רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

בכל פעולה, פולשנית ושאינה פולשנית או בדיקה הנעשית בבית החולים או במרכז רפואי, קיימות סכנות וסיבוכים שונים. הסיבוכים עלולים לנבוע מהפעלה שגויה של המכשיר או טעויות בביצוע הבדיקה והסיכונים עלולים להיגרם מפיענוח לא נכון של התוצאות, אשר יובילו לטיפול או חוסר טיפול מתאים. בכל חשש או חשד לרשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד, יש לפנות לייעוץ אצל עורך דין רשלנות רפואית.

עורך הדין יוכל לבחון את המקרה, ולהעריך את הצדקת התביעה ואת שוויה. כמו כן, יידרש עורך הדין ללוות את בני הזוג במהלך המשפט, ולהוכיח במהלכו כי הנזק שהתרחש נגרם באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שנעשתה. בית המשפט עשוי להתייחס בחומרה ולפסוק דמי פיצויים גבוהים במקרים של רשלנות אשר מתרחשת במהלך הריון.

 

מהי בדיקת אולטרסאונד?

בדיקת אולטרסאונד הינה טכנולוגיה אשר משמשת למקרים ומחלות שונות לשם אבחון. במהלך ההריון, בדיקה זו מסייעת באופן משמעותי בבקרה ובמעקב צמוד אחר התפתחות העובר ומצבו ברחם.

במהלך ההריון, תעבור היולדת מספר בדיקות אולטרסאונד אשר חלקם נועדו לעקוב אחר ההתפתחות המתמדת של העובר, וחלקם נועדו כדי לגלות מבעוד מועד מומים מולדים מהם סובל העובר.

את בדיקת האולטרסאונד, מבצעים על פי רוב טכנאים המומחים בבדיקה זו, או במקרה של סקירת מערכות יבצע זאת רופא מומחה. כמו כן, יש לציין כי בדיקה זו יכולה להיות פולשנית, והיא מבוצעת באופן וגינלי בשבועות הראשונים של ההריון.

אך בשבועות המאוחרים יותר להריון, הבדיקה לא תיעשה באופן פולשני, אלא באופן חיצוני, על בטנה של היולדת. על המכשיר להיות תקין ועל הבדיקה להתבצע באופן ראוי בכדי שהממצאים יוכלו להיות מפוענחים באופן המיטבי.

 

איך מתבטאת רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד עלולה להתבטא בביצוע בדיקה עם מכשיר לקוי, או בעבודה רשלנית של מבצע הבדיקה. שני המקרים הללו ואחרים עלולים להוביל לפיענוח לא נכון של תוצאות הבדיקה.

מכיוון שבדיקה זו עוקבת אחר מצבו של העובר ומתבצעת בשבוע הריון מסוים ומכוון, כל בדיקה היא חשובה מכיוון שהיא מספקת הצצה להתפתחות איברים ומערכות ספציפיות של העובר. לפעמים, בדיקה בשלב מאוחר יותר לא תספק את אותן תוצאות ולא תוכל לקבל את אותם ממצאים של הבדיקה אשר הייתה צריכה להיעשות בשלב מוקדם יותר.

רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד
רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם כאשר הפיענוח לא נעשה על פי הנהלים והסטנדרטים שנקבעו, כמו למשל כאשר לא נסקרות כל מערכות התינוק, או אצבעותיו וכו'. פעולה רשלנית תוגדר שכזו לאור מבחן הרופא הסביר. אם נראה כי רופא אחר היה פועל אחרת בנסיבות דומות, יש חשש כי נעשתה פעולה רשלנית אשר הובילה לנזק כלשהו.

 

הוכחת רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

הוכחת רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד היא באופן יחסי קלה יותר ממקרי הוכחה אחרים של רשלנות, ולו רק מעצם העובדה שכל הצילומים והראיות נמצאים. תביעת רשלנות תוגש במקרים בהם התינוק נולד עם מום אשר אפשר היה לראותו ולמצאו בבדיקת האולטרסאונד, אך בגלל פעולה רשלנית לא נמצא.

בעת המשפט ינסה עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי הנזק שהתרחש נגרם באופן ישיר מהפעולה הרשלנית, וכי הרופא המטפל לא פעל על פי עקרון הרופא הסביר, אשר היה נוהג על פי הסטנדרטים והידע המקצועי שהיה קיים בתקופת המקרה. עורך דין רשלנות רפואית צריך לפרט בפני בית המשפט את השתלשלות האירועים באופן אשר יוכיח ויצדיק את התביעה.

פעמים רבות, יידרש עורך הדין להביא לעזרתו עדים מומחים בתחום, אשר יעידו כי רופא אחר היה פועל באופן שונה במקרה דומה. התביעה עלולה לעסוק בהולדה בעוולה, אם המום שהתגלה אצל הולד היה כל כך קשה עד כי למעשה נשללה מההורים הזכות להחליט על הפסקת הריון.

 

משמעותה של רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

משמעותה של הפעולה הרשלנית שנעשתה בבדיקת האולטרסאונד והפענוח השגוי הנעשה, הוא שלילת זכות החיים מעובר או חיים רווי סבל וכאב הן לתינוק והן למשפחתו. למעשה, נשללה מההורים הזכות להחליט האם הם מעוניינים להפסיק את ההריון או להמשיכו.

מכיוון שהם לא היו מודעים לתמונה הרחבה של מצב התינוק, על עורך דין רשלנות רפואית להוכיח במשפט כי אם הם היו מודעים לכל אותן עובדות הם אכן היו מבקשים למנוע את הלידה הצפויה.

דמי הפיצויים שפוסק בית המשפט במקרים אלה ייקח בחשבון את עוגמת הנפש ממנה סובלים ההורים ואת עלויות הטיפול הגבוהות אשר הם מחויבים להם לכל אורך חיי התינוק. כמו כן, נלקח בחשבון גם כושר ההשתכרות האבוד של הילד, בגין המומים או הנכות אשר נכפתה עליו.

 

לסיכום

רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד הינה משמעותית במיוחד כאשר היא מתבטאת באבחון שגוי של מומים שונים. הפעולה הרשלנית שבגינה לא אובחן המום מטילה על ההורים והתינוק חיי כאב וסבל, אשר נכפו עליהם ללא זכות בחירה.

בדיקת אולטרסאונד במהלך ההריון נועדה לעקוב אחר התפתחותו של העובר ובכדי לשלול או לוודא מומים שונים במערכות גופו או באיבריו, אשר עלולים להיות משמעותיים מאד להמשך חייו.

בתביעת הרשלנות הרפואית, יידרש עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי הנזק שהתרחש נגרם באופן ישיר מהפעולה הרשלנית, וכי הרופא המטפל לא פעל על פי עיקרון הרופא הסביר, וכפי שמורים הנהלים והסטנדרטים הנהוגים בתחום.

כמו כן, עורך הדין, במהלך המשפט, יטען כי אם ההורים היו מודעים לתמונה הרחבה, הם היו מחליטים להפסיק את ההריון, כך שלמעשה הם לא בחרו בחיים אלה והם נגררו אליהם רק משום טעותו של הרופא או הצוות המטפל, אשר הייתה יכולה להימנע. דמי הפיצויים שנפסקים, בדרך כלל, במקרים אלה, הינם גבוהים באופן מיוחד, כדי לנסות לסייע להורים לטפל בילדם ולספק לו את איכות החיים לה הוא ראוי.

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל מקרה בו הרופא הבוחן את צילומי האולטראסאונד החמיץ מום בעובר מסיבות שאינן מקצועיות. ההשלכות של מקרה הרשלנות הינן חיים מלאי ייסורים, ולעיתים אף מותו בטרם עת של העובר. ישנם מקרים בהם נכנס גם סעיף של הולדה בעוולה, כלומר אילו ההורים היו יודעים על המום הקיים בעובר הם היו מחליטים שלא לסיים את תהליך ההיריון כלל.
במידה והוכחה פעולה רשלנית של הרופא אשר ביצע את בדיקת האולטראסאונד פוסק בית המשפט תשלומי פיצויים עבור משפחתו של הוולד. כספים אלו כוללים את עוגמת הנפש של ההורים ואת עלותם של הטיפולים העתידיים אשר הוולד ייאלץ לעבור. בנוסף, כוללים הכספים גם את אובדן כושר העבודה העתידי של הוולד.
תחילה יש לאסוף את כל המסמכים והראיות הנוגעים למקרה החשוד ברשלנות. לאחר מכן יש לבקש חוות דעת של מומחים בתחום, ולהשוות את מסקנותיהם עם הפעולות אשר בוצעו בפועל. השוואה זו מאפשרת לבצע את מבחן הרופא הסביר אשר קובע האם מדובר בטעות בתום לב או פעולה רשלנית.
בעת הגשת תביעה בחשד לרשלנות רפואית נדרש הצד התובע להוכיח קשר ישיר בין הנזק שנגרם לבין הפעולה הרשלנית. רק לאחר ההוכחה הזו ניתן לבקש פיצויים עבור הנזק הנפשי והפיזי אשר נגרם לוולד ולהוריו.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
רשלנות רפואית בבדיקת אולטרסאונד

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה