מהו פירוש המושג ניצול יחסי מרות או תלות?

יחסי מרות הינם יחסים לא שוויוניים בהגדרתם, בהם ישנו צד חזק וצד חלש.  למצב זה יש השלכות על מה ניתן ולא ניתן לעשות במסגרת יחסים אלו. כאשר היחסים תקינים ומתנהלים בהתאם לגבולות המוגדרים, אין כל בעיה עם יחסי מרות, והם נחוצים על מנת לאפשר לבעלי התפקיד השונים לבצע אותו כנדרש. יחד עם זאת, לעתים הצד החזק חורג מההתנהלות התקינה והנדרשת, ומנצל את סמכותו למטרות בלתי כשרות. המאמר הבא עוסק בכך.

 

מתי מתקיימים יחסי מרות?

יחסי מרות מתקיימים כאשר שני בני אדם, במסגרת תפקידם, מעמדם או מקצועם, נמצאים בסיטואציה בהם לאחד מהם סמכות ועדיפות על פני השני, כך שהצד השני כפוף לצד הראשון. מספר דוגמאות ליחסים כאלה הם מפקד ופקודה, ממונה ישיר ועובד, או מדריכה בהוסטל וחניכה פגועת נפש. במסגרות כאלה, לצד הדומיננטי יכולת להשפיע על איכות חייו של הצד החלש, למשל על ידי פיטורין, מתן ציון גרוע או הטלת עונש.

במקרים מסוימים לצד החזק יש אפילו שליטה על חירויותיו של הצד הכפוף לו, כגון בצבא או במסגרת טיפולית. בשל המורכבות של יחסים אלה, מגדיר החוק איסורים מסוימים במסגרתם. ניתן לקבל מידע נוסף על כך באתרים כדוגמת זה של עורך דין הטרדה מינית "דורון ויינרייך – משרד עורכי דין".

 

מדוע ישנה התייחסות מיוחדת ליחסי מרות במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מספר מעשים העשויים, לעתים, להיחשב כהתנהגות נורמטיבית וסבירה בין בגירים, כל עוד היא נעשית בהסכמה. יחד עם זאת, כאשר מתקיימים יחסי כפיפות בין הצדדים, יש לקחת בחשבון את הקושי של הצד החלש יותר להתנגד ולהביע את חוסר רצונו. על כן, בעוד שבמקרים של יחסים שוויוניים יותר, נצפה מהנפגע או הנפגעת להבהיר כי ההתנהגות או אופן הדיבור אינם מקובלים, לא נוכל לצפות זאת כאשר ההתנהגות הלא רצויה היא מצידו של בעל סמכות.

 

כיצד נקבע אם הניצול אכן נובע מתוך יחסי מרות?

ישנם כמה קריטריונים בהם ניעזר כדי לקבוע אם אכן התקיים ניצול של יחסי מרות. אחד מהם הוא הצד היוזם. במידה והצד היוזם הוא הצד החזק במערכת היחסים – הממונה, המטפל, המפקד – ניטה יותר להעריך שמדובר בניצול יחסי מרות. קריטריונים נוספים שעשויים להילקח בחשבון הם פער גילאים, ותק בארגון וכמובן, פער בסמכויות – ככל שהצד החזק בכיר יותר, נראה יותר בחומרה את היחסים בינו ובין הצד החלש.

 

מה באפשרות הנפגע או הנפגעת לעשות?

בדומה לעבירות מין אחרות, הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות הינה עבירה פלילית, ובנוסף היא עוולה אזרחית העשויה להיות כרוכה בפיצויים. לאור זאת, קיימים שני ערוצי פעולה, אשר ניתן לבחור אחד מהם או את שניהם – הגשת תביעה אזרחית או הגשת תלונה למשטרה. במידה והנפגע או הנפגעת אינם בטוחים בצעד העדיף מבחינתם, ניתן ורצוי לפנות לייעוץ משפטי פרטני.

הטרדה מינית

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין להטרדה מינית

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות