חוות דעת רשלנות רפואית סרטן כליות

במקרה של רשלנות רפואית, נדרש ייצוג של עורך דין רשלנות רפואית אשר מנוסה בתחום זה של תביעות. בתביעות סוג זה, נדרש עורך הדין להוכיח את הקשר הישיר הקיים בין הנזק שנגרם לבין הפעולה הרשלנית שנעשתה. לשם הוכחה זו יידרש עורך הדין לאסוף את כל החומר המקצועי הקיים בתיק, לרבות הקלטות, תכתובות, פענוח בדיקות ועוד שנמצאים הן אצל המטופל והן במחלקת האשפוז בבית החולים.

מלבד זאת, יידרש עורך הדין לקבל חוות דעת רשלנות רפואית סרטן כליות. את חוות הדעת נותנים מומחים העובדים בתחום, נפרולוגים או אונקולוגים העוסקים בסרטן כליות, אשר יוכלו להדגים כי הנזק שנעשה נגרם מפעולה שהרופא הסביר לא היה צריך לעשותה. חוות דעת מקצועיות אלה, בדרך כלל, עשויות להכריע במשפטים, הנוטים להיות ארוכים וסבוכים, לטובת קבלת תשלומי פיצויים לתובע.

 

מהי רשלנות רפואית בסרטן כליות

סרטן כליות, בדומה לסוגי הסרטנים האחרים, חייב להתגלות באופן המהיר ביותר, כדי שאפשר יהיה לטפל בו באופן המיטבי, ולפעמים אף להוביל לריפוי מלא או לפחות למניעת הישנות נוספת. איחור באבחון, יכול לנבוע מכך שהרופא המטפל אינו מודע לכלל גורמי הסיכון הקיימים אצל המטופל, או כאשר פענוח הבדיקות הנוספות שנעשו, נעשה באופן שגוי ולקוי.

הצלחת הטיפולים כמו ניתוח או טיפולים משלימים כמו טיפול ביולוגי, כימותרפיה ועוד כמו גם מהירות הטיפול ייקבעו את הפרוגנוזה העתידית של המטופל, ולמעשה את המשך חייו ואורכם של המטופל. לכן, ישנה חשיבות מכרעת לטיפול מקצועי ומהיר של הצוותים המקצועיים, ולנגישות וזמינות הבדיקות עבור המטופל.

מהעבר הנגדי, כאשר מוגדר אדם כחולה בסרטן כליות, יש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לאישוש האבחנה, על מנת שחלילה לא יבצעו טיפול באדם בריא. כך או כך, בכל מקרה של חשש לרשלנות רפואית, יש להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית, שיוכל ללוות את התיק מתחילתו, לחקור את המקרה ולבסס את התביעה, באופן המקצועי והיעיל ביותר.

 

מתי מגישים תביעה על רשלנות רפואית סרטן כליות

רשלנות רפואית בסרטן כליות עלולה להתרחש, כאמור, כאשר קיים איחור באבחון, פענוח שגוי של בדיקות, חוסר יידוע של החולה בדבר סיכונים וסיבוכים של הניתוח, חוסר מעקב לאחר הניתוח, בחירת טיפולים לא מתאימים ועוד. למעשה, כל פעולה אשר חורגת מהנהלים המקובלים בתחום או מהסטנדרטים המקצועיים המצופים מהרופא הסביר, תיחשב כפעולה רשלנית, אשר הייתה יכולה למנוע את הנזק שנגרם.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן כליות
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן כליות

עורך דין רשלנות רפואית צריך להוכיח במהלך המשפט כי קיים קשר ישיר בין הנזק שנגרם למטופל, בין אם קבוע ובין אם זמני, לפעולה הרשלנית שנעשתה. במחלות הסרטן השונות בכלל, ובסרטן כליה בפרט, לפעמים יש קושי להוכיח קשר ישיר זה, מכיוון שמהותן של מחלות אונקולוגיות הן להתפתח ולגדול עד כדי חוסר שליטה, כך שיש להיעזר גם בחוות דעת מומחים, אשר יוכלו להוכיח כי ישנם מקרים דומים למקרה הנדון אשר תוצאותיהם היו שונות.

 

משמעותה של חוות דעת רשלנות רפואית סרטן כליות

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן כליות, הניתנת על ידי מומחים בתחום, כמו נפרולוגים או אונקולוגים העוסקים בסרטן כליות, הינה חוות דעת מקצועית. בחוות דעת זו מפורטים באופן הבהיר ביותר השתלשלות האירועים, כפי שהתרחשו במציאות.

כמו כן מפורט מצבו הבריאותי של המטופל, ההיסטוריה הרפואית שלו, מהלך הבדיקות, התכתובות והשיחות עם הרופאים השונים, מהלך הטיפול והשיקולים שנעשו למתן טיפול זה. מטרת חוות הדעת היא לבדוק את התביעה מכל צדדיה, כך שאפשר יהיה לקבוע את אחוזי הנכות של המטופל, ולהעריך באופן כמותי ומדיד את הנזק שנגרם לו מבחינה פיזית.

על חוות הדעת להיות מסודרת ועקבית, באופן שיוביל את שומעי המשפט והשופט בראשם, את התהליך כולו, עד למסקנה המתבקשת לקביעת פיצויים, גבוהים כלל האפשר למטופל, כדי שיוכל לשלם על המשך הטיפול או על שיפור איכות חייו.

 

עלות המשפט העוסק ברשלנות רפואית ותשלום פיצויים

משפטים העוסקים ברשלנות רפואית הינם משפטים ארוכים מאד, עקב מורכבותם המקצועית הרבה, הצורך בהבנת גורמים ומונחים מקצועיים מתחום הרפואה, וזמן ההכנה הארוך הנדרש לעורך הדין להכין את התביעה. לעלות זו של משפט ארוך וסבוך, מצטרפת העובדה שיש חובה בהבאת חוות דעת של רופאים מומחים נוספים לשם הצדקת התביעה.

אין ספק כי עלויות אלו עלולות להיות גבוהות, במיוחד עבור מטופל או בני משפחה הסובלים בהווה מאובדן פיזי או רגשי, ומרגישים פגועים מהפעולה שנעשתה, שלו הייתה נמנעת היה נמנע גם הסבל ממנו הם סובלים. לכן, יש לזכור כי הצלחת תביעת רשלנות רפואית מתבטאת בקבלת דמי פיצויים, אשר עלותם הינה גבוהה מאד. לכן, סביר להניח, כי עלות חוות הדעת תוכל להצדיק עצמה עם קבלת תשלום דמי הפיצויים.

 

לסיכום

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן כליות הינה משמעותית וקריטית לניהול המשפט כולו, ויכולה להכריע בין הצלחה או כישלון המשפט כולו, במיוחד במובן של עלות וגובה דמי הפיצויים שיתקבלו. רשלנות רפואית עלולה להתגלות בכל שלב בסרטן כליות, הן באבחון, במהלך המחלה, בבחירת הטיפול, פענוח הבדיקות, הניתוח ועוד.

לא כל טעות בשיקול דעתו של הרופא, אשר מתרחשת לרוע המזל, תוגדר כפעולה רשלנית. רשלנות רפואית היא אותה פעולה אשר הרופא הסביר לא היה נוהג כך, בהתבססו על נתונים מדעיים מקצועיים, אחריות כלפי המטופל, נהלים וסטנדרטים מקצועיים. עורך דין רשלנות רפואית יידרש להוכיח במהלך המשפט כי הפעולה הרשלנית, היא זו שהובילה באופן ישיר לנזק שנגרם למטופל.

לצורך הוכחה זו יידרש עורך הדין לאסוף את כל החומר הרפואי הקיים בתיק בנוסף לקבלת חוות הדעת מאונקולוגים ונפרולוגים העוסקים בתחום, כאמור. עלות קבלת חוות דעת מקצועית זו יכולה להצדיק עצמה כאשר ייקבע תשלום גבוה לדמי הפיצויים.

תהליך הטיפול בסרטן כליות מורכב משלבים רבים ביניהם שלבי אבחון המחלה, שלבי הניתוח ושלבי הטיפול השונים האחרים. אם כן, כמות השלבים והטיפולים הרבה, מגדילה את כמות המקומות בהם עלולות להתבצע טעויות בשל חוסר זהירות, חוסר תשומת לב ועוד. טעויות אלו הן למעשה רשלנות רפואית.
רשלנות רפואית סרטן כליות יכולה להתבטא כאיחור באבחון המחלה, אבחון שגוי או לא מדויק של הסרטן, מתן טיפול לקוי ועוד. כל אלו, מהווים עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית. עם זאת, בכל מקרה שהוא מומלץ להיוועץ תחילה עם עורך דין מומחה בתחום.
על מנת לבסס את התביע הוהלוכיח כי אכן מדובר ברשלנות רפואית, יש צורך לפנות אל מומחים בתחום כגון אונקולוגים, אשר יאשרו ויחוו את דעתם בעניין. חוות דעת מטעם מומחים בתחום, מהוות תמיכ המוצקה ואיכותית ביותר עבור התביעה כי מדובר ברשלנות רפואית.
במידה והחלטתם יחד עם עורך דין כי כדאי להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית סרטן כליות, דעו כי חוות דעת בנושא, אשר ניתנה על ידי רופאים מומחים בתחום, מהווה ביסוס חזק ומשמעותי ביותר, אשר יכולה להעלות את סיכויי קבלת הפיצוים.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
כליה

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה