חוות דעת רשלנות רפואית עיניים

חוש הראייה נמנה עם חמשת החושים החשובים ביותר של האדם, כפי שהוגדרו זה מכבר על ידי הפילוסוף היווני אריסטו. כיוון שכך, פגיעה בחוש הזה מהווה פגיעה בסיסית ורבת משמעות. זאת למעשה הסיבה לכך שכל פגיעה בעין באופן כללי, ובפרט פגיעה בראייה שארעה עקב רשלנות רפואית, עשויה לזכות את הנפגע בפיצויים משמעותיים. מהי בעצם רשלנות רפואית ומתי ניתן להגיש תביעה בגינה? מי עלול להימנות עם הנתבעים במקרה של רשלנות רפואית? מהי רשלנות רפואית עיניים? אילו סוגי תביעה ניתן להגיש בנושא הזה? למה חשוב כל כך להמציא חוות דעת רשלנות רפואית עיניים מרופא המהווה סמכות מקצועית בנושא? מה התפקיד של עורך דין רשלנות רפואית בדרך לתביעת פיצויים? להלן התשובות לשאלות הללו.

רשלנות רפואית – מה זה בעצם?

רשלנות רפואית היא מתן טיפולים או שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה. עם זאת, סטייה כאמור לעיל איננה מספקת על מנת להכיר ברשלנות כעילה לתביעת פיצויים. מה שהופך את הרשלנות לעילה לתביעת פיצויים היא קיומו של נזק שנגרם למטופל כתוצאה מהסטייה מרמת הזהירות ומהנורמות הנהוגות במתן טיפול רפואי. כמו כן חייב להתקיים תנאי נוסף – שהנזק שנגרם למטופל לא היה נגרם אילולי הטיפול השגוי שניתן לו. רשלנות רפואית יכולה להיות בטיפול או באי מתן טיפול נדרש, במתן תרופה שגויה או בהימנעות ממתן תרופה שהייתה עשויה לסייע.

 

רשלנות רפואית עיניים – באילו מצבים היא עשויה להתרחש?

בשורות לעיל הוגדר המונח רשלנות רפואית. להלן כמה דוגמאות לרשלנות רפואית עיניים:

רשלנות באבחון בעיות עיניים אבחון שגוי של מקור הבעיה עלול להיחשב כרשלנות רפואית. זאת, בעיקר אם האבחון הוביל את הרופא להעניק למטופל טיפול שגוי, שגרם לו נזק לראייה או נזקי עיניים מסוגים אחרים.
רשלנות בניתוחי עיניים במקרים אלו עסקינן בניתוח עיניים שלא בוצע על פי אמות המידה הנדרשות, וכתוצאה מכך נגרם נזק ראייתי, קוסמטי, עצבי או אחר למנותח.
רשלנות בטיפולי עיניים טיפול שגוי בבעיות עיניים הוא בהחלט עילה לתביעת רשלנות רפואית. טיפול שגוי יכול להיות מתן תרופות שגויות, או שליחת המטופל לטיפולים לא נחוצים, שבעקבותיהם נגרם לעיניו נזק.
אי מתן הסכמה מדעת של המטופל לטיפול עיניים אם המטופל לא נתן הסכמה לטיפול, למרות שניתן היה לבקש אותה, הרי עצם מתן הטיפול יכול להיחשב רשלנות רפואית.
חוות דעת רשלנות רפואית עיניים
חוות דעת רשלנות רפואית עיניים

מתי מוגשת תביעת רשלנות רפואית עיניים וכנגד מי?

רשלנות רפואית עיניים פירושה, כאמור, חריגה מרמת הזהירות הסבירה במתן טיפול רפואי באזור העיניים. אף שההגדרה הזאת נשמעת לכאורה יציבה, הרי השינויים שהתחוללו ברפואה בעשורים האחרונים, משנים כל העת את גבולות ההגדרה הזאת. ההתקדמות הטכנולוגית מאפשרת כיום ביצוע ניתוחי וטיפולי עיניים מסוגים שונים ברמת דיוק גבוהה הרבה יותר מזאת שהייתה נהוגה בעבר.

כך, מה שבעבר היה נחשב אולי לנזק שנגרם כתוצאה מטיפול רפואי סביר, ייחשב היום לרשלנות רפואית. מי שעלול להיתבע בגין רשלנות רפואית עיניים הוא לא רק הרופא או צוות הרופאים המנתחים, אלא גם המוסד הרפואי שבו בוצע הטיפול הקלוקל. זאת, בעיקר אם ניתן להוכיח שהנחיות שנתן המוסד לרופאים המנתחים הובילו לרשלנות הרפואית שפגעה בעיניו של המטופל.

 

רשלנות רפואית עיניים והמשמעויות שלה

העין היא אחד האיברים הרגישים ביותר בגוף. לפיכך, על הרופא המטפל לנקוט משנה זהירות ולהתייחס ברצינות הראויה לכל תלונה של המטופל. להלן מספר צמתים שבהן עשויים מטופלים להיפגע מרשלנות רפואית עיניים, עד כדי צורך בהגשת תביעת נזיקין המגובה בחוות דעת רשלנות רפואית עיניים:

  1. רשלנות באבחון: הצעד הראשון לפני מתן טיפול יעיל למטופל, הינו אבחון נכון של הבעיה או המחלה שממנה המטופל סובל. אבחון נכון הוא, במקרים רבים, המפתח לשמירה על בריאות העין ומניעת פגיעה משמעותית בה.
  2. רשלנות בטיפול: לאחר האבחון, השלב הבא הוא מתן הטיפול הנכון והמתאים ביותר למטופל. הטיפול יכול להיות תרופתי, ולעיתים גם נדרש טיפול אחר – באמצעות ניתוח. אי מתן טיפול נאות הוא בבחינת רשלנות רפואית.
  3. רשלנות בניתוח: ניתוח שבוצע שלא על פי אמות המידה הנהוגות, ועקב כך נגרם נזק למטופל, יהווה עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.
  4. הסכמה מדעת: אם לא הובהרו לחולה די צרכן הסכנות הגלומות בטיפול הרפואי, או אם הטיפול בוצע ללא הסכמת המטופל וגרם לו נזק, כי אז עומדת למטופל הזכות להגיש תביעת רשלנות רפואית. רק במקרים דחופים מאד, רשאי הרופא לנתח ללא הסכמה מפורשת של המטופל.
  5. רישומים רפואיים שגויים או חסרים: בעיות ברישום הרפואי או רישום רפואי חסר או לקוי, יכולות להיות גורם מכריע בקבלת ההחלטה על הכרה בטיפול כל שהוא כרשלנות רפואית.

 

החשיבות של חוות דעת רשלנות רפואית עיניים להצלחת התביעה

מטופל שמעוניין להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית, חייב לבחון תחילה את הסיכויים לכך שהתביעה אכן תניב את התוצאה הרצויה. הדרך הטובה ביותר להשיג את התוצאה הנכונה היא לפנות לשירותיו של עורך דין רשלנות רפואית. עורך הדין יבחן את המסמכים הקיימים בתיק הרפואי, ומסמכים רפואיים אחרים שהתובע נדרש לצרף.

בנוסף, אחד הדברים החשובים ביותר להצלחת התביעה היא קבלת חוות דעת רשלנות רפואית עיניים. את חוות הדעת הזאת צריך לכתוב מומחה לרפואת עיניים בעל התמחות בסוג הבעיה שלגביה פנה המטופל לטיפול רפואי מלכתחילה. חשוב שהקביעה של מומחה העיניים תהיה מקובלת על כלל הצדדים בתביעה.

למעשה, אפשר לומר שחוות דעת רשלנות רפואית עיניים היא נדבך מכרזי בהצלחת התביעה. ככל שהסמכות המקצועית של רופא העיניים שרשם את חוות הדעת תהיה מקובלת על השופטים בתיק, כך יגדלו הסיכויים שהתביעה תניב את התוצאות הרצויות לתובע.

 

עורך דין רשלנות רפואית והתפקיד שלו לעניין חוות דעת רשלנות רפואית עיניים

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית כשלעצמה, איננה מבטיחה לתובעים את התוצאות הרצויות. כמו שלתובע יש הזכות להציג את הטיעונים שלו, כך גם הנתבעים רשאים לעשות זאת. בדרך כלל, לנתבעים יש עורכי דין מיומנים ומנוסים העומדים מאחוריהם. לכן, רק עורך דין רשלנות רפואית עיניים המכיר את הנושא ומתמצא בו, יוכל להתמודד עם ההגנה.

עורך הדין יבחן את החומר הרפואי, ואת הרישום הרפואי שבוצע במהלך הניתוח ולאחריו. בנוסף, הוא מקושר לרופאים מומחים שיוכלו לספק חוות דעת רפואית כבסיס לתביעה המוגשת. מתפקידו של עורך הדין לשלב את חוות הדעת הנ"ל כחלק מהראיות שיוצגו בתביעה, אם אכן יש סיכויים טובים להצלחתה.

 

מעוניינים ללמוד עוד על חוות דעת רשלנות רפואית עיניים? בנבחרת המשפטית, תמצאו מידע מפורט על דיני רשלנות רפואית, ועורכי דין מקצועיים ומנוסים שיוכלו לסייע לכם.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עין של בחורה

מידע נוסף סביב הנושא

6 דברים שעו"ד משפחה יכול לפתור לכם

כשחושבים על עורכי דין, רובנו מדמיינים אנשים רציניים בחליפות ועניבות שמייצגים אותנו בבית המשפט. אבל האמת היא שעורכי דין, במיוחד כאלו שמתמחים בדיני משפחה, יכולים