חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות

במקרים שונים מתרחשים מחדלים רפואיים חמורים שמובילים להתפתחות של סרטן שד מתקדם וגרורתי, שבסבירות גבוהה ניתן היה לבלום, בעזרת הקפדה על פרוטוקול הטיפול המקובל מצד הרופא או הגורמים הרפואיים המעורבים. עם הדוגמאות הקלאסיות לרשלנות רפואית שמובילה להתפשטות של סרטן השד, ניתן למנות מקרים של אבחון מאוחר של סרטן השד, אבחון שגוי או פענוח לקוי של בדיקות.

במקרים כאלו, יש לבחון אפשרות להגשת תביעת פיצויים באמצעות עורך דין רשלנות רפואית. עורך הדין ידרש, במסגרת ההליך המשפטי להוכיח שהנזקים מרחיקי הלכת שנגרמו לחולה נגרמו באופן ישיר מהמחדלים הרפואיים מצד רופאיו. אחד הכלים המקובלים העומדים לרשות התביעה בתיקים מסוג זה הינו חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות, שלשם הצגתה בבית המשפט נהוג להסתייע ברופאים מומחים.

 

מתי נדרשת חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות?

כאשר אישה שנפגעה מטיפול רפואי כושל בסרטן השד מעוניינת להגיש תביעת פיצויים, יש לבנות תיק תביעה שיגובה בסימוכין לטענותיה. לשם כך נהוג להסתייע בשירותיו של עורך דין רשלנות רפואית, אשר פועל לריכוז כל התיעוד הרפואי הרלוונטי לתיק, ואיסוף של חוות דעת מרופאים מומחים שיוכלו לתמוך בטענות התביעה.

תפקידם של המומחים המעידים מטעם התביעה במסגרת חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות, הוא להוכיח בבית המשפט שרופאי התובעת לא פעלו בהתאם לאמות המידה המקובלות בתחומם והמצופות מהם.

 

סרטן שד גרורתי בעצמות – כיצד סרטן שד מגיע לעצמות?

סרטן שד גרורתי נחשב לסרטן אלים במיוחד ואגרסיבי מאין כמוהו. כאשר מתגלות גרורות של סרטן השד, פירוש הדבר הינו שהסרטן הצליח להתפשט אל מחוץ לשד, ולפגוע גם ברקמות ואיברים מרוחקים בגוף החולה. במקרה של סרטן שד, הגרורות יהיו בדרך כלל בעצמות, בריאות או בכבד.

משמעותן של הגרורות היא שהגידול הראשוני פרץ את הרקמה שממנה הוא התפתח, עבר בזרם הדם עד שהוא הגיע למקום שבו הוא מתפתח ומייצר לעצמו אספקת דם חדשה. הבעיה הגדולה של סרטן שד גרורתי בעצמות הוא שהטיפול בו כבר לא יכול להיות מקומי בלבד, אלא מחייב התמודדות במספר חזיתות.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות

הפרוגנוזה (קרי, סיכויי ההחלמה של המטופלת) במקרים של סרטן גרורתי ירודה לאין שיעור בהשוואה לסרטן שד בשלביו ההתחלתיים. סרטן שד גרורתי בעצמות מתבטא בין היתר בתסמיני כאב ושברים מרובים בעצמות, וסבל רב לחולה.

חשיבות האבחון המוקדם של סרטן השד למניעת סרטן שד גרורתי בעצמות

על מנת למנוע מצב של סרטן שד מתקדם ששולח גרורות לאזורים נוספים בגוף החולה כמו עצמותיו, יש לעשות כל שניתן כדי לאבחן ולבלום את המחלה כאשר היא בשלבי התפתחות ראשוניים. על הרופא המטפל לבדוק באופן מעמיק את ההיסטוריה הרפואית של המטופלות.

במקרה שמתגלה סרטן שד או שחלות בעברה של המטופלת, יש לשלוח אותה לבדיקות גנטיות, אשר עשויות למצוא מוטציה גנטית, כדוגמת BRCA. מכיוון שסרטן שד לא חייב לבטא תסמינים מקדימים, הגילוי המוקדם של נשאיות הגן הינו קריטי למעקב אחריהן, באופן שיכול לגלות גידולים קטנים או להמליץ על טיפולים מניעתיים כמו כריתת שד מניעתית.

כיום, יודעים כי אחוזי הריפוי גדלים באופן משמעותי כאשר הסרטן מתגלה בשלבים התחלתיים, ולכן רשלנות רפואית אשר תוביל לכך שהגידול יגדל עד לכדי מחלת סרטן שד גרורתי בעצמות, שוללת מהאישה את זכותה לאיכות חיים טובה יותר ולאריכות ימים.

 

מה מטרתה של חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות?

רשלנות רפואית אשר בגינה התפתח הסרטן עד לכדי דרגת סרטן שד גרורתי בעצמות, עשויה לנבוע מעיכוב באבחון, טעות בפענוח הבדיקה או בחירה בבדיקה לא מתאימה כך שהבדיקה לא תוכל לאבחן את הגידול. כך למשל, עלולה מטופלת לא להישלח לבדיקות גנטיות אשר יוכלו להוביל אותה למעקב צמוד יותר אחר מצבה, או כאשר היא לא נשלחת לבדיקות סקר אחרות כמו ממוגרפיה או MRI למרות תסמינים ברורים.

כמו כן, רשלנות יכולה להתבטא גם בפיענוח לא נכון של האולטרסאונד, בדיקת ממוגרפיה לקויה, מעקב רשלני אחר תסמינים שכבר קיימים ועוד. משמעות רשלנות זו היא קריטית לסיכויי הריפוי וההחלמה של המטופלת. מכיוון שככל שהגידול הינו קטן יותר וסרטן השד נמצא בשלביו הראשוניים סיכויי הריפוי גדול יותר, רשלנות רפואית אשר מובילה לסרטן שד גרורתי בעצמות, מבטאת את הקשר בין הנזק לפעולה הרשלנית.

 

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות – הבסיס להצלחת תביעת הפיצויים שלך

כאשר ישנו חשש או חשד שבגלל רשלנות רפואית של הרופא המטפל, בין אם בגלל איחור באבחון, פיענוח לקוי או קבלת החלטה שגויה, נגרם למטופלת נזק משמעותי, יש לפנות לעזרת עורך דין רשלנות רפואית. במהלך המשפט ינסה עורך הדין להוכיח את צדקת טענותיו, אשר יעסקו בכך שרופאי הנפגעת לא פעלו על פי הנהלים ופרוטוקול הטיפול המקצועי כנדרש מהם, ובהתאם למחויבות המצופה מהם להבטחת רווחתה של המטופלת.

במקרים של איחור באבחון, במהלך המשפט יפורט באופן המדויק ביותר פרק הזמן שעבר בין גילוי התסמינים של המטופלת ועד אבחון הסרטן, בפועל. ובמקרה של פענוח לקוי יובאו ראיות של הבדיקות שנעשו ופירושן ופיענוחן כפי שהיו צריכות להינתן על ידי הרופא הסביר.

בכל מקרה באה חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות להוכיח את קיומו של קשר מובהק בין הנזק שנגרם לתובעת ובין המחדלים הרפואיים מצד הגורמים שטיפלו בה (או שהיו אמורים לטפל ולא עשו את עבודתם נאמנה).

 

ההשפעה של חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות על גובה הפיצויים

סך הפיצוי הכספי שנוהגים בתי המשפט בישראל לפסוק בתיקי רשלנות רפואית, מתבסס במידה רבה על חומרת הנזק שנגרם לתובעת, תוך התחשבות באותם הפסדים של כושר ההשתכרות שלה, זמני האישפוז והטיפולים שנאלצה לעבור, עוגמת הנפש שנגרמה לה, וכיוצא באלו.

ישנם מקרים בהם נשים מקבלות טיפולים רפואיים על מנת להתמודד עם מחלת סרטן שד גרורתי בעצמות, ובמהלך הטיפולים מתבצעת כנגדן רשלנות רפואית. ובכן בכדי לתבוע את הגורמים הרלוונטיים בגין רשלנות שכזו, יש צורך בין היתר בחוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות.
חוות דעת בכל תחום שהוא בחיינו, ניתנות על ידי אנשים מנוסים בתחום שחווים את דעתם בנושא הרלוונטי. אם כן, כאשר מדובר על חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד גרורתי בעצמות, היא ניתנת על ידי רופאים מומחים בתחום הסרטן מסוג זה.
במקרה שבו הוחלט להגיש תביעה משפטית בגין רשלנות רפואית שהתבצע במהלך טיפול בסרטן שד גרורתי בעצמות, יש צורך לבסס את התביעה. ביסוס של תביעה זו מתבצע בעיקרו על חוות הדעת. אי לכך, לאלו יש חשיבות רבה בתהליך המשפטי.
את ההליך מול הגורמים הרפואיים הרלוונטיים עבור קבלת חוות דעת, מבצע עורך הדין שלכם אשר מנהל את התביעה. זאת, מתבצע כחלק מתפקידו להביא ראיות ולהוכיח בבית המשפט כי אכן נגרמה רשלנות רפואית כלפי המטופל.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
הדמיה

מידע נוסף סביב הנושא

תרגום מסמכים משפטיים לאנגלית – למה נוטריון חיוני בתרגומים רשמיים?

התרגום של מסמכים משפטיים לאנגלית הוא מורכב ועדין שמצריך דיוק ושמירה על תקינות חוקית. כאשר מדובר בתרגומים רשמיים, למשל תעודות לידה, חוזים, או מסמכים משפטיים אחרים, צרכים במעורבות של נוטריון יצירת קריטי. נוטריון לא רק מאמת את ה אלא גם מעניק לו תוקף חוקי. לכן, זו הסיבה המרכזית שכדאי מאוד להיעזר בשירותיו של נוטריון מומחה.   מהו תפקידו של נוטריון בתרגום מסמכים

6 דברים שעו"ד משפחה יכול לפתור לכם

כשחושבים על עורכי דין, רובנו מדמיינים אנשים רציניים בחליפות ועניבות שמייצגים אותנו בבית המשפט. אבל האמת היא שעורכי דין, במיוחד כאלו שמתמחים בדיני משפחה, יכולים