רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד עלולה להיות בעלת משמעות קריטית ומשמעותית לאיכות חיי התינוק והמשפחה המלווה אותו. כאשר במהלך ההריון נעשות בדיקות רבות, כדי לוודא ולעקוב אחר בריאות האם והעובר, הכוונה היא כי בדיקות אלו יעשו בתשומת לב מלאה ובזהירות ככל המתבקש מאחריות הרופא המטפל. בכל חשש כי בשל רשלנות רפואית נגרמה הולדה בעוולה או נזק משני אחר, יש להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית.

עורך הדין יידרש להוכיח, במהלך המשפט, כי הנזק שנגרם נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שנעשתה, וכי הרופא המטפל התרשל בתפקידו, ולמעשה לא פעל כפי שהיה מצופה מהרופא הסביר לפעול, ועל פי הסטנדרטים הנדרשים והנהלים הרפואיים המקובלים בתחום. בסופם של משפטים העוסקים ברשלנות רפואית, בדרך כלל נפסקים פיצויים, אולם גבוהים ככל שיהיו הם לא יוכלו להחזיר את הגלגל לאחור ולרפא את התינוק או משפחתו.

 

אבחון כוללני בבדיקת אולטרסאונד

בדיקת אולטרסאונד לסקירת מערכות ובאופן כוללני אחר נעשית לאורך כל ההיריון, ובמיוחד בשליש השני של ההריון. הבדיקה אשר מתבססת על גלי קול מאפשרת לראות איברים או מבנים פנימיים של העובר עוד בבטן אימו, באופן לא פולשני. בדיקה זו עשויה לגלות ממצאים שונים, ביניהם מומים שונים ופגיעות פיזיות אשר מתרחשות במהלך ההריון עקב גורמים שונים.

לפעמים מחליטות הנשים לעבור את בדיקת האולטרסאונד באופן פרטי, ולא כחלק מהבדיקות שנעשות בקופת חולים כדי להשלים את המידע הרצוי על הוולד, ולבדוק איברים או מצבים אשר לא נבדקים במסגרת הבדיקה השגרתית. כך או כך, הרופא המטפל או הטכנאי המבצע את הבדיקה אחראיים באופן מלא על הבדיקה ופענוחה.

משמעות הממצא של גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

גפיים קצרות שנמדדות במהלך בדיקת האולטרסאונד עלולות להעיד על מצב של גמדות. לא תמיד הממצאים המתגלים בבדיקה זו הם חד משמעיים, ולכן לפעמים נדרשות מספר בדיקות עוקבות או משלימות. בכל ממצא חריג באחד מבדיקות ההריון, יש להציגו בפני ההורים העתידיים. כמו כן, יש ליידע את ההורים על האפשרויות העומדות בפניהם, כמו הפלה, סיכויי הטעות הקיימת בממצאים ואפשרויות לתסמונות נוספות.

רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד
רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

משמעותה של רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

רשלנות רפואית המתרחשת במהלך בדיקת אולטרסאונד נעשית בדרך כלל מכיוון שלא בדקו את האיבר הספציפי, או בשל מומחיות לקויה של הרופא המטפל או הטכנאי המבצע. במהלך הבדיקה, הרופא המטפל עובר על מערכות גופו של התינוק, לבדיקת הימצאותם, מדידתם ותקינותם.

כמו כן, על הרופא המטפל, כאשר הוא מפענח את הבדיקה, להשוות את הבדיקה הנוכחית לבדיקות קודמות שנעשו במהלך שבועות מוקדמים יותר של ההריון. לפעמים, כאשר בשל רשלנות רפואית נולד ולד נמוך באופן משמעותי מהממוצע, הוריו עלולים לטעון כי נעשתה הולדה בעוולה. משמעותה של הולדה בעוולה היא כי מנעו הפלה במהלך ההריון וכתוצאה מכך התינוק נולד עם מום.

 

ההוכחה הנדרשת בתביעת רשלנות רפואית אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד

בדומה לתביעות רשלנות בתחומים אחרים, גם בנושא זה, חייב עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי נעשתה פעולה רשלנית ובעקבותיה נגרם נזק, אשר במקרה זה מתבטא בגפיים קצרות של הולד. מבלי להתייחס האם מום זה מאפשר הולדה או לא, אם ההורים טוענים כי היו מבצעים הפלה במקרה וידעו על המום, בית המשפט, סביר להניח, יקבל את עמדתם ויקבע כי הייתה ברשלנות הרפואית משום הולדה בעוולה.

כמו כן, על עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי הרופא התרשל בתפקידו באבחון הגפיים הקצרות, ולא פעל על פי עקרון הרופא הסביר. כדי להוכיח את כל האמור, על עורך הדין לאסוף את כל החומר הרפואי והמקצועי הקיים בתיק, ולהתחקות אחרי השתלשלות האירועים במקרה המדווח, לרבות תהליך הבדיקה והפענוח שלה. כמו כן, יידרש עורך הדין לחוות דעת מומחים בתחום, אשר יוכלו להדגים מקרים דומים בעלי תוצאות שונות.

 

חוות דעת מומחי אולטרסאונד בתיק רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות

מכיוון שמשפטים העוסקים ברשלנות רפואית הים משפטים מקצועיים, אשר עמוסים במושגים רפואיים שונים, יש צורך מהותי וחיוני בחוות דעת ממומחי אולטרסאונד. חוות דעת זו, כאשר היא ניתנת באופן מקצועי, יכולה לבאר את המושגים השונים, לפרט את המקרה ואת חריגות הפעולה שנעשתה ולהדגים זאת באמצעות מקרים דומים אשר תוצאותם הייתה שונה ולהעריך באופן מדיד את אחוז הנכות של הולד או התינוק.

מכיוון שלשופט אין ידע מקצועי בתחום, הוא בדרך כלל מסתמך על חוות דעת המומחים, ולכן, בסופו של דבר, כנראה יפסוק פיצויים לטובת התובעים.

 

לסיכום

רשלנות רפואית בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד עלולה להיות משמעותית לתינוק הנולד ולבני משפחתו המלווים. על הרופא המטפל, המבצע את בדיקת האולטרסאונד לנהוג בזהירות האפשרית בבואו לסקור את איברי התינוק, למדדם ולוודא את תקינותם. בכל בדיקה במהלך ההריון יש להשוות את הבדיקה הנוכחית לבדיקות בשבועות מוקדמות יותר.

במקרה של רשלנות רפואית, בדומה למקרים אחרים, יש להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית אשר יכול לנהל את תיק התביעה ולהובילו לתשלום דמי פיצויים מקסימליים. עורך הדין יידרש להוכיח את הרשלנות הרפואית באמצעות איסוף הנתונים המקצועיים והרפואיים בתיק, התחקות אחר השתלשלות האירועים והבאת חוות דעת ממומחים בתחום.

המשפט ברשלנות רפואית עוסק סביב השאלה העיקרית בדבר עקרון הרופא הסביר, והאם הרופא המטפל פעל על פי הסטנדרטים המקובלים בתחום והנהלים הרפואיים. כמו כן, יידרש עורך הדין להוכיח כי הנזק שנגרם, קרי גפיים קצרות נבע באופן ישיר מהפעולה הרשלנית שהתרחשה. רשלנות זו עלולה להוביל להאשמה של הולדה בעוולה, האומרת כי אם ההורים היו יודעים על המום האמור, הם היו מבצעים הפלה, ולא מביאים את התינוק לחיים.

אם את נמצאת בהיריון, ודאי נערכו לך כבר מספר בדיקות אולטרסאונד שמטרתן לבחון את מצבו הבריאותי וההתפתחותי של העובר. אחד מהממצאים בדיקת אולטרסאונד יכולה לגלות היא גפיים קצרות, שיכולה להעיד על מצב של גמדות של הילוד, וחשוב לעדכן את ההורים המיועדים על כך מראש.
הרשלנות הרפואית יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שבדיקת האולטרסאונד לא כללה בדיקה של הגפיים, או למשל אם פענוח בדיקת האולטרסאונד נעשה בצורה שגויה. רשלנות זו עלולה להביא לכך שההורים לא יידעו מראש על כך שתינוקם ייוולד עם גפיים קצרות, ולא יכלו להיערך לכך מראש.
בתביעות רשלנות רפואית, לרבות תביעה בשל אי אבחון גפיים קצרות בבדיקת אולטרסאונד, יש להוכיח את הנזק (העובדה שהתינוק נולד עם גפיים קצרות מהרגיל), את ההתרשלות של הגורם הרפואי המטפל, ואת הקשר שבין ההתרשלות לקרות הנזק.
כן, חוות דעת של מומחה בתחום האולטרסאונד תוכל לשפוך אור בפני בית המשפט על נסיבות האירוע, על הנהלים שלפיהם הגורם הרפואי המטפל היה אמור לנהוג ועל מידת הסטייה שלו מנהלים אלו – שהובילו להתרשלות הרפואית ולקרות הנזק, וכך להגדיל את סיכויי התביעה.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
ילד שוכב על פסנתר

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה