רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

ברפואה הפסיכיאטרית או ברפואת הנפש עלולים להתרחש מצבים בהם נעשית רשלנות רפואית בעת האבחון, בעיכוב באבחון הנכון, עיכוב בטיפול או בהחלטה על טיפול לא נכון. החלטה שגויה, המתקבלת שלא מתוך הנהלים המקובלים במצבים אלה, אלא מתוך חוסר תשומת לב מלאה, או חוסר הקשבה לתלונות המטופל או בני משפחתו ומתוך מניעים שאינם מקצועיים וענייניים עלולה להיחשב כרשלנות רפואית.

כאשר ישנו חשש או חשד שבגלל פעולה רשלנית של רופא מומחה או מי מאנשי צוות הפסיכיאטריה, נגרם נזק כלשהו, יש לפנות לעורך דין רשלנות רפואית שיוכל להמליץ על המשך הטיפול בתיק.

עורך הדין יכול ללוות את תיק התביעה בבית המשפט, לאסוף את כל החומר הרפואי הקיים בתיק ובתיקים הדומים לו, ולקבל חוות דעת מרופאים מומחים נוספים, אשר יוכלו להעיד כי קיים קשר ישיר בין הנזק שנגרם לבין הפעולה הרשלנית שנעשתה.

 

רשלנות באבחון ברפואה פסיכיאטרית

בדומה לשאר תחומי הרפואה, גם ברפואה הפסיכיאטרית, מחויב המטפל לדאוג לשלומו הפיזי והרגשי של המטופל. בעת אבחון המטופל, חייב הפסיכיאטר או הפסיכולוג לעקוב אחר מספר צעדים ושלבים על פי הנוהל המקובל.

הרופא או המטפל עלול להיות חשוף לתביעת רשלנות אם ביצע אבחון שגוי, כלומר הדיאגנוזה שנפסקה על ידו לא תאמה את המחלה ממנה סבל המטופל בפועל, או כאשר נעשה עיכוב באבחון בשל סיבות שונות, למשל כאשר המטופל או בני משפחתו התלוננו על תסמינים מסוימים, אך המטפל לא הזדרז לאבחן את המקרה או לשלחו לאשפוז, אם היה צורך בכך.

מקרים אלה עלולים לסכן את המטופל, מכיוון שהם יכתיבו את אופן הטיפול שהוא יקבל, כך שבמקרה הראשון הוא יקבל טיפול שאינו תואם את מחלתו ולא ישפר את מצבו, ולפעמים אף יכול להרע אותו. ובמקרה השני, הוא עלול לא לקבל טיפול כלל, דבר אשר יסכן את חייו או יפגע באופן משמעותי בעתידו ובעתיד משפחתו.

רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית
רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

רשלנות במעקב הטיפול ברפואה פסיכיאטרית

מטופל פסיכיאטרי אשר מאושפז בבית החולים, חייב להיות במעקב צמוד של הצוות הרפואי והמטפל העיקרי. יש להקשיב ולבדוק את התסמינים שמציג המטופל, הן מבחינת יעילות התרופות והשפעתן על מצבו, והן מבחינת השגחה על חיי המטופלים אשר מאיימים או נמצאים במצוקת חיים.

כאשר אנשי הצוות לא מקפידים על הנהלים הקיימים במעקב אחר חולים אלה, ובמיוחד אחר חולים בעלי נטייה אובדנית, הם עלולים להיות חשופים לתביעה על רשלנות רפואית.

כמו כן, המטופלים הפסיכיאטרים יכולים להיות מאושפזים ביחידות פתוחות יותר או סגורות, כך שהמעקב אחר מצבם הנפשי והפיסי יעשה על פי נהלי המחלקה בה הם מאושפזים ויש צורך במעבר מידע בין אנשי הצוות או בין מספר גורמים. כאשר נגרם נזק למטופל במהלך אשפוזו, יש לבדוק האם נזק זה נגרם עקב רשלנות רפואית כלשהי.

 

רשלנות בטיפול ברפואה פסיכיאטרית

הטיפול ברפואה הפסיכיאטרית יכול לכלול מתן חוות דעת של הרופא המטפל ,מתן תרופות או אשפוז כפוי. עלולה להתרחש רשלנות רפואית בהחלטה על הטיפול הנכון או במועדו. יש לציין כי לא כל טעות בשיקול הדעת של הרופא המטפל תיחשב כרשלנות רפואית, מכיוון שעלולה להתרחש טעות שכזו, גם בקרב מומחים מנוסים בתחום.

עם זאת, כאשר נקבע טיפול או חוסר טיפול שלא כפי שנראה שהרופא הסביר היה צריך לקבוע זאת, קרי שלא על פי נהלים מקובלים או בשל חוסר בדיקה מספקת וכו', רק אז יתעורר חשש לרשלנות רפואית. עורך דין רשלנות רפואית, בעל ניסיון בתחום, יוכל להבין ולהמליץ על המשך הטיפול בתיק.

כדי להבין האם הפעולה יכולה להיחשב כרשלנות רפואית, יידרש עורך הדין לקבל חוות דעת ממומחים נוספים, אובייקטיבים, אשר יוכלו להוכיח כי רופא אחר, במקרה דומה, היה מתנהג אחרת ובודק את כל אותם מרכיבים אשר לא נבדקו במקרה הנדון.

 

הבעיה בהוכחת רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

הבעיה בה עלול להיתקל עורך דין רשלנות רפואית בהוכחת תביעות בנושא, הוא החשיבות הגדולה שיש לפרשנות הסובייקטיבית של הרופא הפסיכיאטר.

בשונה מענפי רפואה אחרים, ישנה משמעות לפרשנותו של הפסיכיאטר  והבנתו את התסמינים אותם מבטא המטופל. עם זאת, ודווקא בשל כך, קיימים מדריכים ותקנים אשר בהם יכול להסתייע הרופא המאבחן, ולבדוק את התסמינים על פיהם.

אך מעל לכל, מחויב הרופא הפסיכיאטר לשלומו הפיזי והנפשי של המטופל ולנהוג בו בזהירות האפשרית. מחד, עליו לזהות את כל התסמינים ולאבחן את המחלה באופן מדויק, ומנגד לא להורות על אשפוז בכפייה ולשלול את חופש המטופל אם אין ודאות בצורך זה.

לכן, תביעה בגין רשלנות רפואית בתחום זה עלולה להיות מורכבת, ולחייב איסוף נתונים ומקרים דקדקני על ידי עורך הדין. כמו כן, גם במהלך המשפט, על השופט האמון בתיק, ללמוד את התיק באופן רפואי-מקצועי, ולכן הוא יידרש להסברים ממומחים מקצועיים נוספים.

 

לסיכום

רשלנות רפואית ברפואה הפסיכיאטרית עלולה להתרחש בעת אבחון המקרה, במעקב אחר המטופל ובהחלטות לגבי הטיפול או אי הטיפול. בדרך כלל משפטים אלה יהיו סבוכים ומורכבים, ולו רק בשל העובדה כי ישנה חשיבות משמעותית לחוות דעתו הסובייקטיבית של הפסיכיאטר, בשונה מתחומי רפואה אחרים.

עורך דין רשלנות רפואית עשוי ללוות את התיק מתחילתו ועד סופו, כאשר עליו להוכיח שהפעולה הרשלנית הובילה, באופן ישיר לנזק כלשהו במצבו הפיזי או הנפשי של המטופל.

כדי להוכיח קשר בין הפעולה לנזק, עליו להוכיח בנוסף, כי פעולה זו לא הייתה נעשית על ידי הרופא הסביר, אם היה נוהג על פי נהלים וסטנדרטים מקובלים. במהלך ההכנה למשפט, יהיה על עורך הדין לאסוף את כל הנתונים והמידע הרפואי הקיים בתיק זה ואחרים, כמו גם לקבל חוות דעת רפואיות ממומחים אובייקטיבים.

בדומה לתחומים אחרים בעולם הרפואה, רשלנות רפואית פסיכיאטרית יכולה להתרחש בשלבי האבחון השונים, בשלבי המעקב ובשלבי הטיפול – כולל הבחירה לטפל או שלא לטפל במטופל. באופן כללי ניתן לתבוע על רשלנות רפואית בכל שלב משלבי הטיפול, בתנאי שמציגים קשר ישיר בין הפעולה הרשלנית לנזק הנוצר.
ההוכחה לרשלנות רפואית בטיפול פסיכיאטרי הינה בעייתית, כיוון שהאבחון והחלטות הטיפול בתחום זה מתבססות על התרשמות סובייקטיבית של הרופא המטפל. עם זאת, ישנם מדריכים ונהלים ברורים, אשר מטרתם לסייע לרופא באבחון, וחריגה מהם יכולה לשמש עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.
ההוכחה לרשלנות רפואית בטיפול פסיכיאטרי הינה בעייתית, כיוון שהאבחון והחלטות הטיפול בתחום זה מתבססות על התרשמות סובייקטיבית של הרופא המטפל. עם זאת, ישנם מדריכים ונהלים ברורים, אשר מטרתם לסייע לרופא באבחון, וחריגה מהם יכולה לשמש עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.
בוודאי. כל שגיאה בשלב האבחון – בין אם זה פספוס של מחלה קיימת, ובין אם זה אבחון מחלה שאינה קיימת – יכולים לשמש כעילה לתביעה לרשלנות רפואית. גם אבחון שגוי של המחלה, כלומר קביעה כי מדובר במחלה X כשבפועל מדובר במחלה Y – יכול לשמש עילה לתביעה, בתנאי שמוכיחים כי התקיימה רשלנות ולא טעות גרידא.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
רשלנות רפואית ברפואה פסיכיאטרית

מידע נוסף סביב הנושא

תרגום מסמכים משפטיים לאנגלית – למה נוטריון חיוני בתרגומים רשמיים?

התרגום של מסמכים משפטיים לאנגלית הוא מורכב ועדין שמצריך דיוק ושמירה על תקינות חוקית. כאשר מדובר בתרגומים רשמיים, למשל תעודות לידה, חוזים, או מסמכים משפטיים אחרים, צרכים במעורבות של נוטריון יצירת קריטי. נוטריון לא רק מאמת את ה אלא גם מעניק לו תוקף חוקי. לכן, זו הסיבה המרכזית שכדאי מאוד להיעזר בשירותיו של נוטריון מומחה.   מהו תפקידו של נוטריון בתרגום מסמכים

6 דברים שעו"ד משפחה יכול לפתור לכם

כשחושבים על עורכי דין, רובנו מדמיינים אנשים רציניים בחליפות ועניבות שמייצגים אותנו בבית המשפט. אבל האמת היא שעורכי דין, במיוחד כאלו שמתמחים בדיני משפחה, יכולים