ההליכים המשפטיים לקבלת ייפוי כוח מתמשך

מי שעבר את גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם וברגע שלא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. במסגרת ייפוי הכוח יכול המבקש לקבוע הנחיות מראש למיופה הכוח כגון: כיצד לנהוג, אילו החלטות לקבל ואף ביכולתו לכתוב את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות. מיופה הכוח חייב להסכים למינויו, ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי רשאי לערוך את יפוי כח, ובתנאי שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. כמובן שהאדם הממנה את מיופה הכוח רשאי לציין בייפוי הנחיות מקדימות. עם זאת, עליו לאשר בפני עורך דין כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.

נוסף על טופס ייפוי הכוח, ניתן (אך לא חובה) להוסיף את המסמכים הבאים:

  • חוות דעת של מומחה, אם היא נדרשה על ידי עורך הדין שערך את המסמך, כהוכחה למהימנותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך.
  • נספח הנחיות מקדימות במידה וקיימות כאלה.
  • טופס ויתור סודיות של מיופי הכוח.
  • אישור רפואי.
  • צילום תעודת זהות של הממנה ו/או מיופי הכוח.
  • כל מסמך אחר שהממנה רוצה לצרף.

חשוב לזכור כי יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך לאחר עריכתו אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף. ניתן להפקיד את ייפוי הכוח בשתי דרכים:

  1. דרך הפקדה מקוונת של ייפוי הכוח על ידי עורך דין בעל "כרטיס חכם" במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים. שימו לב – לאחר ההפקדה יש לשלוח עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי באזור הרלוונטי של מגוריכם תוך 14 יום מיום ההפקדה.
  2. באמצעות הפקדה אישית של ייפוי הכוח על ידי מי שממנה. ההפקדה תיעשה לאחר שעורך הדין הפקיד את ייפוי הכוח המקוון, ודרך הזדהות אישי במערכת ההזדהות הלאומית.

לאחר שהעותק המקורי הגיע לאפוטרופוס הכללי ובתום טיפול הבקשה, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של הבקשה, או במידת הצורך בקשה להשלמת מסמכים. במקרה של הפקדה על ידי הממנה, הטיפול בבקשה יהיה עד 21 ימים.

ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף, על האפוטרופוס הכללי לשלוח לאדם הממנה תזכורת, אחת לשלוש שנים, כדי לוודא שהאדם אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא. לסיכום, אם ברצונכם למנות לעצמכם מיופה כוח שיוכל לקבל עבורכם החלטות, אם וברגע שזה יהיה בלתי אפשרי עבורכם, יש לעקוב בקפידה אחר השלבים השונים בתהליך ויותר חשוב מכך לקחת את הזמן בבחירת עורך דין טוב שאתם סומכים עליו.

עו"ד

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
חוֹק

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה