רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן עלולה לקרות לפני הניתוח, במהלכו או לאחריו, כאשר המטופל כבר נמצא במחלקה בבית החולים או משוחרר לביתו. בכל אחד מהשלבים הללו, עלולות להתבצע פעולות רשלניות, אשר בגינן יסבול המטופל מנזק כלשהו, בין אם זמני ובין אם קבוע.

כדי לתבוע בעוון של רשלנות רפואית נדרש ייצוג של עורך דין רשלנות רפואית, אשר יוכל ללוות את התהליך ולהוות מוקד ייעוצי כבר מתחילתו. במשפטים של רשלנות רפואית, אשר עלולים להימשך פרקי זמן ארוכים, יהיה צורך גם בחוות דעת של עדים מומחים מהתחום הנתבע, כך שהם יוכלו לפרט ולנמק את משמעותה של הפעולה שננקטה, באופן שישכנע כי הרופא המטפל לא פעל כפי שמצופה מהרופא הסביר.

 

על החשיבות של אבחון סרטן שלפוחית השתן במועד הנכון

אבחון סרטן שלפוחית השתן חייב להיעשות בזמן, ובאופן מהיר, כך שיימנע מצב של התפשטות הסרטן. לפעמים התסמינים של סרטן שלפוחית השתן דומים מאד למחלות אחרות כמו דלקות שונות בשלפוחית השתן, סרטן הערמונית, סרטן הכליות או זיהום בשלפוחית השתן ועוד, ולכן על הרופא המטפל לבצע את האנמנזה בזהירות, ולשלוח את המטופל לבדיקות נוספות ולבדיקת אורולוג.

אבחון שגוי של התסמינים או של הבדיקות החוזרות, עלול לעכב את הניתוח הנדרש כדי לטפל בסרטן שלפוחית השתן, ולפעמים אף את ריפויו המלא של המטופל. יש לזכור כי גם אם מתקבלות תשובות שליליות בבדיקות פולשניות כמו ציטולוגיה של שלפוחית השתן, אין לשלול לחלוטין את קיום המחלה, ויש לבצע בדיקות חוזרות נוספות.

תביעה פוטנציאלית בגין רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן עלולה להתרחש כאשר ישנו עיכוב שכזה והמתנה לניתוח, אשר עלולה להוביל לנזק כתוצאה מהתפשטות הסרטן.

 

מתי יש לבצע ניתוח סרטן שלפוחית השתן

סוג הניתוח בסרטן שלפוחית השתן יוכל להיקבע לאחר שנעשו כל הבדיקות הנדרשות לאפיון סוג הגידול, גודלו, התאים ממנו הוא בנוי, מיקומו המדויק ועוד. ישנם ניתוחים שיוכלו להסיר את הגידול דרך השופכה, ולמעשה ה יהיו קלים יותר במהלך ההחלמה, ויהיו ניתוחים רדיקליים יותר אשר יידרשו פתיחה בטנית או כריתת שלפוחית השתן בכללותה.

על הרופאים המטפלים לקחת בחשבון שיקולים וגורמים שונים, אשר הם יהיו אלה שיקבעו את סוג הניתוח, ואת המשך ניהול המחלה. למטופל, הם יידרשו להסביר את המונחים המקצועיים, הסיכונים והסיכויים הכרוכים בכל אלטרנטיבה טיפולית, ואת הפרוגנוזה הנובעת מהם.

לפני ניתוח, יהיה הניתוח אשר יהיה, יידרש המטופל לחתום על טופס הסכמה מדעת אשר מבטא את הסכמתו לביצוע ההליך הכירורגי שהוא צריך לעבור ואת מודעותו המלאה והבנתו את כל ההסברים לגבי הליך זה. בכל מקרה שלא הוסברו למטופל הסיכונים הכרוכים, או שבמהלך הניתוח נעשתה פעולה רשלנית, עלול הרופא המטפל להיות חשוף לתביעת רשלנות רפואית.

כמו כן, רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם לאחר הניתוח, כאשר הצוות במחלקה מתעלם, גם אם לא במזיד, מתלונות מסוימות אשר היו צריכות להדליק נורת אזהרה.

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן
רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן

במה מתבטאת רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן

על מנת להוכיח בבית המשפט, כי אכן המטופל הינו נפגע של רשלנות רפואית, יש להוכיח כי קיים קשר ישיר בין הפעולה הרשלנית שנעשתה לבין הנזק שנגרם, בין אם זמני ובין אם קבוע. הפעולה הרשלנית לא יכולה להיחשב כטעות מקצועית בשיקול הדעת של הרופא, אלא היא מוגדרת כסטייה מהנורמות המקובלות המקצועיות, שהיו נעשות על ידי רופא סביר אחר.

במקרים אלה, המשמעות היא כי מקרה דומה היה מטופל אחרת אם הרופא המטפל היה פועל על פי הנהלים והידע המקצועי אשר היה ברשותו בזמן ביצוע הפעולה. הנזקים אשר עלולים להיגרם בעקבות ניתוח לסרטן שלפוחית השתן הם זיהום בשתן, דימומים ועד איבוד הפונקציונליות של שלפוחית השתן, ופגיעה באיברים סמוכים.

 

ניהול תביעה העוסקת ברשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן

עורך דין רשלנות רפואית, אשר עוסק בתחום זה של תביעות יכול לנהל את התביעה בגין הרשלנות, באופן המקצועי והיעיל ביותר. בשלב הראשון עליו לאסוף את כל החומר המקצועי והרפואי הקיים בתיק הנדון, בכדי שיוכל לפרט את השתלשלות האירועים, כפי שהתרחשה במציאות.

בשלב השני הוא ייבחר עדים אשר יוכלו לתת חוות דעת מקצועית, כמו למשל אורולוגים או אונקולוגים, אשר תבטא מבחינה מקצועית ותתאר את הפעולה הרשלנית שנעשתה. חוות דעת אלה בונות את תיק התביעה, והן בדרך כלל מצליחות להוביל את המשפט לתוצאה הרצויה, במובן של תשלום דמי פיצויים.

אורולוגים ואונקולוגים, העובדים בתחום ויידעו לנתח את המקרה ולהוביל להוכחה הניצחת בדבר הקשר הישיר בין פעולה זו לנזק שנגרם, יוכלו להטות את כל מהלך המשפט לטובת התובע בתיק. יש לזכור כי תביעה על רשלנות רפואית הינה תביעה ארוכה, אשר בדרך כלל מתנהלת במהלך פרק זמן ארוך, ולכן דרושה סבלנות.

 

לסיכום

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן עלולה להוביל לנזקים משמעותיים, עד כדי מוות לעיתים. מכיוון שהפרוגנוזה למחלת סרטן שלפוחית השתן הינה טובה באופן יחסי, ככל שהגידול קטן ולא גרורתי, עלולה רשלנות המתבטאת באיחור באבחון ועיכוב בניתוח, להסתיים בתוצאה סופית טראגית.

לכן, בכל מקרה של חשש מרשלנות רפואית שהתרחשה בניתוח לסרטן שלפוחית השתן יש לפנות לייעוץ של עורך דין רשלנות רפואית, אשר יוכל ללוות ולנהל את תיק התביעה. במהלך המשפט, יידרש עורך הדין לספק הוכחות לקשר הישיר הקיים בין הנזק שנגרם לבין הפעולה הרשלנית שנעשתה.

על מנת לעשות זאת בהצלחה וביעילות, יידרש עורך הדין לחוות דעת של רופאים מומחים בתחום, כמו אונקולוגים או אורולוגים, אשר יוכלו לפרט ולבאר את העובדה כי הפעולה הרשלנית לא הייתה נעשית על ידי הרופא הסביר, אשר פועל על פי נהלים וידע מקצועי, כמו גם על סמך אחריות לשלום ובריאות מטופליו.

על מנת שעורך הדין יוכיח כי הלוקח שלו, קרי המטופל, אכן נפל קורבן לרשלנות רפואית, עליו להוכיח כי הרשלנות שנגרמה, גרמה נזק למטופל. רשלנות זו מתבטאת ברוב המקרים כהחלטות שגויות של הרופא, אשר לא עמדו בנהלים המאפיינים את הטיפול המקצועי.
במקרה של רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן, הדבר הטוב והנכון ביותר לעשות הוא לפנות לעורך דין מקצועי אשר מתמחה בתחום זה. הוא, יוכל לסייע לכם להגיש במידת הצורך תביעה בבית המשפט, אשר תזכה אתכם בדמי פיצויים.
תפקידו של עורך דין במהלך תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן, מורכבת ממספר שלבים. ראשי, עליו לאסוף את כל המידע הקשור למטופל שלו. לאחר מכן, יהיה עליו לזמן עדים כגון רופאים מומחים, אונקולוגים ועוד.
על מנת לנהל תיק תביעה משפטית בגין רשלנות רפואית בניתוח לסרטן שלפוחית השתן, מומלץ להסתייע בעורך דין אשר מתמחה בענייני רשלנות רפואית. זאת, על מנת לצלוח ולייעל את ניהול התביעה, ולהשיג את הפיצויים הטובים ביותר.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
רופא מאבחן כליות

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות