רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

הולדה בעוולה הינו מושג משפטי אשר מגדיר לידת תינוק עם מומים מולדים משמעותיים או תסמונת גנטית. תביעת רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה עוסקת בכך שמומים אלה לא התגלו ולא הובאו לידיעת ההורים, באופן שאפשר להם להחליט לגבי לידת התינוק.

בכל חשש או חשד כי התרחשה רשלנות רפואית סביב נושא הבדיקות הטרום לידתיות יש לפנות לעורך דין רשלנות רפואית בלידה אשר יוכל לייעץ על המשך הטיפול בתביעה, על הצדקתה והערכת שוויה. על עורך דין רשלנות רפואית בלידה להוכיח כי קיים קשר ישיר בין הפעולה הרשלנית לבין הנזק שנגרם, אשר פעמים רבות הינו בר טיפול.

משפטים אלה הינם מורכבים ומסובכים, ולכן אורכים זמן רב תוך מעורבות של מונחים ושפה מקצועית אשר לא תמיד הינה ברורה לבני המשפחה. על עורך הדין לפשט את המקרה, לאסוף את כל החומר המקצועי הקיים לרבות חוות דעת מרופאים מומחים אובייקטיבים, אשר יוכלו העיד על כך שהפעולות שננקטו, או לא ננקטו, לא יכולים לעמוד בפני עיקרון הרופא הסביר.

מהן התסמונות והמומים הנחשבים בתביעה על הולדה בעוולה

ישנם מגוון תסמונות גנטיות ומומים מולדים אשר צריכים להיבדק במהלך ההיריון. תסמונות גנטיות הנכללות במבדקים הנעשים לכלל האוכלוסייה הן בדיקות לתסמונת דאון, האיקס השביר ותסמונת די-ג'ורג'. אולם ישנן תסמונות גנטיות נוספות אשר צריכות להיבדק בהתבסס על הרקע הרפואי שמביאים שני בני הזוג, גילם ומוצאם האתני.

בכל מקרה בו לא נשלחו ההורים לביצוע בדיקות אלו, עלולה להיחשף רשלנות רפואית. בנוסף, קיימים מומים אשר יכולים להיות מזוהים בבדיקת האולטרה סאונד, כמו מומי לב, אשר עלולים להעיד על מומים נוספים או תסמונת גנטית. גם במקרה זה, עלולה להיות רשלנות כאשר המום לא התגלה, או התגלה אך האישה לא נשלחה למעקב ובדיקות נוספות בכדי לשלול תסמונת או מומים נוספים.

מקרה נוסף שחייב להתגלות בבדיקות הריון רציפות הוא פיגור בגדילה הרחמית (IUGR), באופן בו העובר הינו קטן מדי לגיל ההיריון. מצב זה עלול להעיד על מומים ותסמונות גנטיות, ומחייב המשך מעקב ובדיקות נוספות. בדרך כלל תסמינים אלה יחייבו סקירה מורחבת נוספת, דיקור מי שפיר או ייעוץ גנטי וכמובן יידוע ההורים על המצב שהתגלה, הסיכונים הכרוכים במומים או תסמונות אלו והצפי להמשך ההיריון או הפסקתו.

רשלנות רפואית - הולדה בעוולה
רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

 

משמעות הנזק ותביעה על רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

פעמים רבות הדיון בהולדה בעוולה, מעורר שאלות פילוסופיות במהותן. יש הטוענים כי לידת ילד פגוע אינה הולדה בעוולה, מכיוון שנסתרות דרכי האל, ולא בטוח כי מותו היה ראוי מחייו. אולם, עם זאת, בבסיסה של התביעה לרשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה עומדת המחשבה כי אם היו מעמידים בפני ההורים את התמונה המלאה, ואת כל הנתונים לגבי סוג הפגיעה והחיים הצפויים לתינוק, הם היו יכולים להחליט על סיום ההיריון או המשכו, כראות עיניהם.

שלילת זכות בחירה זו מן ההורים היא זו המובילה תביעות רבות, אשר בסופן ידרשו ההורים דמי פיצויים שיוכלו לסייע להם בטיפול בתינוק הפגוע. גובה דמי הפיצויים שנקבעים במקרים אלה הינו גבוה באופן משמעותי, בדיוק בשל כך, בכדי לעזור להורים מבחינה כלכלית, בסיטואציה שבה הם נמצאים.

פעמים רבות, בעקבות הסיטואציה שנוצרה, עלולה המשפחה להיקלע לקשיים כלכלים ורגשיים קשים עקב הפסקת העבודה ופינוי הזמן לטיפול בילד, דאגה לבריאותו ועתידו, הצורך בידע ומטפלים מקצועיים ועוד.

 

תביעת רשלנות רפואית – הולדה בעוולה

בתביעת רשלנות רפואית העוסקת בהולדה בעוולה, על עורך דין רשלנות רפואית בלידה להוכיח כי בשל רשלנות של הרופא המטפל לא בוצעו כלל הבדיקות שהיו מגלות את התסמונת הגנטית או כלל המומים מהם סובל הקטין. לפעמים עצם ההתרשלות היא בכך שלא דווח ונאמר להורים על בדיקות נוספות שניתן לעשות, גם אם באופן פרטי, בכדי לאבחן מומים נוספים.

בית המשפט, במקרים אלה, ידרוש לדעת ולוודא כי אם היו ההורים יודעים על אלטרנטיבה זו, הם היו בוחרים בה. כמו כן, יש להוכיח בבית המשפט כי הועדה להפסקת היריון הייתה מאשרת להורים להפסיק את ההיריון עקב המומים שהתגלו. במידה ונקבע כי הוועדה הייתה מאשרת הפסקת היריון, חובת ההוכחה עוברת לנתבעים.

יש לציין כי בניגוד לתביעות רשלנות אחרות, בתביעה על הולדה בעוולה, ההתיישנות היא עד 7 שנים מהלידה. כך שיש לקחת בחשבון כי המשפט ואיסוף כל הראיות וההוכחות הנדרשות לוקח זמן רב, ולא כדאי לחכות זמן רב. עם כל הקושי הרגשי והכלכלי, כדאי לפנות במהירות האפשרית לעורך דין רשלנות רפואית בכדי שאפשר יהיה להסתמך על דמי הפיצויים שייקלו במעט על העומס והנטל הקיים.

 

לסיכום

תביעות של רשלנות רפואית בגין הולדה בעוולה הינן תביעות מורכבות ומסובכות, אשר פעמים רבות גם מערבות שאלות פילוסופיות במהותן. השאלה הנשאלת היא האם חייו של תינוק שנולד עם מומים רבים או תסמונת גנטית, אשר מסבה לו ולהוריו חיים של סבל וכאב, עדיפים ממותו.

אולם בדרך כלל, מהות התביעה על הולדה בעוולה עוסקת בשלילת זכות ההורים להחליט על המשך ההיריון או הפסקתו. על עורך דין רשלנות רפואית בלידה להוכיח, במהלך המשפט, כי ההורים לא היו מודעים לתמונה הרחבה, ואם היה בידם כל  המידע הדרוש להם להחלטה, הם היו בוחרים לבצע בדיקות אלטרנטיביות נוספות ובמקרה הצורך היו בוחרים לסיים את ההיריון, והוועדה להפסקת היריון הייתה מאשרת זאת.

גובה דמי הפיצויים שנפסקים במשפטים של הולדה בעוולה הינם גבוהים מאוד, בכדי לנסות לאפשר להורים לגדל את ילדם באופן המיטבי ביותר, כך שיוכלו לספק לו את כל הטיפולים והעזרה הנחוצה לו. פיצויים אלה לא יוכלו לרפא את הילד או למנוע את הכאב ועוגמת הנפש שנגרמה, אך הם עשויים לפצות ולסייע בסיטואציה שכבר התרחשה.

לידה בעוולה היא מצב בו התינוק נולד עם מומים או בעיות גנטיות קשות. מדובר במומים אשר ניתן היה לראות מראש על ידי בדיקות, וכך להחליט האם להביא את הילד לעולם למרות הכל. כאשר אנו מדברים על רשלנות רפואית, מדובר על אי הגילוי של אותן בעיות בזמן ההיריון.
ישנן מספר בדיקות הנעשות לכלל האוכלוסייה והן בדיקות לתסמונת דאון, תסמונת די ג'ורג', פיגור בגדילה הרחמית, וכמו כן גם האיקס השביר. מעבר לכך, ישנן בדיקות אשר יבוצעו באופן בלעדי על אוכלוסיות יעד. את כלל התסמונות הללו ניתן לזהות בעזרת בדיקות מקיפות במהלך ההיריון.
על מנת לתבוע על רשלנות רפואית על העורך דין להוכיח כי לא נעשו כלל הבדיקות המקיפות הנדרשות על מנת לוודא שהתינוק נולד ללא כל לקות. דבר זה תקף בעיקר במקרים בהם ההורים מצהירים כי אם היו יודעים על המומים שהתגלו, היו בוחרים בהפסקת ההיריון.
תפיסתו של הפרט משפיעה באופן ישיר על הדרך בה יגיב על נושא זה. בעוד קבוצות דתיות רבות מאמינות כי אין להפסיק היריון גם אם מתגלים מומים, קבוצות אחרות הן נגד גידול ילד אשר סובל ממחלה קשה לשארית חיוו. בהתאם לכך תשתנה השאיפה לקבלת פיצויים.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

5 דרכים לקבלת הקלות במיסים!

לכולנו יש חלום לשלם פחות מיסים, אך רק מעטים מצליחים למצוא דרכים חוקיות להגשמתו. חוקי המס מורכבים ומסובכים, והתמצאות בהם דורשת מומחיות ייחודית. עם זאת,

3  סיבות לפנות לנוטריון לצרפתית

הקשרים בין מדינת ישראל לצרפת הם קשרים דינאמיים ומרובי אינטרסים מסוגים שונים. ישראלים רבים מבקשי לנצל את המעמד של צרפת בעולם ולהנות מהייתרונות הברורים של