אובדן סיכויי החלמה בעקבות אבחון מאוחר

אובדן סיכויי החלמה בעקבות אבחון מאוחר כתוצאה מרשלנות רפואית, הינה פגיעה כה קשה, לא רק בהווה של המטופל, אלא גם בעתידו. בדומה לתביעות על רשלנות רפואית בתחומים שונים, גם כאשר נעשית פעולה רשלנית אשר בגינה נעשה אבחון מאוחר, וכתוצאה מכך אובדים למטופל סיכויי ההחלמה, יש לפנות לייעוץ של עורך דין רשלנות רפואית.

עורך הדין יוכל לבדוק את הצדקת התביעה ולאמוד את עלותה. בית המשפט, לרוב, מכריע ופוסק דמי פיצויים גבוהים, במקרים אלו, אם מוכח שהנזק שנגרם למטופל נובע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית. פיצויים, גבוהים ככל שיהיו, לא יוכלו להחזיר את הגלגל לאחור ולרפא את המטופל, אולם פעמים רבות, הם מבטאים את הצדק שנעשה ומשפרים לאין ערוך, את איכות ורמת חייהם של בני המשפחה.

כיצד משפיע אבחון מאוחר של בעיות בריאותיות על סיכויי ההחלמה של החולה

בדרך כלל מדברים על איחור באבחון, במחלות הסרטן השונות, אשר בהן אבחון מוקדם עשוי להציל חיים. כל עוד המחלה נמצאת בשליטה ולא שלחה גרורות, סיכויי ההחלמה יהיו גבוהים יותר. גם במקרה של מחלות כרוניות, עלול איחור באבחון להוות סכנה לחיים, מכיוון שהמחלה עלולה להידרדר עד כדי אובדן סיכויי החלמה משמעותיים.

פעולה רשלנית אשר עלולה להוביל להדרדרות המחלה, היא כאשר הרופא לא נותן את כל תשומת ליבו לתלונות המטופל, לא שולח לבדיקות אשר עשויות לשלול או לאשש את האבחון, לא מודע לכל גורמי הסיכון הקיימים אצל המטופל להתפתחות מחלה מסוימת, מפענח באופן לקוי את הבדיקות אותן עבר המטופל ועוד פעולות אשר בעיקרן נעשית סטייה כלשהי מהפרוטוקול המקצועי המקובל.

 

אובדן סיכויי החלמה בעקבות אבחון מאוחר ומבחן הרופא הסביר

לא כל טעות של הרופא, יכולה להיות מסווגת כרשלנות רפואית, מכיוון שלצערנו, טעויות אנוש עלולות להתרחש. בדומה לתביעות אחרות של רשלנות רפואית, גם במקרה של אבחון מאוחר, על עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי הרופא המטפל לא פעל על פי מה שמצופה מהרופא הסביר לפעול, על פי הסטנדרטים המקובלים והנהלים הרפואיים.

גם הציפיות מהרופא הסביר הינן גבוהות, ולכן לא יכול הרופא המטפל לצאת ידי חובתו בסטנדרטים נמוכים. מעבר לכך, על הרופא המטפל חלה חובת אחריות כלפי המטופלים שלו, הן למצבם הפיזי והן למצבם הרגשי. ולכן, בכל מקרה בו הרופא לא בדק את כל הפרמטרים שהיה צריך לבדוק, או לא הקפיד לחקור עד תום את המטופל, לרבות שליחה לבדיקות נלוות נוספות, הוא עלול להיות חשוף לתביעת רשלנות רפואית.

אובדן סיכויי החלמה בעקבות אבחון מאוחר
אובדן סיכויי החלמה בעקבות אבחון מאוחר

כיצד מוכיחים כי אובדן סיכויי ההחלמה נגרם עקב אבחון מאוחר?

במשפטים הקשורים לרשלנות רפואית, חייב עורך דין רשלנות רפואית להוכיח מספר נקודות:

  1. נגרם נזק למטופל.
  2. התרחשה פעולה רשלנית על ידי המבצע.
  3. המבצע הינו אחראי על הניזוק.
  4. קיים קשר ישיר בין הנזק שנגרם לפעולה הרשלנית שהתרחשה.

 

כל נקודה, חייבת להיות מגובה בראיות של עורך הדין, ולהיות מבוססת על סמך תיעוד של המקרה והשתלשלות האירועים, כפי שהתרחשו במציאות. אולם, ישנו קושי להוכיח כי אובדן סיכויי ההחלמה נבעו באופן ישיר מהאבחון המאוחר, או כתוצאה מהפעולה שנעשתה אשר הובילה לידי עיכוב באבחון.

הבעיה היא שהמטופל, אשר בדרך כלל חולה במחלה קשה ומורכבת, עלול היה לאבד את סיכויי החלמתו בין אם הפעולה הרשלנית התרחשה ובין אם לאו, מכיוון שהמחלה ממשיכה להתפתח ולהתפשט. אולם בית המשפט החליט להתחשב בחוסר הסבירות של הוכחה זו, מכיוון שאם לא תוכח למעשה לא יוכלו לתבוע רופאים שהתרשלו בתפקידם.

לכן, קבע בית המשפט דוקטרינה מיוחדת לנושאים אלה, אשר לוקחת בחשבון חישוב פיצויים הסתברותיים.

 

חישוב הפיצויים במקרה של אובדן סיכויי החלמה בעקבות אבחון מאוחר

חישוב פיצויים הסתברותיים מחושב באופן הבא: חישוב הסיכוי להחלים במחלה הספציפית האמורה פחות סיכויי ההחלמה שנותרו לאחר הפעולה הרשלנית. התוצאה היא שיעורי תשלום הפיצויים. באמצעות חישוב זה של פיצויים, בית המשפט מפצה מטופל, שיכול להיות שהיה נגרם לו נזק גם לולא הפעלה הרשלנית שחווה מחד, אך מאידך אינו מפצה אותו בפיצוי המלא אשר כנראה מגיע לו לאחר אובדן סיכויי ההחלמה.

היוצא מכלל חשבון זה, הוא כאשר ישנו תרחיש של אובדן מחצית מסיכויי ההחלמה. במקרה זה יקבל המטופל את מלוא הפיצויים על כל הנזק שנגרם, ולא רק על פי חישוב ההסתברות. הכוונה היא שאם המטופל איבד כ – 50% מסיכויי ההחלמה שלו, הוא לא יקבל רק את 50% הסיכויים שנותרו כפיצויים, אלא את מלוא הסכום.

עם זאת, יש לזכור כי חישובים אלה הינם תיאורטיים, ותלויים בניהול המשפט ובהוכחת שאר הפרמטרים שנזכרו. כדי להיות בטוחים כי הנכם מקבלים וממצים את כל הפיצויים שעליכם לקבל, יש לבחור בעורך דין רשלנות רפואית, מנוסה ומומחה בתחומו.

 

לסיכום

אובדן סיכויי החלמה בעקבות אבחון מאוחר כתוצאה מרשלנות רפואית הינו מקרה בעל משמעות לאורך חיי המטופל ולאיכות חייו. השלכות הפעולה הרשלנית הינן כה חמורות, עד כי בית המשפט נתן את דעתו בעניין, בכדי שרופאים לא יוכלו להתחמק מאחריותם כלפי המטופלים.

מכיוון שישנה בעיה בהוכחת הקשר הישיר בין הנזק לבין הפעולה הרשלנית שנעשתה, קבע בית המשפט שיטת חישוב מיוחדת לפיצויים, אשר מפצה את המטופל על אובדן סיכויי החלמה הסתברותיים. כך או כך, יש לנהל את התביעה לאחר ייעוץ עם עורך דין רשלנות רפואית, אשר יכול לוודא את הצדקתה, ולאמוד את עלותה.

יש לקחת בחשבון כי משפטים העוסקים ברשלנות רפואית הינם ארוכים וכך גם עלותם בהתאם. לצורך סיוע בהוכחת הפרמטרים הרלוונטיים במשפט, יידרש עורך הדין להציג גם חוות דעת של רופאים מומחים בנושא האמור, אשר יוכלו להיות עדים אובייקטיבים, וידגימו מקרים דומים בעלי תוצאות שונות ויבארו את כלל המונחים המקצועיים-הרפואיים הקיימים בתיק.

אבחון מאוחר של מחלות ובעיות בריאותיות, ובדגש על מחלות מסכנות חיים כמו סרטן, יכול להפחית באופן משמעותי את סיכויי ההחלמה מהמחלה, ולצערנו אבחון מאוחר יכול לגרום גם למוות. כאשר מדובר במחלות כמו סרטן, שמתפשטות מהר בגוף האדם, גילוי מוקדם יכול להציל חיים.
כן. בעולם הרפואה יש פרוטוקולים ונהלים ברורים ומוגדרים שלפיהם רופא נדרש לפעול, בהינתן תסמינים מסוימים או אבחונים מסוימים. במידה והרופא לא שלח את המטופל לבצע את כל הבדיקות הנדרשות, או שניתן פענוח שגוי לאבחון, כך שהמחלה לא התגלתה בזמן – הדבר יכול להיחשב כרשלנות רפואית.
על מנת לבסס ולהוכיח זכאות לפיצויים בתביעת רשלנות רפואית, יהיה צורך להוכיח בפני בית המשפט שלמטופל נגרם נזק, שהנזק התרחש בעקבות התרשלות של הגורם הרפואי המטפל, ושאילולא הפעולה הרשלנית של הגורם הרפואי המטפל הנזק יכול היה להימנע.
גובה הפיצויים אינו אחיד לגבי כל התובעים, אלא הוא משתנה בין מקרה למקרה – בהתאם לנסיבות המקרה, למידת הרשלנות של הרופא, למידת הנזק שנגרם ובהתאם לפרמטרים נוספים. במידה והוכח קשר סיבתי בין הנזק להתרשלות, ובמידה והנזק משמעותי – סביר להניח שרף הפיצויים יהיה גבוה.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
איש מתפלל בשקיעה

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות