רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בקרב מומחים ורופאים שונים, לרבות אנדוקרינולוגים. פעולה רשלנית, בשונה מטעות רופא אשר לרוע המזל עלולה להתרחש, היא פעולה אשר נעשתה בה סטייה מהסטנדרטים הרפואיים והמקצועיים הקיימים, וממה שמצופה מהרופא הסביר.בכל מקרה של חשש שנעשתה רשלנות רפואית, יש לפנות לייעוץ של עורך דין רשלנות רפואית אשר יוכל לכוון ולנהל את תיק התביעה.

עורך הדין יידרש להוכיח, במהלך המשפט, כי הנזק שנגרם למטופל נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שהתבצעה במקרה שלו. לרוב, משפטים העוסקים ברשלנות רפואית, הינם משפטים ארוכים, מכיוון שהם כוללים מונחים מקצועיים וידע רפואי נרחב, אולם בסופם, סביר להניח, ייפסקו תשלומי פיצויים לתובע.

 

מהם תחומי הפעילות של אנדוקרינולוג?

אנדוקרינולוג עוסק בבלוטות המפרישות הורמונים בגופנו, ובחקר של אופן הפעולה של המערכת ההורמונלית. פעילות בלוטות כמו בלוטת התריס, יותרת הכליה ועוד משפיעות באופן ישיר על איברים ופעילויות של מערכות אחרות בגוף, ועל המצב הכללי, הפיזי והרגשי של המטופל.

לכן, יעסוק אנדוקרינולוג במגוון מחלות הנובעות מיתר פעילות של בלוטות אלו, או תת פעילות, כמו למשל במחלת הסוכרת, או מחלות הנובעות מפעילות של בלוטת התריס. אנדוקרינולוגיה היא תת התמחות של רפואה פנימית, והרופא המומחה בכך יעבור הכשרה ספציפית לכך.

 

איך מתבטאת רשלנות רפואית אנדוקרינולוג?

רשלנות רפואית שנעשית על ידי אנדוקרינולוג עלולה להתבטא במתן מינון תרופתי מוטעה, אבחון לקוי או אבחון שנעשה באיחור, החלטה טיפולית לא נכונה ועוד. אבחון לקוי, באופן אשר מאבחן האנדוקרינולוג בעיה אחרת ממה שקיימת במציאות, עלולה להוביל לטיפול לא נכון.

יתרה מכך, הטיפול שלו נזקק המטופל עקב מחלתו מתעכב או לא נעשה, ולכן מחלתו עלולה להתדרדר ולסכן את חייו. מכיוון שהבלוטות ההורמונליות משפיעות באופן כללי על מערכות אחרות, רשלנות רפואית מצד האנדוקרינולוג עלולה להשפיע באופן משמעותי ולגרום לנכות, אובדן תפקוד של איבר, ובמקרים קיצוניים אף למוות.

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג
רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

תביעת רשלנות רפואית אנדוקרינולוג

על הרופא המטפל להיות אחראי לשלומם של מטופליו, הן מבחינה פיזית והן מבחינה רגשית. לכן, עליו להיות זהיר בהחלטותיו, ולברר את כל הגורמים והפרמטרים אשר צריכים להילקח בחשבון בשיקול הדעת לפני בחירת טיפול כלשהו.

בכל מקרה בו לא בירר את התמונה הרחבה, לא שלח לבדיקות משלימות, לא אישש או שלל אבחונים אחרים, עלול אנדוקרינולוג להיות חשוף לתביעת רשלנות רפואית. עם זאת, יש לזכור כי לא כל טעות שנעשית בשיקול דעתו של האנדוקרינולוג יכולה להיחשב כרשלנות רפואית.

טעויות, לרוע מזלנו מתרחשות, אולם פעולה רשלנית היא אותה פעולה אשר היה אפשר למנוע אותה ואת הנזק שהיא עלולה לגרום. במהלך המשפט, יידרש עורך הדין להוכיח כי הנזק שנגרם נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שנעשתה, כך שאם זו הייתה נמנעת גם הנזק היה נמנע.

 

ניהול תביעת רשלנות רפואית

כאשר ישנו חשש לרשלנות רפואית, יש להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית, אשר יוכל לייעץ ולנהל את תיק התביעה. בשלב הראשון יידרש עורך הדין לבדוק את הצדקת התביעה ולאמוד את עלותה. כך, למשל יצטרך עורך הדין להתחקות אחר השתלשלות האירועים באמצעות איסוף החומר המקצועי והרפואי בתיק, הקלטת שיחות בין המטופל לאנדוקרינולוג, שליחת המטופל לבדיקות ופענוחם וכל מידע אחר הנראה רלבנטי להבנת המצב.

כדי לנתח את כל החומר הקיים אצלו, יידרש עורך הדין להיעזר בחוות דעת מומחים מהתחום, אנדוקרינולוגים נוספים, אשר יוכלו לתפקד כעדי חוות דעת אובייקטיבים.

 

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג – מתי נדרשת חוות דעת ממומחים נוספים במשפט

חוות דעת של אנדוקרינולוגים מומחים מהתחום יכולה לשפוך אור על חריגות הפעולה ולבאר את המונחים המקצועיים בתחום. מכיוון שמשפט העוסק ברשלנות רפואית הינו משפט המתבסס על הבנה רפואית, חוות דעת מומחים הינה מחויבת המציאות, ולמעשה בלעדיה בית המשפט יענה בשלילה לניהול התביעה.

מומחים מקצועיים יוכלו לפרט את המקרה, להדגים מקרים דומים עם תוצאות שונות ולהוביל למסקנה המתבקשת בדבר תשלומי פיצויים לתובע.

 

עלות משפט רשלנות רפואית ותשלום דמי פיצויים

מכיוון שמשפטים העוסקים ברשלנות רפואית עלולים להיות ארוכים, עלותם עלולה להיות גבוהה בהתאם. חוות דעת מומחים, הנדרשת לביסוס התביעה הינה יקרה, משום שרופאים רבים לא מעוניינים לצאת כנגד הקולגות שלהם. כמו כן, לעורך דין רשלנות רפואית, גם יידרש זמן הכנה ארוך למשפט, מכיוון שעליו לבסס את התביעה ולהבין את החומר הרפואי לעומקו.

עם זאת, יש לזכור כי חוות דעת מומחים אשר תינתן באופן מקצועי, ותוביל להחלטה על פיצויים, תוכל להחזיר את ההשקעה על עלות המשפט. גם אם פיצויים, גבוהים ככל שיהיו, לא יוכלו להחזיר את הגלגל לאחור, או לרפא את האדם הניזוק, הם עשויים לשפר את רמת ואיכות חייהם של המטופל ובני משפחתו.

 

לסיכום

רשלנות רפואית אנדוקרינולוג, בדומה לרשלנות רפואית שנעשית על ידי מומחים אחרים, הינה משמעותית לאיכות חייו העתידית של המטופל. רשלנות זו עלולה להתרחש בעקבות מתן טיפול לא נכון, אבחון שגוי, מינון תרופתי מוטעה ולמעשה כל פעולה אשר סוטה מהסטנדרטים המקצועיים והנהלים הרפואיים הקיימים.

על עורך דין רשלנות רפואית להוכיח, במהלך המשפט, כי האנדוקרינולוג המטפל לא פעל על פי שהיה מצופה מהרופא הסביר לפעול, והנזק שנגרם נבע באופן ישיר מפעולה רשלנית זו. כדי להוכיח זאת, יידרש עורך הדין לאסוף את כל המידע והנתונים הרפואיים הקיימים בתיק כדי להתחקות אחר השתלשלות האירועים.

כמו כן, הוא יידרש לעזרתו גם חוות דעת של אנדוקרינולוגים נוספים, אשר יהוו כעדי חוות דעת אוביקטיביים, שיוכלו לבאר את המונחים המקצועיים בתיק ולהדגים מקרים דומים עם תוצאות שונות. בדרך כלל, בית המשפט יקח בחשבון את חוות דעת המומחים, ואם השתכנע בצדקת התביעה ובעובדת הקשר הישיר בין הנזק לפעולה הרשלנית, הוא יפסוק תשלומי פיצויים גבוהים.

תחום הפעילות של אנדוקרינולוג הוא במערכת ההורמונלית של הגוף ובבלוטות המפרישות הורמונים, כמו בלוטת התריס ויותרת הכליה. רשלנות רפואית בתחום האנדוקרינולוגיה יכולה להתבטא באבחון שגוי או אבחון שניתן באיחור, בטיפול שאינו מתאים למצב האמיתי של המטופל, במתן תרופות במינון שאינו מתאים למצב המטופל ועוד.
במידה וטופלתם אצל רופא אנדוקרינולוג, והוא התרשל בתפקידו כך שנגרם לכם נזק כתוצאה מהתרשלות זו – ניתן וכדאי לתבוע את הגורם המטפל בגין רשלנות רפואית. במידה וניתן להוכיח שהנזק שנגרם התרחש כתוצאה מההתרשלות, תוכלו לקבל פיצויים עבור ההתרשלות וכך לנסות ולהשיב את המצב לקדמותו.
חוות דעת רפואית של מומחה תוכל להבהיר לבית המשפט את סטנדרט ההתנהלות שלפיו הרופא המטפל היה אמור להתנהל, ולענות על השאלות האם ועד כמה הרופא המטפל התרשל בתפקידו. תמיד כדאי להצטייד בחוות דעת מומחה, שכן השופטים אינם מתמחים בתחום הרפואה ולא תמיד מבינים לעומק את דקויות התחום.
מומלץ לא להתמודד עם תביעת רשלנות רפואית לבדכם, ולקבל ייצוג משפטי הולם באמצעות עורך דין המתמחה ברשלנות רפואית. עורך הדין מכיר לעומק הן את המערכת המשפטית והן את המערכת הרפואית, כך שיוכל לנהל את התביעה בצורה הטובה והיעילה ביותר.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
הורמונים

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות