מהם התהליכים החוקיים ברכישת רכב לחברה?

רכישת רכב לחברה – מוזמנים להבין אחת ולתמיד במה זה כרוך, מהם הבדלי המיסוי ומה משפיע עליהם. הוצאות עבור רכב לחברה מתחילות ברכישה וממשיכות בהוצאות פחת, רישיון, ביטוחים, וכמובן דלק ותיקונם נדרשים. אז מה מוכר לצורך מס הכנסה ולמה זה חשוב? קריאה מחכימה ומועילה

 

הוצאות רכב לחברה – מה מוכר לצורך חישוב מס הכנסה

חשוב להבין שמס הכנסה מחשב את חבות המס בהתאם לגובה ההכנסות, כאשר ההכנסה בפועל מחושבת כסך ההכנסות פחות ההוצאות. לכן, הוצאה שמהותה עיסקית וכפי שנכתב בחוק "משמשת לייצור הכנסה" היא מוכרת לצורך ניכוי ממס הכנסה. ההכרה בהוצאות מקטינה את חבות המס.

לגבי רכב המשמש לחברה, יש מספר סוגים של הוצאות. חלקן מוכרות באופן מלא ורובן מוכרות באופן חלקי.

 

רכישת הרכב

  • ברכב ששוקל מ-3.5 טון ומעלה: רכישת הרכב היא הוצאה המוכרת במלואה.
  • רכב שמשקלו עד 3.5 טון: לא מוכר לצורך מס, ומהווה בכך נטל מס. אין הכרה במע"מ התשומות עבור הרכישה.
  • רכב הנחשב מסחרי: ישנם רכבים הנחשבים רכבים מסחריים, שכן הם מיועדים ומתוכננים לצורך הובלות. למשל פיאט דובלו אינו עולה על 3.5 טון אך הוא נכנס לקטגוריה N1- רכב המצוין כרכב עבודה ברישיון הרכב. ברור שחברות שליחויות כמו למשל דיל דליברי נעזרות רבות ברכבים מסחריים שייעודיים להובלות. גם בקטגוריית N מזכה בהטבות מס על רכישת הרכב.

 

הוצאות שוטפות עבור רכב לחברה

לפני שרוכשים רכב לחברה יש לקחת בחשבון לא רק הוצאות רכישה אלא גם הוצאות שוטפות עבור החזקת הרכב. מס הכנסה מבדיל בין הוצאות שהן קבועות להוצאות שהן משתנות: הוצאות קבועות הן רישיון, ביטוח חובה וביטוח מקיף. הוצאות משתנות הן דלק, תיקונים ואחזקה.

מידת ההכרה בהוצאות שוטפות עבור הרכב תלויה בסוג השימוש ברכב.

  • רכב שצמוד לעובד מסוים: יש לבצע זקיפת מס באתר מס הכנסה, בהתאם לערך הרכב. המעביד צריך לזקוף לעובד שווי שימוש רכב, וסכום זה מהווה הכנסה כחלק מהמשכורת, ומחויב במס וביטו"ל. שיעור שווי השימוש נכון ל-2022 הוא 2.48%.
  • רכב שלא צמוד לעובד מסוים: 45% מההוצאות (הן הקבועות הן המשתנות) מוכרות, ו-55% אינן מוכרות ואף יש לשלם עבורם מקדמה על חשבון הוצאות עודפות. זאת כיוון שמס הכנסה משער שאותו עובד שהרכב חוזר אתו לביתו משתמש בו לא רק לצורך העבודה.

 

ומה לגבי מע"מ התשומות?

ניתן לקזז חלק ממע"מ התשומות עובר הוצאות משתנות (דלק, צמיגים, שמן או תיקונים) בהתאם למידת השימוש העסקי ברכב. ניתן לקזז מע"מ תשומות בהתאם למידת השימוש העסקי. אם לא קיים התקן מדידה ואין דרך למדוד, מקזזים ⅔ ממע"מ התשומות.

תהליכי המיסוי ברכישת רכב לחברה הם מורכבים אך כפי שניתן להסיק מכאן, סוג הרכב, הקטגורייה שלו ואופי השימוש משפיעים על חבות המס. 

תהליכים משפטיים ברכישת רכב

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
תהליכים משפטיים ברכישת רכב

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה