רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות עלולה להתרחש במספר סיטואציות, החל מההחלטה על נחיצות הניתוח והחתמת המטופל על טופס הסכמה מדעת, עבור דרך הזמן שהוחלט על הניתוח ומהלך הפרוצדורה הכירורגית עצמה, ועד נזקים משניים שנגרמו מהניתוח, בין אם זמניים ובין אם טרמינליים וסופיים.

בכל מקרה, נדרשת התייעצות וליווי של עורך דין רשלנות רפואית, המנוסה בתחום זה, שיוכל להוכיח כי הנזק שנגרם למטופל, אכן נגרם מהפעולה הרשלנית שנעשתה לפני, במהלך או לאחר הניתוח לסרטן כליות.

 

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות המתבטאת באיחור בשליחת מטופל לניתוח

האבחון הראשוני בסרטן הכליות, לרוב, מתבצע בחדרו של רופא המשפחה. רופא המשפחה, אשר מכיר את המטופל, צריך לשאול את כל השאלות, לקחת בחשבון תסמינים כמו כאב במותניים, דם בשתן, כאבי מפרקים, אנמיה או ירידה במשקל, ולשלוח את המטופל לבדיקות נוספות.

כאשר מתעורר חשד וחשש אצל הרופא כי אכן מדובר בגידול סרטני, עליו לשלוח את המטופל לאורולוג, שיידרש להמשיך את הבירור, ובמקרה הצורך יישלח את המטופל לניתוח. פעולה רשלנית עלולה לנבוע מאבחון לקוי ושגוי מצד הרופא המטפל או האורולוג, אשר הוביל לעיכוב שליחת המטופל לניתוח, אשר יכולה להציל את חייו.

במקרה זה על עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי עצם האיחור בהחלטה על הניתוח, גרם למטופל נזק משמעותי אשר יכול היה להימנע.

 

הקשר הישיר שבין עיכוב הניתוח לבין הנזק שנגרם למטופל

במקרה ונגרם עיכוב או איחור בניתוח הנדרש, עקב אבחון לקוי, תידון תביעת הרשלנות בקשר הקיים בין חוסר ההחלטה בעניין הניתוח לבין הנזק שנגרם. ניתוח להסרת גידול בכלייה חייב להיעשות באופן המהיר ביותר שניתן, כאשר המדובר על גידול בגודל, אשר מחד לא מאפשר טיפול נקודתי ומאידך לא מצריך הרמת ידיים וויתור.

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות
רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות

לפעמים, כאשר הגידול גדול וגרורתי, הניתוח לא יוכל לסייע, ויידרשו טיפולים אחרים. לכן, על עורך דין רשלנות רפואית המטפל בתיק הנדון, להוכיח את הקשר בין התפשטותו של הסרטן לבין הניתוח שנעשה באיחור. הוכחה זו אינה קלה לווידוא, אולם כאשר היא נסמכת על מידע רפואי אשר ידוע במקרים דומים, היא עשויה להיות ממומשת.

כדי להוכיח זאת, יידרש עורך הדין להתבסס על חוות דעת של מומחים אחרים בנושא זה, כמו אורולוגים, שיהוו כגורם אובייקטיבי, אך יוכלו להוכיח כי הנזק נגרם עקב העובדה שהרופא המטפל לא פעל על פי עיקרון הרופא הסביר.

 

רשלנות רפואית במהלך ניתוח לסרטן כליות

ניתוח בסרטן כליות עשוי להיות שונה, כתלות בשלב הסרטן המתגלה. לפעמים הניתוח יכלול את הסרת המקום הנגוע בלבד, ולפעמים תידרש הסרת כל הכליה. כך או כך, יש להסביר טרם הניתוח, את כל אפשרויות הטיפול המונחות לפיתחו של המטופל ועשויות לסייע לו, אל מול השלכותיהן, והסיכונים הכרוכים בהן, ותופעות הלוואי הפוטנציאליות.

לאחר הסבר זה, יידרש החולה לחתום על טופס הסכמה מדעת, המבטא את העובדה שהוסברו לו כל הסיכונים והסיכויים הכרוכים באופציה הנבחרת, והוא מסכים ומרשה את ביצוע הפעולה. תהיה זו רשלנות רפואית, כאשר הרופא המטפל לא מחתים את המטופל על טופס זה, או לא מסביר את השלכות מעשיו.

כמו כן, במהלך הניתוח עלולה להתרחש פעולה רשלנית על ידי הכירורג, כאשר לא נלקחים שוליים מהגידול, למשל או כאשר לא ננקטים כל אמצעי הזהירות שהיו צריכים להינקט בסיטואציה דומה.

 

חוות דעת מקצועית בנושא רשלנות רפואית במהלך ניתוח לסרטן כליות

בשלב הראשון על עורך דין רשלנות רפואית לאסוף את כל החומר הקיים בתיק, ולעקוב אחר השתלשלות האירועים, כפי שהתרחשו במציאות, בכדי לוודא ולהוכיח כי אכן נעשתה פעולה רשלנית. בשלב השני, יידרש עורך הדין לקבל חוות דעת מאורולוגים בתחום, על מנת שיוכלו לפרט כי הפעולה הרשלנית שנעשתה במקרה הנידון, לא הייתה צריכה להתרחש, אם הרופא המטפל היה נוהג כמו הרופא הסביר.

חוות דעת מוצלחת יכולה לגרום לתביעת רשלנות רפואית להצליח, במובן של תשלום פיצויים לשביעות רצונו של המטופל. לצד חוות דעת מקצועית טובה, עורך הדין, המטפל בתיק, חייב להיות מנוסה בסוג זה של תיקים, להכיר את החוק ואת המושגים המקצועיים, ולהיות בעל כושר שכנוע.

במהלך המשפט, הוא יידרש לשכנע את השופט כי קיים קשר ישיר בין הנזק שנגרם למטופל לפעולה הרשלנית במהלך ניתוח לסרטן כליות שנעשתה על ידי הרופא המנתח או המטפל. יש לזכור כי תביעות על רשלנות רפואית עלולות להימשך פרק זמן ארוך, מכיוון שהן סבוכות ומחייבות זמן הכנה ממושך.

 

לסיכום

רשלנות רפואית בניתוח סרטן כליות עלולה להתבטא לפני, במהלך ולאחר הניתוח. רופא המשפחה, המטפל, עלול לשגות באיבחון ולעכב את הניתוח הנדרש עבור המטופל להצלת חייו, הרופא הכירורג עלול לא להחתים את המטופל על טופס הסכמה מדעת או לא להסביר לו על כל הסיכונים וההשלכות של הניתוח, ואילו הרופאים במחלקה עלולים לא לתת תשומת לב מלאה לכל אותם סיכונים הקיימים לאחר ניתוח מסוג זה.

בכל אחד מהמקרים יידרש עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי הנזק שנגרם נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שהתרחשה. לשם כך הוא יידרש לחוות דעת של אורולוגים, המנוסים בתחום זה, ויוכלו לגרום להצלחת המשפט והתביעה, במובן של קבלת דמי פיצויים.

עדי חוות הדעת, יוכלו לפרט באופן המקצועי והבהיר ביותר מקרים דומים אשר תוצאתם הייתה שונה, משום שנעשו בהם החלטות אשר התבססו על ידע מקצועי ורפואי קיים ונהלים המפרטים ידע זה. בשלב זה, יוכח כי הרופא המטפל בתיק הנדון לא שגה או עשה טעות, אשר מקובלת במקרים אלה לרוע המזל, אלא לא פעל בדומה לפעולות הרופא הסביר שהיה צריך לנקוט במקרה זה.

רשלנות רפואית במהלך טיפול בסרטן כליות יכולה לבוא לידי ביטוי במגוון תחנות, ביניהן גם במהלך הניתוח לסרטן. בנוסף לכך, רשלנות במהלך אבחון הסרטן, עלולה להיות חורצת גורלות, בין אם במהלך האבחון הראשוני, ובין אם במהלך האבחון שיקבע איזה ניתוח יש לעבור.
הכתובת הראשונה שיש לפנות אליה במקרה של רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות, היא עורך דין. זאת לשם שתי מטרות. ראשית, עבור וודאות כי מדובר ברשלנות רפואית. שנית, על מנת להגיש בצורה יעילה ובטוחה תביעה בגין הרשלנות הרפואית.
מטרתו של עורך דין המייצג מטופל במהלך תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות, היא להוכיח כי אכן נגרם למטופל נזק בגין רשלנו תרפואית. על כן ,עורך הדין מסתמך על מספר דברים ביניהם התיק וההיסטוריה הרפואית של המטופל, וכן חוות דעת מגורמים מומחים.
בכדי להוכיח רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות, עורך הדין צריך להסתמך בין היתר על חוות דעת של מומחים. מומחים אלו יהיו ברובם המוחלט של המקרים רופאים שמתעסקים בתחום סרטן הכליות, ויודעים באופן אובייקטיבי ומקצועי, כיצד יש לטפל בחולים כאלו.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
גוף האדם

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות