רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית

כאשר חייל נמצא בשירות צבאי או שירות קבע, מי שאחראי באופן בלעדי על בריאותו ושלומו של החייל הוא הצבא. לפיכך, כל אירוע בריאותי, כמו גם פגיעה גופנית או אחרת בחייל, נמצאת באחריות הצבא. גם במקרים בהם הפגיעה לא נראית לעין במבט ראשון, האחריות של הצבא היא מוחלטת.

רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית נמנית עם המקרים הללו. מהי או מה יכולה להיות פגיעה ברגל במהלך טירונות צבאית ובכלל? מהי חובת המפקדים והאחראים על בריאות החיילים? מה קורה כשפגיעה משמעותית בחייל אינה מאובחנת כהלכה? מתי ניתן להגיש תביעת רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית? למה חשוב להסתייע בעורך דין רשלנות רפואית? כדאי לקרוא – התשובות בהמשך המאמר.

מהי פגיעה ברגל בטירונות צבאית ובכלל

הטירונות הצבאית היא ללא ספק אחת התקופות הקשות והמאתגרות בחייו של כל חייל. במהלך הטירונות החיילים לומדים לבצע דברים שבחיים הרגילים ספק אם היו נתקלים בהם. יחד עם זאת, המפקדים והממונים על החיילים חייבים, בתוקף תפקידם, לדאוג לבריאותם של החיילים. למרבה הצער, קורה לא אחת שתלונה של חייל מטופלת בצורה רשלנית. מי שממונה על הנושאים הרפואיים לא נוקט בצעדים המתבקשים ולא מבצע את הבדיקות המתאימות. כתוצאה, פגיעה ברגל בטירונות צבאית עלולה להפוך לבעיה של ממש, ולחייל עומדת הזכות לתבוע את הצבא בגין רשלנות רפואית. פגיעה ברגל יכולה להיות שבר, נקע או פגיעה אחרת שרק באמצעות צילומים מתאימים ניתן לקבוע את המשמעות שלה.

 

רשלנות רפואית מול חובת המפקדים והאחראים על בריאות החיילים

כשמדובר בבריאות, השמירה על הבריאות של החיילים היא חובתם העליונה והחשובה ביותר של המפקדים הישירים. החובה הזאת חלה גם על הממונים על בריאות החיילים בדרגים השונים. מדובר בחובשים, רופאים כלליים ורופאים מומחים שאליהם מופנה החייל אם וכאשר מתעורר הצורך בכך. כל תלונה של חייל חייבת להתקבל ולהיות מטופלת ברצינות הראויה. זאת, גם במקרים שבהם מתעורר חשד שהחייל אינו דובר אמת. במקרים כאלה, יש אמצעים לטפל בחייל כזה אחרי שהתברר שהוא בריא. למרבה הצער, לא אחת קורה שמפקדים או אחראים על בריאות החיילים מתייחסים בקלות ראש לתלונות אמיתיות. הדבר עלול לגרום, ואכן גורם לא אחת, לנזק משמעותי למטופל בטווח הקצר ובטווח הארוך.

רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית
רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית

רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית – מדוע זה קורה?

בדרך כלל, המערכת הרפואית של הצבא מסוגלת לאבחן בעיות רפואיות שונות בצורה טובה. עם זאת, קורים לא מעט מקרים שבהם בעיה רפואית שממנה סובל החייל אינה מאובחנת כהלכה.

הדבר יכול לקרות מכמה סיבות אפשריות:

  1. קושי באבחון הבעיה: לעיתים הבעיה אכן קיימת, אבל כל כאמצעים שבהם נקטו רופאים וצוותי הרפואה לא הצליחו לאבחן את הבעיה.
  2. אי ביצוע כל הבדיקות הנדרשות: לעיתים מזומנות קורה שהבעיה הרפואית לא מאובחנת, פשוט כיוון שהרופאים והממונים על הבריאות של החייל לא ערכו לו את הבדיקות המתבקשות, כולל צילומים יסודיים ובדיקות יסודיות. הדבר נכון במיוחד אם החייל מתלונן באופן קבוע על כאבים.
  3. שגיאה בפענוח הנתונים: גם כאשר כל הבדיקות מבוצעות כהלכה, עלולה להתרחש שגיאה בקריאה ובפענוח של הנתונים. במקרים כאלה עלול החייל לקבל טיפול שגוי, או לא לקבל טיפול בכלל.

 

מתי מגישים תביעת רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית?

תביעה בגין רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית יכולה להיות מוגשת עוד במהלך השירות הצבאי, אם התוצאות של הפגיעה ניכרות וניתנות לאבחון. אם התוצאות של הפגיעה התבררו אחרי שהחייל סיים את השירות הצבאי שלו, הוא יכול להגיש תביעה נגד משרד הביטחון.

את התביעה ניתן וצריך להגיש לקצין התגמולים באגף שיקום נכים במשרד הביטחון. ככל שהתביעה תוגש מוקדם יותר, כך קל יותר להוכיח את הקשר בין הבעיה הרפואית לבין הפגיעה שהתרחשה במהלך השירות הצבאי.

 

למה חשוב להסתייע בעורך דין רשלנות רפואית בהגשת התביעה?

המערכת הצבאית היא מערכת גדולה ומסורבלת והדבר בא לידי ביטוי במובנים רבים. גם כאשר מדובר בהגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, הגודל של המערכת והמורכבות שלה עלולים לגרום לכך שהתביעה לא תטופל, או שהטיפול בה יתעכב מאד.

עורך דין רשלנות רפואית המכיר את הנושא, כמו גם את המערכת הצבאית, יודע איך לטפל בנושא ולנטרל את המוקשים הקיימים. הגשת תביעה באופן עצמאי היא לכאורה אפשרית, אבל סיכויי ההצלחה שלה אינם גבוהים וחזקה על תביעה כזאת שתידחה מניה וביה על ידי שלטונות הצבא.

 

השלבים השונים בתביעת רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית

בשלב הראשון, עורך הדין יבדוק את היתכנות התביעה. הוא ירכז את כל המסמכים הרפואיים הקיימים בתיק הלקוח. אם החייל קיבל לידיו מסמך רפואי הנוגע לטיפולים או בדיקות שבוצעו בו, הוא ימסור את המסמך הזה לעורך הדין. בהמשך, עורך הדין ישלח את החייל לקבלת חוות דעת רפואית מקצועית.

הדבר איננו נדרש בכל מקרה, אבל יכול לסייע בהשגת התוצאות הרצויות. אם וכאשר הוחלט להגיש תביעה, עורך הדין יגבש אותה ויגיש אותה בצינורות המקובלים. בהמשך, עורך דין רשלנות רפואית ילווה את התובע לאורך כל הדרך עד להשגת התוצאה הרצויה לתובע.

 

לסיכום

פגיעה ברגל בטירונות ובמהלך הפעילות הצבאית, נמנית עם הפגיעות השכיחות ביותר. למרבה הצער, קורה לא אחת שהבעיה הרפואית שממנה סובל החייל לא מאובחנת כהלכה, מה שגורם לחייל נזקים משמעותיים גם בטווח הארוך. בעקבות פגיעה כזאת החייל רשאי ואפילו צריך להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית.

 

מעוניינים ללמוד עוד על רשלנות רפואית באבחון פגיעה ברגל בטירונות צבאית? בנבחרת המשפטית, תמצאו מידע מפורט בנושא זה ובנושא של דיני רשלנות רפואית, לצד עורכי דין מקצועיים שיוכלו לסייע לכם.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
חיילים רצים

מידע נוסף סביב הנושא