רשלנות רפואית: כך תדעו אם ישנה עילה להגשת תביעה

לתביעת רשלנות רפואית ישנן השלכות ומשמעויות רבות. משפטים העוסקים ברשלנות רפואית הם ארוכים ומערבים מונחים מקצועיים לרוב, וכפועל יוצא גם עלותם הגבוהה. עורך דין רשלנות רפואית יידרש לעיתים לזמן הכנה ארוך למשפט, כדי שיוכל ללמוד את החומר המקצועי האמור, ולקבל חוות דעת ממומחים בתחום. כדי לדעת האם ישנה עילה להגשת תביעה, ומהי עלותה, יש להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית.

ניתן לשקול ולהעריך האם ישנה הצדקה עוד לפני הגשת התביעה, אולם את המסקנה וההמלצה הסופית יוכל לתת רק עורך הדין המנהל את התיק, לאחר שהוא בוחן את השתלשלות האירועים, הפעולה החריגה שנעשתה והנזק שנגרם, זמני או קבוע, למטופל. כדאי להתייעץ עם עורך הדין בשלב ההתחלתי והמוקדם ביותר האפשרי, כדי להשאיר זמן לחקירה, לניהול וללמידת התיק.

 

הקריטריונים הבוחנים רשלנות רפואית

השאלה האם התקיימה רשלנות רפואית, יכולה להיבחן על ידי מספר קריטריונים:

  1. קיומה של פעולה רשלנית
  2. מידת הנזק שנגרם
  3. קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לפעולה הרשלנית

 

קריטריונים אלה עולים בכל תיק העוסק ברשלנות רפואית, ויש להוכיח אותם במהלך המשפט. כדאי להבין וללמוד את התיק, עוד בטרם הגשת התביעה, ולברר האם קריטריונים אלה נמצאים ונוכחים במקרה האמור. לא תמיד יכול המטופל או בני משפחתו להחליט האם קיימים הקריטריונים הללו אשר יכולים לשמש עילה להגשת תביעה, ולכן עליהם לבדוק זאת מול עורך דין רשלנות רפואית.

 

בחינת הקריטריונים הקובעים את מידת הרשלנות הרפואית

כדי להוכיח תביעת רשלנות רפואית יש להוכיח כי אכן התרחשה פעולה רשלנית לפי אמות המידה שלהלן:

רשלנות רפואית כך תדעו אם ישנה עילה להגשת תביעה
רשלנות רפואית כך תדעו אם ישנה עילה להגשת תביעה

האם מדובר ברשלנות רפואית בשגיאה רפואית

לא כל טעות בשיקול דעתו של הרופא המטפל או הצוות המטפל יכולה להיחשב לרשלנות רפואית. טעות רפואית, עלולה לרוע המזל להתרחש, ולהוביל גם היא לנזק. אולם בעוד טעות רפואית נעשית על פי מתודת החלטה כלשהי, פעולה רשלנית היא אותה פעולה אשר לא עומדת בעקרון הרופא הסביר.

במקרה זה הרופא המטפל, לא פעל על פי הסטנדרטים המקובלים בתחום או הנהלים הרפואיים הידועים, ולמעשה התרשל בתפקידו ובגד באחריות המוטלת עליו לדאוג לשלום ובריאות מטופליו, הן מבחינה פיסית והן מבחינה רגשית.

 

מהי מידת הנזק שנגרמה למטופל

כחלק מהוכחת הרשלנות הרפואית, יש להציג את מידת הנזק שנגרמה למטופל. הנזק יכול להיות זמני או קבוע, פיסי או רגשי, אולם עליו להיות משמעותי ולהשאיר את רישומו על המטופל, ולפעמים אף יקנה לו שיעור נכות מסוים. נזק שהינו משני או זעיר, לא ישכנע, בדרך כלל, את בית המשפט כי הוא נובע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית וכי הוא נדרש לפיצוי באמצעות תשלומי פיצויים.

 

האם ניתן להוכיח קשר ישיר בין הנזק לבין הפעולה הרשלנית

במהלך המשפט, יהיה על עורך הדין להוכיח כי הנזק שנגרם למטופל נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שהתרחשה. לא תמיד הוכחה זו קלה כל כך, כפי שהיא נראית על פניו. במחלות קשות, כמו מחלות סרטניות למשל, קשר זה אינו כה ברור, מכיוון שהמחלה עלולה להתקדם גם אם לא התרחשה פעולה רשלנית כלשהי.

כדי להוכיח קשר זה, חייב עורך דין רשלנות רפואית להתחקות אחר השתלשלות האירועים, לאסוף את כל החומר הרפואי והמקצועי הקיים בתיק ולהביא חוות דעת מומחים אשר תוכל להדגים מקרים דומים עם תוצאות שונות.

הוכחת הקשר הישיר בין הנזק לפעולה הרשלנית עומד, בדרך כלל, במרכז המשפט, מכיוון שללא הוכחה שכזו, יהיה קשה לקבוע מהו מקורו של הנזק שנגרם.

 

רשלנות רפואית: כדאיות ועלות התביעה המשפטית

מעבר לעילה להגשת התביעה, יש לקחת בחשבון, מבחינה כלכלית, האם תביעה זו הינה כדאית. יש לזכור כי תביעות העוסקות ברשלנות רפואית עלולות להיארך זמן רב, הן עקב זמן ההכנה הארוך הנדרש, עבור עורך דין רשלנות רפואית להכין את התביעה ולאסוף את החומרים הרלוונטיים, והן משום שמשפט זה נחשב למורכב באופן יחסי מכיוון שהוא דורש ידע מקצועי ומומחיות שאינה תמיד בנמצא.

כמו כן, לשלב ההוכחות ולניהול המשפט יידרש עורך הדין להביא לסיועו מומחים מהתחום, שיוכלו לתת חוות דעת מקצועית. חוות דעת זו בדרך כלל תהיה יקרה, מכיוון שמומחים רבים אינם מעוניינים לצאת כנגד הקולגות שלהם, כך שהם דורשים עלות גבוהה עבור חוות דעתם.  למרות העלות הגבוהה של המשפט, יש לזכור כי לרוב משפטים אלה מסתיימים בקביעת תשלום דמי פיצויים גבוהים.

ככל שעילת התביעה תהיה מוצדקת יותר, מבחינת הקריטריונים האמורים, כך עלות דמי הפיצויים תהיה גבוהה יותר. ייעוץ מקדים עם עורך דין רשלנות רפואית, עוד טרם התביעה, יוכל לוודא כי התביעה אכן משתלמת מבחינה כלכלית, כאשר יילקחו בחשבון סיכויי ההצלחה, אומדן עלות המשפט לעומת אומדן והערכה של פסיקת תשלום הפיצויים שישולמו.

 

לסיכום

לפני שניגשים לתביעת רשלנות רפואית, כדאי להתייעץ ולברר לגבי הצדקת התביעה והאם ישנה עילה להגשת תביעה. התשובה לשאלה זו אינה כה ברורה, בדרך כלל, ולכן יש להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית בשלב המוקדם ביותר האפשרי.

עם זאת, כדאי לדעת כי ישנם שלושה קריטריונים שיש להוכיחם במהלך משפט רשלנות רפואית. קריטריונים אלה כוללים את הוכחת קיומה והתרחשותה של הפעולה הרשלנית, והימצאותו של נזק וקשר ישיר בין השניים.

כדי להוכיח את הקריטריונים הללו יידרש עורך דין רשלנות רפואית לאסוף את הנתונים והמידע הרפואי הקיים בתיק, לרבות פענוח בדיקות, הקלטות של שיחות בין הרופא למטופל, והתחקות אחר השתלשלות האירועים כפי שהם התרחשו במציאות.

כמו כן הוא יידרש להביא חוות דעת מקצועית של מומחים בתחום אשר יוכלו לבאר לשומעי המשפט ולשופט בעיקר, את המונחים המקצועיים השכיחים בתיק האמור, ולהדגים את הפעולה החריגה שנעשתה על ידי דוגמאות נוספות שקרו והיו בעלי תוצאות אחרות.

כאשר מדובר על תחום הרשלנות הרפואית, התובע נדרש להוכיח שנגרם לו נזק במידה כלשהי, שהגורם הרפואי שטיפל בו ביצע פעולה רשלנית, ושישנו קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לו לבין הפעולה הרשלנית של הגורם הרפואי המטפל. הוכחת הקשר הסיבתי הכרחית לשם הצלחת התביעה וקבלת הפיצויים.
לא. רופאים הם בני אדם כמו כולנו, ויכולים לבצע טעויות בשיקול הדעת. טעות תיחשב כרשלנות רפואית אם היא חורגת מהנהלים והנורמות שלפיהן נדרש הרופא להתנהג, ואם הפעולה לא עומדת בעיקרון של "הרופא הסביר" (בית המשפט תמיד שואל מה רופא סביר היה עושה באותן נסיבות).
הדבר תלוי במידת הנזק שנגרם למטופל, באופן ההתרשלות של הגורם הרפואי המטפל, ובמידת היכולת של המטופל להוכיח את הקשר שבין הנזק לבין ההתרשלות. כל עוד מתקיימים שלושת הפרמטרים, ישנה כדאיות להגיש את התביעה וסיכוי גבוה לכך שתתקבל, כך שהמטופל יוכל לקבל פיצוי עבור הנזק שנגרם לו.
רשלנות רפואית היא תחום משפטי סבוך ומורכב, שמצריך הוכחות רבות שלעיתים יהיה קשה להשיג. עורך דין מקצועי שעוסק יום יום בתחום הרשלנות הרפואית מכיר את המערכת לעומקה, ויידע כיצד להתמודד עם התביעה בדרך הטובה ביותר, על מנת לקבל פיצויים גבוהים ככל האפשר עבור נזקו של המטופל.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מאזניים

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה