חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב

סרטן הלבלב הינו אחד מסוגי הסרטנים הקשים והמסובכים. הדיאגנוזה שלו, לרוב, עלולה להתרחש מאוחר מדי כאשר המחלה כבר נמצאת בשלב מתקדם ומפושט, ולכן גם הפרוגנוזה של סוג זה של סרטן אינה מהטובות. עם זאת, על הרופא המטפל, לפעול על פי אמות מידה מקצועיות, נהלים וסטנדרטיים מקצועיים, באופן שיאפשר לו למצות את מירב אופציות הטיפול העומדות לרשותו.

כאשר רופא זה נחשף לתביעת רשלנות רפואית, עקב חוסר תשומת לב לתסמינים מסוימים או נקיטת פעולה רשלנית אחרת, הוא עלול למצוא עצמו אל מול בית המשפט. עורך דין רשלנות רפואית, אשר יידרש לייצג את התובע, ינסה להוכיח במהלך המשפט שהרופא המטפל לא פעל במקרה הנדון על פי מה שהיה מצופה מהרופא הסביר לפעול.

כדי להוכיח זאת ינסה עורך הדין לקבל חוות דעת מרופאים מומחים אשר יוכלו לצדד בטיעוניו של התובע.

 

מהי רשלנות רפואית בסרטן הלבלב

בדומה לסוגי סרטן אחרים, גם בסרטן הלבלב, פעולות רשלניות עלולות להתגלות בשלבים שונים של המחלה. מכיוון שהמחלה הינה מורכבת ומסובכת, יכול המטופל לראות רופאים רבים במהלך ניהול מחלתו.  כל רופא, בתחום התמחותו עלול לפספס פרט כלשהו מחוסר תשומת לב מלאה לתלונות המטופל או פענוח לקוי ושגוי של הבדיקות.

כמו כן, מטופל אשר נמצא ככשיר לניתוח, עלול לחוות רשלנות רפואית לפני, במהלך או לאחר הניתוח. ניתוח בסרטן הלבלב, הנחשב כאופציה הטיפולית הטובה ביותר, הינו ניתוח מסובך וקשה ודורש מיומנות גבוהה למדי. לפני הניתוח נדרש הרופא המטפל להציג את התמונה הרחבה למטופל, על סיכוני וסיבוכי הניתוח.

המטופל יחתום על טופס הסכמה מדעת, אשר מבטא את הבנתו את ההליך, מודעותו לסיבוכים הפוטנציאליים ולהסכמתו לביצוע ההליך בכל זאת. רופא אשר לא יקפיד לספר למטופל את כל קשיי הניתוח, ימצא עצמו חשוף לתביעת רשלנות רפואית. לאחר הניתוח, יידרש המטופל להיות במעקב צמוד הן במחלקת האישפוז והן בביתו, כדי שאפשר יהיה להעלות כמה שיותר מהר על סיבוכים מאוחרים אשר עולים להיגרם מהניתוח עצמו.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב

תביעה על רשלנות רפואית סרטן הלבלב

כאשר ישנו חשש כי התרחשה רשלנות רפואית יש לפנות לייעוץ של עורך דין רשלנות רפואית. בשלב הראשון עורך הדין ייבחן את התביעה ויעריך את הצדקתה ועלותה. הוא ידרוש את פרטי המקרה בכדי שיוכל לשחזר את השתלשלות האירועים כפי שהתרחשו במציאות.

על מנת לבסס את הטענה ובכדי לשכנע את בית המשפט בצדקת התובע, הוא יידרש גם לחוות דעת של רופאים מומחים, אשר יהוו כעדים סובייקטיביים המגיעים מהתחום. חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב תצטרך להינתן מפי אונקולוגים העוסקים בסרטני מערכת העיכול.

נותן חוות הדעת יקבל לידיו את פרטי המקרה, ובמהלך המשפט הוא יוכל לפרט בדקדקנות את האירוע, כפי שהוא התרחש, ואת הפעולות שהיה צריך לבצע הרופא המטפל, בדומה למקרים אחרים שתוצאתם הייתה שונה.

 

משמעות חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב

משפט העוסק ברשלנות רפואית הינו משפט מסובך ומורכב, מכיוון שהוא כולל צורך בהבנת מונחים מקצועיים רבים ותהליכים טיפוליים שבחלקם מנגנון הבסיס שלהם לא מובן לאדם מן השורה. חוות דעת מקצועית תוכל לבאר את המונחים אשר מצריכים ביאור ותוכל להוביל את השומעים במשפט, והשופט בעיקר, למסקנה הבלתי נמנעת של הגדרת אחוזי הנכות של המטופל וקביעת גובה הפיצויים.

למרות שהפיצויים, גבוהים ככל שיהיו, לא יכולים להחזיר את הגלגל לאחור או לרפא את המטופל, הם למעשה מדד להצלחת המשפט, והם יכולים לשפר במשהו את איכות ורמת חייו של המטופל ובני משפחתו. למעשה, ללא חוות דעת מקצועית, המגיעה מתחום ההתמחות של המקרה, לא יוכל בית המשפט לדון בתיק האמור וייענה בשלילה למשפט.

לכן, יש לעשות כל האפשר במטרה להשיג חוות דעת מקצועית מפי מומחים מוכרים, אשר יוכלו להטות את המשפט לטובת התובע.

 

עלות המשפט העוסק ברשלנות רפואית ותשלום פיצויים

עלות חוות דעת מקצועית עלולה להיות גבוהה, ולו רק בשל העובדה כי רופאים מומחים רבים לא מוכנים לצאת כנגד הקולגות שלהם ולהעיד נגדם. עלות זו מצטרפת לעלות ניהול המשפט, אשר סביר להניח יארך זמן רב ושעות הכנה רבות של עורך הדין לשלב ההוכחות במשפט.

ישנן משפחות אשר עשיית הצדק תהיה חשובה להם ותדחוף אותם לניהול המשפט, וישנן משפחות אשר יצטרכו להיעזר בדמי הפיצויים הצפויים להם. אלה וגם אלה יוכלו לסמוך על כך שחוות הדעת אשר תינתן באופן מהימן ומקצועי מפי עדים מומחים תוכל להטות את מאזני בית המשפט אשר יפסוק לטובת התובע דמי פיצויים בגובה אשר יצדיק את עלות המשפט.

 

לסיכום

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב הינה מחויבת המציאות, ולמעשה משפט רפואי לא יוכל להתקיים בלעדיה. יש להשיג את חוות הדעת הטובה והמהימנה ביותר הקיימת, גם אם עלותה הינה גבוהה. חוות דעת, אשר תוכל לפרט את השתלשלות האירועים, באופן בהיר ומובן לכל השומעים, ואת הפעולה הרשלנית שנעשתה והייתה יכולה למנוע מהנזק שנגרם להיגרם, תוכל להצדיק את עצמה כאשר יפסקו לטובת התובע דמי פיצויים.

לצד חוות הדעת המקצועית במשפט, יידרש עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי קיים קשר ישיר בין הנזק שנגרם לבין הפעולה הרשלנית שנעשתה, וכי הרופא המטפל לא פעל על פי מה שמצופה מהרופא הסביר, אשר היה צריך לפעול על פי הידע המקצועי הקיים, הסטנדרטים והנהלים הרפואיים המקובלים בתחום.

עם זאת, ולאחר הכל, יש לזכור, כי בתחום כמו סרטן הלבלב, אשר הינה מחלה קשה ומסובכת, קשה מאוד להוכיח את הקשר הקיים בין הנזק לפעולה הרשלנית, מכיוון שהמחלה הינה מתפתחת באופן אגרסיבי מאופן מהותה, ולפעמים באופן בלתי נמנע.

תהליך הטיפול בסרטן הלבלב דורש ריכוז, תשומת לב, ידע ומקצועיות רבים. אי לכך, במקרה שבו אחד מגורמים אלו נפגע, מדובר ככל הנראה על רשלנות רפואית. רשלנות זו מהווה פגיעה בנהלים המקובלים, ועל כן גם מהווה עילה לתביעה בגין גרימת נזק למטופל.
משפט אשר דן במקרה של רשלנות רפואית סרטן הלבלב הוא מורכב ומסובך. במהלכו, יש צורך במושגים ומונחים מקצועיים שאין ביכולתו של האדם הרגיל להבין. אי לכך, על מנת לזכות ולבסס את התביעה, יש צורך בחוות דעת של רופאים מומחים בתחום.
על מנת לבסס את התביעה ועמדותיה, יש צורך בהוכחות וראיות כי אכן נגרמ רשלנות רפואית במהלך הטיפול הרפואי שקיבל החולה. ראיות אלו, וביניהן גם חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב, מעלות באופן משמעותי את הסיכוי לקבל דמי פיצויים גבוהים.
כן. חוות דעת מקצועיות בנושא רשלנות רפואית סרטן הלבלב, יכולות לא רק לתמוך התביעה, אלא להעלות את הסיכויים לזכות במשפט ואף להעלות את דמי הפיצויים. אי לכך, התשלום בעבור חוות דעת אלו, יכול לזכות אתכם לאחר מכן בסכומים של אלפי שקלים.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
גוף האדם

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה