חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

סרטן הוושט הינו סרטן מורכב וקשה, ובאופן יחסי גם נדיר. התסמינים שהמטופל מראה לא תמיד ספציפיים למחלה, לכן לפעמים האבחון יעשה בשלב של מחלה מתקדמת וגרורתית.

במקרה זה, יידרש המטופל לראות רופאים ומומחים רבים, כל אחד בתחומו, כאשר הוא חשוף לפעולות רשלניות על ידי כל אחד מהם. לא תמיד יהיה המטופל מודע לפעולה הרשלנית שנעשתה במקרה שלו, אלא לאחר חקירה ובירור, של עורך דין רשלנות רפואית וצוות המומחים שהוא יוכל לאסוף סביבו.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט, אשר יוכלו להעיד במשפט המתקיים, יפרטו את השתלשלות האירועים, כפי שהתרחשו במציאות, ידגימו מקרים דומים אשר תוצאתם הייתה שונה, ויובילו את השומעים במשפט למסקנה בצדקת התביעה ובקביעת דמי פיצויים.

 

באילו מקרים עשויה רשלנות רפואית בסרטן הוושט להתרחש?

רשלנות רפואית בסרטן הוושט עלולה להתרחש בשלבים שונים בניהול המחלה, החל מהאבחון הראשוני, עבור בהחלטה על הטיפול ובמהלך הניתוח הנדרש וכלה במעקב אחר המטופל במחלקת האשפוז או בביתו.

פעמים רבות, הרופא המטפל הראשוני הוא רופא המשפחה, אשר באחריותו לאבחן את המטופל, ובמקרה הצורך לשלחו לבדיקות נוספות ומומחים אחרים. אחריותו של  הרופא המטפל הוא לשלומו ובריאותו של המטופל, ולכן עליו לדעת את כל ההיסטוריה הרפואית ולשים לב לכל תלונותיו והתסמינים שהוא מבטא.

רופא משפחה עלול להיות חשוף לתביעה על רשלנות רפואית אם הוא איחר באבחון סרטן הוושט, ולכן למשל גם הניתוח הנדרש התעכב, והמחלה התפשטה כתוצאה מכך.

עם זאת, רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם בשלבים אחרים של המחלה, כמו לפני, במהלך ולאחר הניתוח, בחירת הטיפול המשלים, או מעקב אחר המטופל ומצבו. בכל מקרה של רשלנות רפואית, יש להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית אשר יוכל ללוות את המשפט, לבחון את הצדקת התביעה ולאמוד את ערכה.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

הגשת תביעה על רשלנות רפואית סרטן הוושט

פעמים רבות, המטופל עצמו אינו מודע לכך שנעשתה פעולה רשלנית במקרה שלו, אלא לאחר חקירה של המקרה, בין השאר, בעקבות חוות דעת של מומחים בתחום. לכן, בשלב הראשון, עורך דין רשלנות רפואית יידרש לאסוף את כל פרטי המקרה, השתלשלות האירועים, לרבות הקלטות של שיחות שנעשו בין המטופל לרופא, הפניה לבדיקות ואופן פענוחם ועוד.

בשלב השני ידרוש עורך הדין חוות דעת מרופאים מומחים בתחום, כמו גסטרואנטרולוגים או אונקולוגים המתמחים בסרטן מערכת העיכול, כדי שהם יוכלו להעריך את המקרה והצדקת התביעה.

במהלך המשפט יידרש עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי קיים קשר ישיר בין הנזק שנגרם לבין הפעולה הרשלנית שהתרחשה, כך למשל אם הסרטן אובחן באיחור, משמעותו הוא התפשטות המחלה. יש לזכור, כי מכיוון שסרטן הוושט הינה מחלה קשה וסבוכה, לפעמים יתקשה עורך הדין בהוכחת הקשר הישיר הקיים, אולם באמצעות חוות דעת מומחים, הוכחה זו יכולה להיעשות.

 

מהי המשמעות של חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

חוות דעת מומחים, יכולה להפוך את המשפט להצלחה, מבחינת גובה ועלות הפיצויים שייפסקו לתובע. מומחים אלה, כמו גסטרואנטרולוגים או אונקולוגים ייבדקו אף הם את התיק הנמצא מולם, יעריכו את הנזק שנגרם או אחוזי הנכות שנקבעו, ויוודאו את הצדקת התביעה.

כמו כן, מכיוון שרופאים אלה מגיעים מהשדה המקצועי, בית המשפט, לרוב, מקשיב לדבריהם ופוסק על פי חוות דעתם. למעשה, מכיוון שמשפטים על רשלנות רפואית עמוסים לעייפה במושגים מקצועיים, יש הכרח במומחה סובייקטיבי, אשר יוכל לבאר את כלל המושגים ואת משמעותה ומהותה של הפעולה הרשלנית.

חוות דעת שתינתן באופן מקצועי ותוכל לפרט את המקרה המדובר בהשוואה למקרים אחרים אשר תוצאתם הייתה שונה, וכך תוביל את השומעים למסקנה המתבקשת בדבר הצדקת התביעה וקביעת דמי פיצויים.

 

עלות חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

עלות חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט, לרוב, תהיה גבוהה, ולו רק בשל העובדה כי רופאים אינם מעוניינים לצאת כנגד עמיתיהם, ולהעיד כנגד שיקול דעתם של הקולגות שלהם.

עם זאת, חשוב מאוד, ואף קריטי לתוצאה הסופית של המשפט, לקחת חוות דעת ממומחים שהם רופאים מוכרים וידועים בתחום הנדון, בכדי שיוכלו לשכנע את שומעי המשפט והשופט בעיקר, בצדקת התובע.

יש לזכור כי לרוב, משפטים העוסקים ברשלנות רפואית מסתיימים בפסיקת תשלום פיצויים בעלות גבוהה מאד, מכיוון שלוקחים בחשבון גורמים רבים אשר משפיעים על אורך החיים ואובדן ימי ושנות עבודה. כמו כן, גם המשפט עלול לארוך זמן רב, מכיוון שלעורך דין רשלנות רפואית יידרש זמן ארוך להכנה למשפט, החקירה והבאת העדים.

יש לקחת כל זאת החשבון בטרם התביעה, ולבחון זאת בהתייעצות עם עורך הדין. כמו כן, יש לקחת בחשבון, שקבלת דמי הפיצויים, גבוהים ככל שיהיו, לא יחזירו את הגלגל לאחור ולא יוכלו לרפא או להחזיר לחיים את המטופל, אולם הם בהחלט יכולים להוציא את הצדק לאור, ולשפר את איכות חייהם של המטופל או בני משפחתו.

 

לסיכום

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט הינה קריטית ומשמעותית לתוצאה הסופית של המשפט, בעיקר במובן של קביעת גובה דמי הפיצויים. עורך דין רשלנות רפואית אשר מנהל את התיק בבית המשפט, אוסף את כל החומר הרפואי הקיים בתיק, ומנסה לשכנע במהלך המשפט כי ישנו קשר ישיר בין הפעולה הרשלנית שנעשתה לבין הנזק שנגרם.

כמו כן, הוא ינסה לשכנע את שומעי המשפט, והשופט בעיקר, בכך שפעולות הרופא המטפל בתביעה האמורה לא היו כפי שהיה מצופה מהרופא הסביר, ולפי הסטנדרטים הרפואיים המקובלים בתחום.

בכדי להוכיח זאת, יידרש עורך הדין לחוות הדעת של רופאים המומחים בתחום הנדון, אשר יהוו כעדים סובייקטיביים, ויוכלו לבאר את המונחים המקצועיים הקיימים בתיק, וידיגמו מקרים דומים אחרים אשר תוצאתם הייתה שונה, עקב פעולות אחרות שנקט הרופא המטפל.

תהליך הטיפול במחלת סרטן הוושט הוא תהליך ארוך אש כולל מספר רב של שלבי טיפול. אי לכך, רשלנות רפואית בסרטן הוושט יכולה להתרחש במהלך שלבי אבחון המחלה, במהלך שלבי ההפנייה לטיפולים שונים, במהלך הטיפולים עצמם, במהלך ניתוחים ועוד.
במידה וישנו חשש כי התרחשה רשלנות רפואית במהלך טיפול כזה או אחר בסרטן הוושט, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בעניין. זאת, על מנת לקבל החלטה האם מומלץ להגיש תביעה בנידון או לא. במידה וכן, יש להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית במהלך טיפול בסרטן הוושט.
במקרים בהם הוחלט להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית סרטן הוושט, יש צורך לבסס את התביעה כמו בכל משפט שהוא. ביסוס זה, יכול להתבצע בעזרת דרכים שונים כאשר אחת מהן היא הצגת חוות דעת של מומחים בתחום סרטן הוושט.
כן. כמו כל שירות אשר ניתן, גם שירות של חוות דעת בגין רשלנות רפואית סרטן הוושט עולה כסף ואף הרבה. זאת בשל סיבות שונות, ביניהן העובדה שהרופאים אשר מספקים את חוות הדעת אינם מעוניינים להעיד ולהרשיע כנגד חבריהם לעבודה, לצוות הרפואי או לתחום העיסוק.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות