יותר ויותר. גם אם האבחון, פענוח הבדיקות ושאר הטיפולים השיגו הצלחה יחסית, עלולה להתרחש פעולה רשלנית לפני, במהלך

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת צהבת

מחלת הצהבת, השואבת את שמה מהפיגמנט הצהוב הנמצא ברמות בילירובין גבוהות, עלולה להיות קשורה או תסמין למחלות כבד אחרות. יש לאבחן את המחלה באופן מהיר

רשלנות רפואית בניתוח עפעפיים

תחום הרפואה הקוסמטית מתפתח במהירות מסחררת בתקופתנו, וכיום נשים וגברים כאחד, מסתייעים במגוון רחב של הליכים אסתטיים כדי לשפר את המראה החיצוני שלהם. עם הטיפולים

רשלנות רפואית בניתוח קיסרי

ניתוח קיסרי, ככל ניתוח אחר, הוא מהלך כירורגי שנלווים אליו סיכונים שונים. אולם כאשר מתרחשים מחדלים רפואיים שונים לקראת הניתוח הקיסרי, במהלכו או לאחריו, הדבר

רשלנות רפואית בצבא

הצבא נדרש לספק לחייליו טיפול רפואי איכותי, ובהתאם לכך – כל הוראות החוק והכללים שחלים על אנשי מקצוע מתחום הבריאות, בכל הנוגע למקרי רשלנות רפואית,

רשלנות רפואית בטיפול שיניים

רשלנות רפואית בטיפול שיניים עלולה לקרות כאשר מטופל נפגע מטיפולי שיניים כושלים, מאי אבחון של בעיות דנטליות ואוראליות במועד, אבחון שגוי של בעיות שיניים, מחדלים

רשלנות רפואית בניתוח ראש

רשלנות רפואית בניתוח ראש היא תוצר של רשלנות רפואית מצערת שעשויה להתרחש במסגרת הליכים כירורגיים המערבים לרוב פתיחה של הגולגולת במטרה לטפל בסוגים שונים של

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת קרוהן

קרוהן הינה מחלה דלקתית של המעי, אשר פוגמת באופן משמעותי באיכות החיים. מכיוון שהמחלה הינה כרונית וממושכת, עלול המטופל לפגוש במהלך המחלה רופאים ומומחים רבים.

תביעת רשלנות רפואית

בשנים האחרונות, ישראלים רבים מגלים כי פגיעות שונות שהם חוו במסגרת טיפול רפואי שניתן להם, עשויות לשמש כעילה להגשת תביעת רשלנות רפואית. בין אם מדובר

רשלנות רפואית באבחון סרטן הוושט

רשלנות רפואית בטיפול טיפול או אבחון רפואי אשר גרמו לנזק אצל המטופל כתוצאה מקלות דעת או אי זהירות מספקת שנקט הרופא מוגדרים כרשלנות רפואית. מקרים

רשלנות רפואית באבחון סרטן הכבד

הכירו את הכבד הכבד הוא איבר פנימי בגוף אשר תפקידו לאגור שומנים ופחמימות לצורך שימושם העתידי כמקור אנרגיה לגוף. כמו כן, מייצר חלבונים השומרים על

חוות דעת רשלנות רפואית דליפת סיליקון

חוות דעת רשלנות רפואית דליפת סיליקון, אשר ניתנת על ידי מומחי כירורגיה פלסטית המומחים ומוכרים בתחום, ניתנת לאחר שמוגשת תביעת רשלנות רפואית, כדי להוכיח את

רשלנות רפואית בניתוח להסרת קעקוע

ניתוח להסרת קעקוע הינו ניתוח קוסמטי במהותו, כך שרצונו של המטופל בניתוח זה לא נובע בהכרח משיקולים רפואיים. משום כך, אם נגרם נזק כלשהו בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן השד

סרטן השד היא אחת המחלות הקשות והנפוצות ביותר בישראל. המוני נשים סובלות ממנה בשלבים שונים בחייהן, אך החדשות הטובות הן שככל שהגילוי של המחלה הוא

רשלנות רפואית בניתוח להסרת שקדים

ניתוח להסרת שקדים שכיח מאד בקרב ילדים, אולם יש לזכור כי בדומה לכל ניתוח גם לניתוח שקדים ישנם סיבוכים וסיכונים פוטנציאליים, גם אם מינימליים. במרבית

רשלנות רפואית וקשר השתיקה של הרופאים

מקצוע הרפואה הוא אחד המקצועות הקשים והמורכבים ביותר שאדם יכול לבחור לעצמו. יש המון אחריות, ידע וניסיון שצריך לצבור, פרוטוקולים שצריך לעמוד בהם, ושעות עבודה

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

סרטן הוושט הינו סרטן מורכב וקשה, ובאופן יחסי גם נדיר. התסמינים שהמטופל מראה לא תמיד ספציפיים למחלה, לכן לפעמים האבחון יעשה בשלב של מחלה מתקדמת

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הכבד

הינה משמעותית וקריטית לתוצאות המשפט המתנהל בתביעה האמורה. סרטן הכבד הינה מחלה קשה ומורכבת, כך שהמטופל ייפגש, סביר להניח, עם רופאים ומומחים שונים. כל אחד

רשלנות רפואית קוסמטיקאית

המאמצים שאנשים עושים כדי לשפר את המראה החיצוני שלהם כיום, הם גדולים מאוד. המשפט המפורסם אומר שכדי להיות יפה, צריך לסבול, כאשר אין כל ספק

רשלנות רפואית במתן תרופות

טווח הטעות של רופאים הוא אינו גדול כמו טווח הטעות של העוסקים במלאכות אחרות. כאשר אנשים עושים טעויות בעבודה שלהם, זה גורר אי נוחות או

רשלנות רפואית באבחון סרטן הלבלב

מה היא רשלנות רפואית? רשלנות באופן כללי היא ביצוע מעשה מסוים ללא זהירות מספקת אשר גורמת לנזק. כאשר מדובר ברשלנות רפואית הפוקוס הוא על מקרה

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב

סרטן הלבלב הינו אחד מסוגי הסרטנים הקשים והמסובכים. הדיאגנוזה שלו, לרוב, עלולה להתרחש מאוחר מדי כאשר המחלה כבר נמצאת בשלב מתקדם ומפושט, ולכן גם הפרוגנוזה

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט עלולה להותיר את המטופל במצב מורכב ומסובך מכפי שנכנס לניתוח. סרטן הוושט הינו סרטן נדיר באופן יחסי, אולם שכיחותו הולכת

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד עלולה להתרחש במספר סיטואציות, לפני, במהלך או לאחר הניתוח, כאשר החולה כבר נמצא במחלקת האשפוז או בביתו. סרטן הכבד הינה

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הלבלב

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הלבלב עלולה להסתיים בתוצאה טרמינלית וקיצונית במקרה הרע, או בנכות וחיי סבל במקרה הפחות רע. בכל מקרה ובכל חשש לרשלנות רפואית

רשלנות רפואית בטיפול נפשי

רשלנות רפואית בטיפול נפשי עלולה לגרום נזקים רבים למטופל, בנוסף לנזקים שכבר נגרמו לו מהבעיה המקורית אשר בגינה פנה לטיפול. תביעות העוסקות ברשלנות רפואית הינן

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות עלולה להתרחש במספר סיטואציות, החל מההחלטה על נחיצות הניתוח והחתמת המטופל על טופס הסכמה מדעת, עבור דרך הזמן שהוחלט על

רשלנות רפואית באבחון סרטן כליות

סרטן כליות סרטן כליות הוא סוג של מחלת הסרטן אשר לרוב תוקפת רק אחת מהכליות ונגרמת מכל מיני מצבים רפואיים ופעולות שהזיקו לכליה. זאת יכול

רשלנות רפואית סרטן הוושט

רשלנות רפואית כל טיפול רפואי אשר ניתן על ידי אנשי מקצוע למטופליהם נעשה בכוונה לטפל, לקדם ולעשות טוב למטופל. לא תמיד זה המצב ובפועל הטיפול

רשלנות רפואית סרטן הכבד

סרטן הכבד הכבד הוא איבר פנימי אשר ממלא תפקידים רבים בגוף כך שהמוכרים בהם הם פירוק חומרים לא טובים כמו אלכוהול ולייצר חלבונים הנחוצים לגוף.

רשלנות רפואית סרטן הלבלב

רשלנות רפואית סרטן הלבלב רשלנות רפואית היא מצב בו הצוות הרפואי אשר היה אחראי על טיפול או אבחנה של מטופל, לא נקט בזהירות מספקת וכתוצאה

רשלנות רפואית סרטן שלפוחית השתן

סרטן שלפוחית השתן שלפוחית השתן ממוקמת בתחתית הבטן ותפקידה לאסוף את כל השתן טרם יציאתו מהגוף. כאשר השלפוחית מלאה המוח קולט זאת ומרוקן את כל

רשלנות רפואית סרטן כליות

רשלנות רפואית – טיפול בסרטן רשלנות רפואית נגרמת כתוצאה מסיטואציה בה צוותים רפואיים אינם פעלו בצורה המיטבית ועקב טעות שביצעו נגרם נזק למטופל. כאשר מדובר

רשלנות רפואית סרטן הערמונית

סרטן הערמונית הינו הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל. הוא נפוץ יותר אצל גברים מעל גיל 40 ובעלי היסטוריה רפואית של סרטן הערמונית. סרטן זה אינו

רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד

רשלנות רפואית אשר מובילה לסרטן שד גרורתי בכבד הינה קריטית ומשמעותית לתוחלת החיים הצפויה של המטופלת. כאשר ישנו עיכוב באבחון סרטן השד או כאשר בוצעו

רשלנות רפואית סרטן שד מתקדם

רשלנות רפואית סרטן שד מתקדם אומר שהסרטן כבר, ככל הנראה שלח גרורות ועירב איברים ורקמות אחרות בגוף. ככל ששלב המחלה מתקדם יותר, כך סיכויי הריפוי

רשלנות רפואית סרטן השד

רשלנות רפואית סרטן שד עלולה, במקרה החמור, לעלות בחייה של המטופלת. רשלנות רפואית במקרה זה עלולה להתרחש בעת האבחון או בעיכוב באבחון, אשר ישפיע על

רשלנות רפואית הפלות

רשלנות רפואית הפלות עלולה להתרחש בשני מצבים עיקריים: כאשר ישנו חשש או חשד לרשלנות רפואית בעת ביצוע הגרידה או ההפלה, או כאשר פעולה רשלנית אחרת

רשלנות רפואית סוכרת

מחלת הסוכרת היא מחלה שכל אחד ואחת מאיתנו שמע עליה. מדובר באחת המחלות המוכרות ביותר בציבור הישראלי בפרט ובציבור העולמי בכלל, והיא מקבלת מקום נרחב

רשלנות רפואית באבחון סוכרת

במדינת ישראל לבדה, ישנם כחצי מיליון חולי סוכרת מאובחנים ולפי ההערכות, קרוב לרבע מיליון ישראלים שאינם מאובחנים ואינם מודעים לכך שהם סוכרתיים. מדובר אם כן

רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

בכל פעולה, פולשנית ושאינה פולשנית או בדיקה הנעשית בבית החולים או במרכז רפואי, קיימות סכנות וסיבוכים שונים. הסיבוכים עלולים לנבוע מהפעלה שגויה של המכשיר או

רשלנות רפואית מחלות לב

הלב שלנו הוא האיבר בגופנו האחראי על התפקוד של כל מערכות הגוף. הלב הוא זה שאחראי על הנעת הדם והעברת החמצן ממקום למקום, וברגע שהוא

רשלנות רפואית ורעלת הריון

רשלנות רפואית ברעלת הריון, עלולה להתבטא באבחון שגוי, בעיכוב באבחון, או בטיפול לא מותאם למצב. בכל אחד מהמקרים הללו, הנזק הישיר עלול להיות חמור ומשמעותי,

רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

ברפואה הפסיכיאטרית או ברפואת הנפש עלולים להתרחש מצבים בהם נעשית רשלנות רפואית בעת האבחון, בעיכוב באבחון הנכון, עיכוב בטיפול או בהחלטה על טיפול לא נכון.

רשלנות רפואית באבחון סרטן הערמונית

מחלת הסרטן נותנת את אותותיה אצל אחוז גבוה מהאוכלוסיה. לצערנו, מחלת הסרטן מביאה איתה אין ספור מוקדים גופניים שאותם היא תוקפת, והיא אף עלולה להתפתח

רשלנות רפואית גניקולוגיה

גניקולוגיה היא ענף רפואה הממוקד בטיפול במחלות באיברי המין הנשיים ובכללן מחלות נרתיק, מחלות בשחלות, ומחלות רחם, אולם גם בכל הנוגע לפוריות, הריון, לידה ובעיות

רשלנות רפואית באבחון גניקולוגיה

תביעות רשלנות רפואית באבחון גניקולוגיה, הן לרוע המזל, לא מראה חריג במיוחד במדינת ישראל. נשים רבות וילדיהם, נפגעים מדי שנה ממחדלים רפואיים שבעטיים לא מאובחנים

רשלנות רפואית פצעי לחץ

פצעי לחץ מהווים בעיה רפואית ידועה ושכיחה למדי, הנפוצה במיוחד אצל אנשים קשישים או אנשים בעלי יכולת תזוזה מוגבלת, כמו מטופלים המצויים בתקופות אשפוז ארוכות.

רשלנות רפואית באבחון פצעי לחץ

פצעי לחץ הינם נגעים פתוחים שמופיעים על פני העור. פצעי לחץ נוצרים במקרים רבים עקב לחץ המופעל על אזור מסוים בגוף כשאדם שוכב או יושב

רשלנות רפואית באבחון מחלות לב

תביעות פיצויים בגין רשלנות רפואית באבחון מחלות לב, אינן עניין נדיר כפי שניתן היה לצפות. תביעות רשלנות בעקבות כשל באבחון של מחלות לב וכלי דם,

רשלנות רפואית באבחון סרטן שד מתקדם

מחלת סרטן השד היא אחת המחלות הנוראיות ביותר שיש, הן לאוכלוסיית הנשים והן לאוכלוסיית הגברים. זה נכון שאוכלוסיית הנשים סובלת מהמחלה הזו יותר, אבל היא

רשלנות רפואית באבחון סרטן השד

יש לא מעט מחלות ארורות בעולם, אבל אין ספק שסרטן השד היא אחת הבולטות בהן. מחלת הסרטן בכללותה, היא מחלה שהאנושות עדיין לא הצליחה למצוא

רשלנות בטיפול בילודה לאחר לידה

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בכל שלב מתהליך הלידה, החל ממעקב ההריון, דרך חדר הלידה והטיפול בילודה או הילוד לאחר מכן. כאשר ישנו חשש או חשד

איחור באבחון דמם אפידורלי

רשלנות רפואית בלידה עלולה להתרחש בכל אחד משלבי הלידה עצמה, כמו גם לפני או אחרי הלידה. פעולה רשלנית היא אותה פעולה אשר לא עומדת במבחן

רשלנות רפואית בלידת תאומים

לידה הינה תהליך טבעי, אשר מתרחש משחר הדורות, אולם הוא טומן בתוכו גם פחדים רבים מפני התהליך, השלכותיו וסיכוניו. למרות שמרבית הלידות מסתיימות בשמחה וידיים

איחור באבחון תסמונת סקיד

תסמונת סקיד, הנקראת גם תסמונת ילדי הבועה, הינה תסמונת גנטית, הניתנת לאבחון לאחר הלידה ובלבד שתהיה מודעות לכך. תקופת ההיריון הינה תקופה מרגשת אך גם

רשלנות רפואית – ניתוח קיסרי

לכל ניתוח שנעשה, ולו מעצם היותו הליך פולשני, נלווים סיכונים רבים וסיבוכים שעלולים להתרחש במהלכו. ניתוח קיסרי אינו שונה במובן זה, אך עם זאת רשלנות

רשלנות רפואית – כליאת כתפיים

תהליך הלידה הינו תהליך טבעי אשר מתרחש משחר האנושות. עם זאת, סיבוכים וסיכונים עלולים להתרחש בכל לידה, בין אם היא מתרחשת באופן טבעי בבית היולדת,

רשלנות רפואית – לידת פג

תקופת ההריון מלווה בחשש רב מהלא צפוי, לצד ציפיה ותקווה שהלידה תתרחש במועדה ותסתיים בתינוק בריא ושלם. רשלנות רפואית אשר מובילה ללידת פג חורגת מההסכמה

מה זה רשלנות רפואית בלידה

רשלנות רפואית בלידה היא מינוח המתייחס לטעות, כשל, ליקוי או מחדל מצד צוותי הרפואה האמונים על הסיוע ליולדת במסגרת לידת תינוקה. רשלנות רפואית בלידה עשויה

תביעת רשלנות רפואית בלידה

הלידה היא פרק זמן קריטי שבמסגרתו כל טעות מצד הצוות הרפואי האמון על סיוע ליולדת, עלולה להסתיים בפגיעה בלתי הפיכה בילוד ואף באמו. כאשר מתרחשת

עורך דין רשלנות רפואית בלידה

כשאישה נכנסת להיריון, אין דבר שהיא מצפה לו יותר מלידת תינוק בריא ושלם. כדי לאפשר זאת, עוברות נשים הרות אינספור טיפולים ושלל בדיקות שנערכות במהלך

רשלנות רפואית – פטירת ילוד

פטירת ילוד כתוצאה מרשלנות רפואית הינו נזק משמעותי אשר עלול להסב להורים חיים של סבל וכאב. ההורים אשר ציפו לחזור מבית החולים בידיים מלאות, עלולים

מות יולדת ותינוקה

תהליך ההריון והלידה הינו פרק משמח ומרגש בחיים, אולם כאשר הוא מסתיים במות יולדת ותינוקה הוא מסב סבל ונזק משמעותי לכל הנוגעים בדבר. כאשר מקרה

מות ילודה כתוצאה מרשלנות

נזקים של רשלנות רפואית תמיד יגררו סבל וכאב, אולם מות ילודה כתוצאה מרשלנות הינה כואבת באופן משמעותי אף יותר, ולו רק בגלל העובדה כי פוטנציאל

תביעה בגין מוות תוך רחמי של עובר

מוות עובר, בכל שלבי ההריון, בין אם ההריון היה בשלבים מתקדמים ובין אם היה בשלביו ההתחלתיים, הינו קשה מאוד להורים, אשר ציפו לתוצאה אחרת. תביעה

רשלנות רפואית – צ'יפ גנטי

כיום ישנה מודעות הולכת וגוברת לבדיקות המגוונות אשר צריכות להתבצע בשלבי ההריון, כדי להבטיח ולוודא כי התינוק שיוולד לא יישא תסמונות גנטיות שונות. על ההורים

רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

הולדה בעוולה הינו מושג משפטי אשר מגדיר לידת תינוק עם מומים מולדים משמעותיים או תסמונת גנטית. תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה עוסקת בכך שמומים

רשלנות רפואית – מצוקה עוברית

לידה הינו תהליך טבעי המתרחש משחר האנושות. במקביל להתרגשות לקראת בואו של התינוק החדש למשפחה, עלולה הלידה לעורר תחושות של פחד אצל האם העתידית. למרות

רשלנות רפואית – מות פג

הנזקים הנגרמים בעקבות רשלנות רפואית תמיד מסבים עוגמת נפש וצער עמוק, אולם כאשר מדובר על מות פג, הצער הינו משמעותי אף יותר. לידת פג מוגדרת

תביעת רשלנות רפואית בהריון

תביעת רשלנות רפואית בהריון היא הליך משפטי שנהוג לפתוח בו כאשר אישה נפגעת ממחדל רפואי במהלך הריונה. הכוונה במקרה זה היא לכשל בביצוע אבחון ו

עורך דין רשלנות רפואית בהריון

רשלנות רפואית בהריון, למרבה הצער, היא לא עניין חריג בנוף המקומי. מדובר בשם כולל למגוון סוגים של מחדלים רפואיים העלולים להוביל לפגיעה חמורה בעובר שאישה

מה באמת כדאי לדעת על רשלנות רפואית?

נתקלתם במקרה של רשלנות רפואית ואינכם בטוחים מה לעשות? לפניכם מידע בנוגע לרשלנות רפואית; מהי רשלנות רפואית, מה עושים במקרה של רשלנות רפואית ועוד.  

רשלנות רפואית בעת כריתת רחם

אחד התרחישים הכואבים שנשים נאלצות לעבור בצער הוא כריתת רחם. מדובר בניתוח שגרתי למדי שנועד להטיב עם האישה הסובלת מבעיות מסוימות או כדי למנוע את

רשלנות רפואית בבדיקת מי שפיר

רשלנות רפואית בבדיקת מי שפיר חולשת על מספר סוגי מחדלים אפשריים, החל מביצוע בדיקה רשלני ומסוכן וכלה בהימנעות הרופא מלשלוח את ההרה לבדיקה למרות שמצבה

רשלנות רפואית בגין מות עובר בלידה

אין דבר מצער וקשה יותר ממות העובר בלידה. הציפייה וההתרגשות בתקופת ההריון מתחלפים בסופו של דבר באווירה קודרת וקשה מנשוא, שתלווה את ההורים ובעיקר את

רשלנות רפואית תסמונת אשרמן

תסמונת אשרמן ("הידבקות תוך רחמית") היא תופעה שבה נותרות רקמות צלקתיות בחלל הרחם בעקבות גרידה שבוצעה. רקמות אלה גורמות להידבקות הדפנות, עד כדי מצב של

רשלנות רפואית – טיפת חלב

לאחר הלידה, מופנים התינוק והוריו לאחד ממרכזי טיפת חלב המשמשים כשירות רפואה מניעתית בשנתיים הראשונות לחייו של הילד. המוקדים שמופעלים מטעם משרד הבריאות, הרשויות המקומיות

דיכאון לאחר לידה בעקבות רשלנות רפואית

לידה היא אירוע חיים מרגש, מיוחד ובלתי נשכח. תקופת החיים הראשונה של התינוק מלווה בהסתגלות לשגרה חדשה ומורכבת וכרוכה בהתמודדויות שונות בתוך התא המשפחתי, לרבות

רשלנות רפואית בזריקת אפידורל

כל יולדת טרייה וותיקה מכירה היטב את זריקת האפידורל, או בשפה המקצועית הרשמית: זריקה אפידורלית. זהו חומר משכך כאבים חזק מאוד המוזרק ישירות לנקודה מדויקת

רשלנות רפואית – תשניק סב לידתי

תשניק סב לידתי (המכונה גם: אספיקציה) הוא סיבוך הנגרם לעובר במהלך הלידה או בסמוך לה, בעקבות הפרעה באספקת החמצן בהיותו עדיין ברחם. ההפרעה מקשה על

רשלנות רפואית כתוצאה מזירוז לידה

תשעה חודשים יכולים להיות תקופה ארוכה ומלאה בציפייה. ככל שהלידה עצמה מתקרבת, כך עולה מפלס ההתרגשות ואיתו גם החרדה. לעתים בעקבות נסיבות הריון או מצבים

רשלנות רפואית בלידה מוקדמת

לידה מוקדמת היא לידה שהתרחשה מסיבות שונות, לפני שחלפו 36-37 שבועות להריון (יש לציין שהשבוע המדויק משתנה על פי בית החולים שבו נמצאת היולדת ו/

רשלנות רפואית בלידת עכוז

לידת עכוז היא מצב שבו התינוק המצוי ברחם או בפתחה של תעלת הלידה, נמצא במנח לא תקין. במקום המצב הרגיל שבו הראש של התינוק היה

תסמונת ארב – רשלנות רפואית

תסמונת ארב או שיתוק על שם ארב (Erb’s palsy), מוגדרת כשיתוק לידה בעקבות טראומה שנחוותה במהלך הלידה. תסמונת זו מלווה במגבלה בשורשי העצבים בחוליות הצוואר

רשלנות רפואית עקב היפרדות שליה

היפרדות שליה נחשבת לסיבוך הריון המאפיין כאחוז מכלל ההריונות ובמהלכו מעטפת השליה נפרדת מהרחם ומובילה לדימומים. תופעה זו מוכרת לרוב בשליש האחרון להריון ועלולה להוביל

רשלנות רפואית בטיפול בנגיף הקורונה

נגיף הקורונה הוא נגיף מדבק במיוחד, שנחת על העולם כרעם ביום בהיר, והוביל לקריסה של מערכות בריאות רבות. מדובר בנגיף שמצריך משאבים ומאמצים רבים: צוותים