באילו מקרים יהיה דיון בעניין אפוטרופסות?

אפוטרופסות הינה החובה והזכות לדאוג לצרכיו, להגן  ולנהל את ענייניו של מי שאינו יכול לדאוג לעצמו. אפוטרופסות יכולה להידרש באופן קבוע או זמני ולהיות עבור כל העניינים או רק על חלקם של האדם בהתאם למצבו. במילוי תפקידיו, האפוטרופוס חייב לנהוג לטובת האדם עליו הוא אמון במסירות ומתוך התחשבות ברצונותיו. על מתי יהיה דיון בעניין אפוטרופסות במאמר שלפניכם.

לאילו מצבים ימונה אפוטרופוס

אפוטרופסות פוגעת בכבודו של האדם מכיוון שהיא מצמצמת את חופש הבחירה והפעולה שלו.  ישנם מצבים בהם אין בריריה אחרת וכאשר אדם, בשל מצב שכלי או מחלת נפש פועל באופן אשר מסכן את עצמו בצורה קיצונית או לחילופין הוא מתנהל בצורה כלכלית הגורמת לו נזק משמעותי יהיה על בית המשפט לשקול זאת. הרחבה על תפקידו של עורך דין לענייני אפוטרופסות ראו כאן.

עורך דין אפוטרופוס

פגיעה בחופש הבחירה

באופן עקרוני, כל אדם מעל לגיל 18 ייחשב לכשיר מבחינה משפטית ובתי המשפט מעדיפים להמעיט במינויי אפוטרופסות ככל שניתן. בית המשפט יעדיף תחילה למצות דרכים אחרות ופחות פוגעניות על מנת להגן על האדם בגלל החשיבות שהמשפט נותן לחופש הבחירה האישי של הפרט. מינוי אפוטרופוס לאדם ייעשה זאת רק כברירה אחרונה ורק במקרים חריגים ובהתאם לחוק.

 

מי מבקש ומי ממונה

על מנת שימונה לאדם אפוטרופוס יש צורך בהגשת בקשה לבית המשפט. מגיש הבקשה יכול להיות, בן זוג, בן משפחה, קרוב משפחה ואף רשויות הרווחה. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של האדם הנידון. מי שימונה לאפוטרופוס לרוב יהיה מקרב בני המשפחה וכאשר אין בן משפחה שיכול ורוצה להיות אפוטרופוס, ימונה אפוטרופוס חיצוני.

בית דין לענייני משפחה

דיון וליווי משפטי

בסמכותו של בית המשפט למנות אפוטרופוס רק לענייני רכוש או רק לענייני גוף או לשניהם כל אדם שרוצים למנות לו אפוטרופוס, זכאי להיות מיוצג בדיון על ידי עורך דין.  עורך הדין יכול להיות מייצג לבקשתו של האדם או בן משפחתו ובמקרים רבים בית משפט יימנה עורך דין מיוזמתו על מנת לשמור על זכויותיו של האדם בדיון חשוב זה.

 

אפוטרופוס לדיון

לעיתים בית המשפט ימנה עורך דין מטעמו לשמש כאפוטרופוס בהליך המשפטי לגבי מינוי אפוטרופוס קבוע או זמני או לדון באיכות הטיפול של האפוטרופוס הממונה. כאשר מדובר באדם שמתנגד לקבל טיפול רפואי, בית המשפט ימנה לו אפוטרופוס לדיון גם אם הוא מתנגד לייצוג.

 

סיכום דיון בעניין אפוטרופוס

לסיכום הנושא,  במאמר זה עסקנו בנושא של מינוי אפוטרופוס והדיונים סביב נושא זה. ההליכים בתחום זה מתבצעים בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והמינוי של אפוטרופוס לאדם ייעשה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק. המינוי צריך להיעשות רק בהתאם לצורך עקב מצבו הבריאותי והנפשי של האדם וכאשר בית המשפט לא רואה חלופה אחרת.

עורך דין אפוטרופוס

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין אפוטרופוס

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה