חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד

כאשר אישה שנפגעה מטיפול רפואי כושל בסרטן השד מעוניינת להגיש תביעת רשלנות רפואית, עליה לבנות תיק תביעה שיגובה בהוכחות לטענותיה. לטובת התביעה נהוג להסתייע בעורך דין רשלנות רפואית, שידאג לרכז את כל הרשומות הרפואיות הרלוונטיות לתיק, ולאסוף חוות דעת מרופאים מומחים, לשם הוכחת טענות התביעה בבית המשפט.

תפקידם של הרופאים המומחים שמעידים לטובת התביעה כחלק מחוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד, הינו לשכנע את בית המשפט בקיומו של קשר ישיר בין תפקודם הלקוי של רופאי התובעת לבין ההחמרה שחלה במצבה הבריאותי. על כך נדון בהרחבה במסגרת הסקירה שלהלן.

 

מתי נדרשת חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד?

במקרים שונים מתרחשים מחדלים רפואיים חמורים שמובילים להתפתחות של סרטן שד מתקדם וגרורתי, שבסבירות גבוהה ניתן היה לבלום, בעזרת הקפדה על פרוטוקול הטיפול המקובל מצד הרופא או הגורמים הרפואיים המעורבים. עם הדוגמאות הקלאסיות לרשלנות רפואית שמובילה להתפשטות של סרטן השד לאזורים נוספים בגוף, ניתן למנות מקרים של אבחון מאוחר של סרטן השד, אבחון שגוי או פענוח לקוי של בדיקות.

במקרים כאלו, יש לבחון אפשרות להגשת תביעת פיצויים באמצעות עורך דין רשלנות רפואית. עורך הדין מצופה, במסגרת ההליך המשפטי להוכיח שהנזקים מרחיקי הלכת שנגרמו לחולה נגרמו באופן ישיר מן המחדלים הרפואיים מצד רופאיה.

אחד מהכלים המקובלים שעומדים לרשות התביעה בתיקים מסוג זה, הוא כאמור חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד, שלטובת הצגתה בבית המשפט מקובל להסתייע ברופאים מומחים.

 

מהו סרטן שד גרורתי בכבד ואיך הוא נוצר מלכתחילה?

סרטן שד גרורתי בכבד ולא רק, ידוע כסרטן אלים מאין כמוהו. כשמתגלות גרורות של סרטן השד באזורים שונים בגוף, פירוש הדבר הינו שהסרטן הצליח להתפשט אל מחוץ לשד, ולפגוע גם ברקמות ואיברים מרוחקים בגוף החולה. במקרה של סרטן השד, הגרורות מופיעות בדרך כלל בכבד, בעצמות או בריאות.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד

משמעותן של הגרורות היא שהגידול הראשוני הצליח לפרוץ את הרקמה הראשונית שממנה הוא התפתח, לעבור במחזור הדם של החולה, ולהגיע למקום נוסף בו הוא התפתח וייצר לעצמו אספקת דם חדשה. הבעיה הגדולה ביותר בסרטן שד גרורתי בכבד, נובעת מכך שהטיפול בו כבר לא יכול להיות מקומי בלבד, אלא מחייב התמודדות רב מערכתית. למרבה הצער, סיכויי ההחלמה של המטופלת במקרים של סרטן שד גרורתי בכבד, הם ירודים לאין שיעור לעומת הפרוגנוזה בסרטן שד בשלביו ההתחלתיים.

 

כיצד אבחון מוקדם של סרטן השד מסייע במניעת סרטן שד גרורתי בכבד

כדי למנוע מצב של סרטן שד מתקדם ששולח גרורות לאזורים נוספים בגוף החולה, כדוגמת גרורות בכבד, יש לעשות ככל שניתן בכדי לאבחן ולעצור את המחלה בשלבי התפתחותה הראשוניים.

לשם כך, בראש ובראשונה מצופה הרופא המטפל לבדוק באופן מעמיק את ההיסטוריה הרפואית של המטופלת שמולו. במקרה בו מתגלה היסטוריה של סרטן שד או שחלות בעברה של המטופלת, חשוב לשלוח אותה לבדיקות גנטיות, לשלילת אפשרות למוטציה גנטית, כמו BRCA.

היות וסרטן השד לא תמיד מציג תסמינים מקדימים, הגילוי המוקדם של נשאיות הגן הוא לא פחות מאשר הכרחי לאיתור גידולים בשלבי התפתחותם הבסיסיים והתאמת טיפולי מנע מצילי חיים (כמו כריתת שד מונעת). בתקופתנו, ידוע שאחוזי ההחלמה גדלים במידה רבה במקרים שבהם סרטן השד מתגלה בשלביו המוקדמים.

לכן כאשר גידול מצליח לשגשג עד לרמה של סרטן שד גרורתי בכבד, יש מקום לבחון אם אירעה רשלנות רפואית מצד רופאיה.

 

מה מטרתה של חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד?

רשלנות רפואית אשר בגינה התפתח הסרטן עד לכדי דרגת סרטן שד גרורתי בכבד, עשויה לנבוע בין היתר מאבחון מאוחר מדי, פענוח שגוי של בדיקות או בחירה בבדיקה לא מתאימה לאבחון הגידול. כך למשל, עלולה מטופלת לא להישלח לבדיקות גנטיות אשר יוכלו להוביל אותה למעקב צמוד יותר אחר מצבה, או כאשר היא לא נשלחת לבדיקות סקר אחרות כמו ממוגרפיה או MRI למרות תסמינים ברורים.

כמו כן, רשלנות יכולה להתבטא גם בפיענוח לא נכון של האולטרסאונד, בדיקת ממוגרפיה לקויה, מעקב רשלני אחר תסמינים שכבר קיימים ועוד. משמעות רשלנות זו היא קריטית לסיכויי הריפוי וההחלמה של המטופלת. מכיוון שככל שהגידול הינו קטן יותר וסרטן השד נמצא בשלביו הראשוניים סיכויי הריפוי גדול יותר, רשלנות רפואית אשר מובילה לסרטן שד גרורתי בכבד, מבטאת את הקשר בין הנזק לפעולה הרשלנית.

 

כיצד משיגים חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד?

כאשר ישנו חשש או חשד שבגלל רשלנות רפואית של הרופא המטפל, בין אם בגלל איחור באבחון, פיענוח לקוי או קבלת החלטה שגויה, נגרם למטופלת נזק משמעותי, יש לפנות לעזרת עורך דין רשלנות רפואית.

במהלך המשפט ינסה עורך הדין להוכיח את צדקת טענותיו בעזרת הסתייעות במומחים בעלי שם, אשר יפעלו כדי להוכיח כי רופאי הנפגעת לא פעלו על פי הנהלים ופרוטוקול הטיפול המקצועי כנדרש מהם, ובהתאם למחויבות המצופה מהם להבטחת רווחתה של המטופלת.

 

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד – הבסיס להצלחת תביעת הפיצויים שלך

במקרים של איחור באבחון, במהלך המשפט יפורט באופן המדויק ביותר פרק הזמן שעבר בין גילוי התסמינים של המטופלת ועד אבחון הסרטן, בפועל. ובמקרה של פענוח לקוי יובאו ראיות של הבדיקות שנעשו ופירושן ופיענוחן כפי שהיו צריכות להינתן על ידי הרופא הסביר. בכל מקרה באה חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד להוכיח את קיומו של קשר מובהק בין הנזק שנגרם לתובעת ובין המחדלים הרפואיים מצד הגורמים שטיפלו בה (או שהיו אמורים לטפל ולא עשו את עבודתם נאמנה).

ההשפעה של חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד על גובה הפיצויים

סך הפיצוי הכספי שנוהגים בתי המשפט בישראל לפסוק בתיקי רשלנות רפואית, מתבסס במידה רבה על חומרת הנזק שנגרם לתובעת, תוך התחשבות באותם הפסדים של כושר ההשתכרות שלה, זמני האישפוז והטיפולים שנאלצה לעבור, עוגמת הנפש שנגרמה לה, וכיוצא באלו. בעזרת חוות דעת מקצועית של רופא מומחה, ניתן לשכנע את הערכאה השופטת בכך שהנזקים הללו היו ברי מניעה, ובכך לסייע לתובעת במימוש מיטבי של זכותה לקבלת פיצוי כספי הולם.

סרטן שד גרורתי בכבד הוא למעשה סרטן שד אשר התפתח יתר על המידה, והגיע לאיברים אחרים בגוף ביניהם הכבד. רשלנות רפואית בנושא זה, היא למעשה טיפול או יחס לקוי למטופל בשל חוסר זהירות, אשר גורמים לו לנזק כזה או אחר.
במקרה שבו הוחלט להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית שנגרמה במהלך טיפול בסרטן שד גרורתי בכבד, על עורך הדין לבסס את עמדתו בעזרת ראיות. ראיות אלו כוללות בין היתר חוות דעת של מומחים בתחום כגון כירורגים ואונקולוגים. חוות דעת אלו הם חוות הדעת המדוברות.
מלבד הרעיון הכללי של חוות דעת אשר תומכות בתביעה, ניתן לייחס את תמיכתן לחלקים מסוימים בהליך המשפטי. כך למעשה, ישנן חוות דעת אשר מצדדות ברשלנות רפואית שנגרמה במהלך אבחון המחלה, חלקן תומכות ברשלנות שנגרמה בעת הניתוח לסרטן וכו'.
מטרתן של חוות דעת בנושא רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בכבד, הוא לתמוך בתביעה ולבסס אותה עוד יותר. אי לכך, חוות דעת איכותיות ואמינות, יכולות להעלות באופן משמעותי ביותר את הסיכויים לקבלת פיצויים בגין הרשלנות הרפואית שנגרמה למטופל.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
סרטים

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות