רשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית

ההשלכות העלולות להתרחש לאחר רשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית משמעותיים מבחינה רגשית ופיסית לשני בני הזוג. במהלך טיפולי הפוריות עוברים בני הזוג תהליך ארוך, קשה וסבוך מעצם הגדרתו, כך שאם קיים חשש כי במהלכו בוצעה פעולה רשלנית ולא נבדקו כל המרכיבים והגורמים אשר היו צריכים להיבדק, הקושי עלול להיות כבד מנשוא. כאשר יש חשש או חשד כי נעשתה רשלנות רפואית בכל אחד משלבי התהליך הארוך, כדאי ומומלץ לגשת לייעוץ אצל עורך דין רשלנות רפואית.

עורך הדין יוכל להעריך את התיק, מבחינת שוויו הכלכלי ומבחינת הנתונים הקיימים והחסרים בו. על פי חוות דעתו של עורך הדין, יוכלו בני הזוג להחליט החלטה מושכלת יותר בנוגע להצדקת התביעה והאם היא כדאית. עורך הדין יידרש לאסוף את כל המידע הרפואי הקונקרטי הקיים בתיק, וחוות דעת של מומחים אובייקטיבים נוספים, כדי להוכיח לבית המשפט כי הרופא המטפל כשל במבחן הרופא הסביר.

 

מהם טיפולי הפריה חוץ גופית?

משמעותה של הפריה חוץ גופית, הנקראת גם IVF (In Vitro Fertilization), היא שהמפגש וההפריה בין הביצית לזרע נעשית מחוץ לגוף, בתנאי מעבדה. בכדי לבצע את ההליך, יש צורך בשאיבת ביציות מהאישה בפרוצדורה כירורגית.

לפני השאיבה, יש צורך במעקב צמוד אחד הזקיקים ובטיפול הורמונלי מסוים, אשר נקבע על פי פרוטוקולים סדורים ונהלים רפואיים. לאחר הוצאת הביציות, מאחדים אותם עם זרע האב, עד לקבלת עובר מופרה.

ההפריה נעשית תחת בקרה ומדדים קבועים, אשר צריכים להישמר בדייקנות, עד להחזרת העובר לרחם האם. ההיריון בהפריה חוץ גופית נחשב כהריון בסיכון, והוא משמעותי ויקר להורים בעיקר מכיוון שהוא נעשה על רקע בעיית פיריון מסוימת ולאחר תהליך ארוך.

בעיות הפריון שבגינם אפשר לעשות טיפולי פוריות הם מגוונים וכוללים בעיות בחצוצרות, ספירת זרע נמוכה, בעיות הורמנליות או על רקע סיבה לא ידועה. עלות הטיפול הינה גבוהה מאד, דבר המהווה לפעמים חסם לזוגות מסוימים להתחיל בטיפולים אלה.

רשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית
רשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית

בירור ובחינה לפני טיפולי הפריה חוץ גופית

מכיוון שעלות הטיפולים יקרה מאד, והם ארוכים וסבוכים מאד מבחינה רגשית ופיסית, הם נחשבים כמוצא האחרון של הזוגות אשר מתכוונים להריון. לכן, יש לבצע את כל הבדיקות הדרושות, בכדי לנסות להבטיח, עד כמה שניתן את הצלחת התהליך, או לפחות את פוטנציאל הצלחתו.

לפני התחלת הטיפולים יש לערוך בדיקות גנטיות בכדי לשלול מחלות תורשתיות ואחרות העלולות לסכן את האם ואת העובר, כמו גם בדיקות לשלילת זיהומים או מחלות זיהומיות, כדוגמת אדמת, הפטיטיס ועוד.

כמו כן, יש לבדוק את איברי הרבייה האחרים של האישה, כמו רחם וצוואר הרחם באופן זהיר וקפדני ובאמצעות צילומים ובדיקות של היסטרוסקופיה ולפרסקופיה ולבצע ספירת זרע לאב.

הצלחת הטיפול תלויה גם בגורמים שונים, כמו גיל האישה, כך שככל שהאישה תהיה צעירה יותר כך סיכויי הצלחת הטיפול גדולים יותר. על הרופא המטפל ליידע את בני הזוג בכל הגורמים המשפיעים הללו, ועל הסיכונים והסיבוכים הקיימים בטיפול.

 

סיכונים וסיבוכים אשר עלולים להתרחש כתוצאה מטיפולי הפריה חוץ גופית

לצד הסיכוי הגדול שיש בטיפולי הפריה, אשר בסופו יתרחש היריון ולידה מוצלחת, עלולים להתקיים גם סיכונים וסיבוכים שונים. הסיבוכים עלולים להתרחש טרם החזרת העובר לרחם, עוד בשלבי הטיפול ההורמנלי, אשר עלול לגרום לשינויים במצבי הרוח, נפיחות בבטן, אלרגיה להורמונים השונים ועד גירוי יתר שחלתי.

סיבוכים אחרים עלולים להיגרם במהלך שאיבת הביציות, כתוצאה מההרדמה או מהחדרת המחט למקום. וסיבוכים נוספים עלולים להיגרם במהלך ההריון.

הריון אשר נובע מהפריה חוץ גופית נוטה להיות מסובך יותר, הן עקב סבירות גבוהה יותר להריון מרובה עוברים והן מחשש ללידה מוקדמת. במהלך ההריון יש לבדוק שההריון אינו מחוץ לרחם, ושהעובר לא נושא מומים מסוימים. מכיוון שההליך הינו ארוך ומורכב ומכיוון שישנם סיבוכים רבים במהלך הדרך, עלולה להתרחש רשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בכל אחד מהשלבים הרבים הקיימים בהליך ההפריה, כמו למשל במהלך הטיפול ההורמונלי ובגירוי השחלתי, בשאיבת הביציות ובהחזרת העוברים לרחם, במעקב ובבקרה בתהליך הפריית הביציות וביידוע בני הזוג על המתרחש.

הפעולה הרשלנית תוגדר ככה כאשר הרופא המטפל או הצוות המטפל באחד מהשלבים לא פעלו על פי הנהלים המקובלים והסטנדרטים הרפואיים הנהוגים בתחום. כל פעולה חייבת להסתמך על ידע קודם, או על פי נוהלים קבועים, כמו למשל בתהליך המדידה והבקרה בהפריית העוברים במעבדה.

אם מוגשת תביעה לבית המשפט, העוסקת ברשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית, על עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי אכן הפעולה הרשלנית שהתרחשה קשורה בקשר ישיר עם הנזק שנגרם ונבע מכך.

כך למשל, עלולים בני הזוג לתבוע על כך שהעוברים המוקפאים לא נשמרו כיאות ולכן הם לא יוכלו להשתמש בהם, כאשר לא נאמר להם על כל הסיבוכים אשר עלולים להתרחש כתוצאה מאחד מהשלבים או כאשר לא נמדדו כל המדדים אשר היו צריכים להימדד במהלך הגירוי השחלתי.

 

לסיכום

רשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית עלולה להתרחש בכל אחד מהשלבים הרבים הקיימים. מכיוון שהליך זה הינו ארוך מאוד וכולל שלבים רבים, פעולה רשלנית, אשר לא עוקבת אחר הנהלים המקובלים והידע המקצועי  הקיים עלולה לחשוף את הרופא המטפל או הצוות כולו לתביעה על רשלנות רפואית.

עורך דין רשלנות רפואית, אשר בעל ניסיון בתחום זה, יוכל לסייע במהלך המשפט ובהכנה אליו. על עורך הדין לאסוף את כל הידע המצטבר בתחום המקצועי, את השתלשלות האירועים במקרה הנדון ולקבל חוות דעת מרופאים מומחים נוספים אשר יוכלו לפרט ולבאר על הקשר שבין הפעולה שנעשתה והנזק שהתרחש.

אירועים של רשלנות רפואית יכולים להתרחש הן בשלבים המקדימים של הטיפול הכוללים את שלב הטיפול ההורמונאלי ושלב הגירוי השחלתי, והן בשלבי הטיפול עצמו הכוללים את שאיבת הביציות והחזרתם לרחם האם. בנוסף, רשלנות רפואית יכולה לנבוע מאי יידוע הזוג במידע אשר רלוונטי עבורו.
השלב הראשון הינו לפנות לעורך דין מנוסה בתחום הרשלנות הרפואית ולהתייעץ עמו בנושא. עורך הדין יבקש לוודא כי אכן חוויתם רשלנות, וכי יש קשר ישיר בין הפעולה הרשלנית לנזק שנגרם לכם. לאחר מכן עורך הדין יאסוף את כל המידע הרלוונטי עבורכם, ויבקש חוות דעת של מומחים נוספים בתחום על מנת לבחון את שיקול דעתו של הרופא. המשך התהליך יתרחש בבית המשפט.
לא. רשלנות רפואית תוגדר במקרה של עבירה על הנהלים או במקרה והרופא פעל בניגוד לשיקול דעתו של הרופא הסביר. מושג זה מעומעם מעט, ועל כן יש לשכור את שירותיו של עורך דין מנוסה בתחום הרשלנות הרפואית המכיר את התחום לעומק.
בהחלט. תהליך טיפול ההפריה החוץ גופית מתחיל כבר בשלב הטיפולים המקדימים, כגון תהליך נטילת ההורמונים. בנוסף, במידה והרופא הסתיר מכם מידע רלוונטי או שהוא העביר לכם מידע מוטעה – ייתכן וזו תשמש עילה לתביעה כנגד רשלנות רפואית.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
רשלנות רפואית במסגרת טיפולי הפריה חוץ גופית

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות