רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב

רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב עלולה להיות קריטית ולהשפיע על סיכויי החיים של המטופל ועל איכות חייו העתידית. בכל חשש לרשלנות רפואית, אשר עוסקת באיחור באבחון אוטם שריר הלב שהובילה לעיכוב בטיפול המיידי הנדרש, יש להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית. עורך הדין יוכל להתחקות אחר השתלשלות האירועים באמצעות איסוף הנתונים והמידע הרפואי הקיים בתיק, ולאמוד את עלות התביעה.

במהלך המשפט, יידרש עורך הדין להוכיח כי הנזק שנגרם למטופל נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שנעשתה במקרה שלו. כמו כן, כחלק מהוכחה זו, ייטען עורך הדין כי הרופא המטפל לא פעל על פי מה שמצופה מהרופא הסביר לעשות במקרים דומים, כך שהוא לא פעל על פי הסטנדרטים הקיימים בתחום והנהלים הרפואיים המקובלים.

 

מהו אוטם שריר הלב

משמעותו של אוטם שריר הלב, או התקף לב כפי שהוא נקרא בשפת העם, הוא הפסקת  אספקת הדם לחלק מהשריר, כך שנגרם נזק, אשר בדרך כלל יהיה בלתי הפיך. הגורמים לאוטם שריר הלב יהיו היצרות או חסימת כלי דם המספקים את הלב, כתוצאה מהצטברות שומנים בדפנותיהם. בדרך כלל, הסיכון לאי ספיקת לב היא תורשתית, בנוסף לגורמי סיכון אחרים כמו גיל, מגדר, דרך חיים (עישון, חוסר פעילות ספורטיבית, תזונה עשירת שומנים ועוד).

 

איך מתבצע אבחון אוטם שריר הלב?

אבחון האוטם ייעשה על סמך בדיקות פולשניות, לא פולשניות או הדמיות מגוונות. בדיקות אלו יכולות לכלול, בין היתר, אקג או בדיקות דם. הרופא המטפל, חייב להיות מודע לכל אותם גורמי סיכון שיש למטופל, ולשלוח אותו לבדיקות משלימות או נלוות אשר יוכלו לאשש או לשלול את האבחנה.

כאשר מדברים על אבחון אוטם שריר הלב, אפשר לדבר גם על אבחון של אוטם עתידי או פוטנציאלי, כאשר יש לאבחן מבעוד מועד את כלי הדם החסומים או לפחות את גורמי הסיכון הקיימים. לפעמים ההיצרות של כלי הדם עשויה להתגלות במהלך צנתור אבחנתי, ותהיה זו רשלנות לא לאבחן את האוטם העתידי במהלך בדיקה זו.

רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב
רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב

איך מתבטאת רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב?

התסמינים לאוטם שריר הלב עלולים לכלול כאב באזור החזה, המקרין לבטן או לזרועות ומלווה בקוצר נשימה. פעמים רבות, תסמינים אלה מעידים באופן ברור על אוטם שריר הלב. אולם, ישנם מקרים, אשר התסמינים לא יהיו כל כך ברורים ועלול להתרחש אי אבחון של האוטם. מכיוון שטיפול מיידי באוטם שריר הלב, עשוי להציל את המטופל ולמנוע סיבוך ומורכבות מאוחרים יותר, כל איחור באבחון, עלול לעכב טיפול זה ולמעשה לסכן את המטופל.

 

תביעת רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב

בדומה לתביעת רשלנות רפואית בתחומים אחרים, גם כאשר עולה חשש כי לא נעשה אבחון של אוטם שריר הלב בזמן, יש לפנות לייעוץ של עורך דין רשלנות רפואית. עורך הדין, בשלב הראשון יוכל לאסוף את כל המסמכים והמידע הרפואי הקיים בתיק, באופן שיוכל לפרט ולהתחקות אחר השתלשלות האירועים, כפי שהם קרו המציאות.

כמו כן, בשלב זה יוכל עורך הדין לוודא את הצדקת התביעה ולאמוד את עלותה. לצורך המשך ההוכחה, בשלב השני יידרש עורך הדין לחפש חוות דעת של קרדיולוגים מומחים נוספים, שיוכלו להסביר את הנתונים בתיק, לבאר את המונחים המקצועיים הקיימים, להדגים את הפעולה החריגה שנעשתה על ידי מקרים דומים עם תוצאות שונות, ולהעריך באופן מדיד את אחוזי הנכות של המטופל ואת הפגיעה בתפקודו.

 

ניהול תביעת רשלנות רפואית

במהלך המשפט, יידרש עורך הדין להוכיח כי הרופא המטפל, בין אם היה זה רופא המשפחה או הקרדיולוג, לא פעל על פי מה שמצופה מהרופא הסביר לפעול. לפעמים, רופא המשפחה הוא זה שרואה לראשונה את החולה ולכן עליו לוודא ולנהוג בזהירות כאשר הוא שולח אותו, או לא שולח, לבדיקות משלימות ולפעמים יהיה זה הקרדיולוג אשר ייראה את החולה ויידרש לפעול על פי הסטנדרטים הרפואיים הקיימים בזמן התקף לב.

כמו כן, יידרש עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי הנזק שנגרם למטופל, זמני או קבוע, הפיך או בלתי הפיך, נגרם באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שהתרחשה במקרה שלו.

 

עלות משפט רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב

משפט רשלנות רפואית עלול להיארך פרק זמן ארוך, מכיוון שהוא כולל ומערב ידע רפואי נרחב, ומושגים מקצועיים, אשר בדרך כלל לא כל אחד נחשף אליו. הן מציאת חוות הדעת והן שלב ההכנה למשפט עלולים להיות ארוכים, וכפועל יוצא מכך, גם עלותם.

יש לזכור, כי בדרך כלל משפטי רשלנות רפואית מסתיימים התשלום דמי פיצויים. גובהם יהיה תלוי במידת השכנוע בהצדקת הטענות, ובחוות הדעת המקצועית שתינתן. בהיעדר כלים מקצועיים אחרים של השופט במשפט, הוא לרוב ייקח בשיקול דעתו את חוות דעת המומחים.

 

לסיכום

רשלנות רפואית אי אבחון אוטם שריר הלב עלולה להיות משמעותית וקריטית להמשך חייו של המטופל. בניגוד לטעות שנעשית על ידי הרופא המטפל, פעולה רשלנית היא אותה פעולה בה נעשית סטייה מהסטנדרטים הרפואיים המקובלים, והנהלים הרפואיים, ומכל מה שמצופה מהרופא הסביר לפעול.

רשלנות זו עלולה להתבטא באי אבחון כתוצאה מתסמינים לא ספציפיים, או פענוח לקוי של בדיקות, או חוסר בבדיקות משלימות. כך או כך, בכל חשש כי הנזק שנגרם נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית, יש לפנות לייעוץ של עורך דין רשלנות רפואית.

במהלך המשפט יידרש עורך הדין להוכיח את הטענה על הקשר הישיר באמצעות איסוף נתונים רפואיים מהתיק הקיים, פירוט השתלשלות האירועים והבאת חוות דעת מקרדיולוגים מומחים אשר יוכלו להדגים מקרים נוספים עם תוצאות שונות.

אוטם שריר הלב הוא הפסקה של אספקת דם סדירה לשריר, כך שלרוב נגרם נזק בלתי הפיך. בשפת היום יום נהוג לכנות את המקרה "התקף לב". אבחון בעיה רפואית זו מתבצע על ידי בדיקות והדמיות שונות, בין אם פולשניות ובין אם לא.
כאשר מדובר על אוטם שריר הלב, אבחון רפואי מוקדם וטיפול מהיר אלו פרמטרים חשובים ומשמעותיים מאוד, שיכולים להוות את ההבדל בין חיים למוות. ישנם מספר תסמינים לזיהוי אוטם שריר הלב, אך לא תמיד האבחון יהיה מהיר וחד משמעי.
במידה ולמטופל נגרם נזק בשל אי אבחון של אוטם שריר הלב, או בשל אבחון מאוחר מדי, ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד הגורם המטפל. חשוב שלתביעה זו תצורף חוות דעת מומחה רפואי, שיוכל להבהיר לבית המשפט את המונחים הרפואיים ואת מהות התרשלותו של הגורם המטפל.
על מנת שהתביעה תצלח ושתוכלו לקבל את סכום הפיצויים הגבוה ביותר האפשרי, תצטרכו שיעמוד לצידכם עורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית, ויוכל לנהל את התביעה באופן היעיל והמוצלח ביותר. במיוחד בתחום הרגיש של הרשלנות הרפואית, ייעוץ משפטי הוא הכרחי לשם הגשת התביעה והזכייה בה.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
לב ומוח

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות