רשלנות רפואית ורעלת הריון

רשלנות רפואית ברעלת הריון, עלולה להתבטא באבחון שגוי, בעיכוב באבחון, או בטיפול לא מותאם למצב. בכל אחד מהמקרים הללו, הנזק הישיר עלול להיות חמור ומשמעותי, הן ליולדת והן לתינוק, ולפעמים אף להסתיים במוות.בכל חשש או חשד לפעולה רפואית רשלנית, יש לפנות לייעוץ אצל עורך דין רשלנות רפואית אשר יוכל לחוות את דעתו המקצועית לגבי המשך הטיפול בתיק והאם יש צורך בתביעה.

עורך הדין יעריך את שווי התיק, יאסוף מידע ופירוט על השתלשלות האירועים במקרה, ויבחן האם הנזק הינו תוצאה ישירה של הפעולה הרשלנית שנעשתה. במקרה הצורך, יידרש עורך הדין לקבל חוות דעת ממומחים נוספים ואובייקטיבים, אשר יוכלו לפרט ולהסביר האם היה צורך בבדיקות או בפעולות אחרות שנדרשו במקרה זה לפי הסטנדרטים המקובלים בתחום.

 

מהי רעלת הריון ומהם הסיכונים בה?

רעלת הריון היא תגובה פתולוגית של הגוף להריון. כאשר רעלת ההריון מתפתחת היא עלולה לגרום נזק, הן ליולדת והן לעובר, ובמצבים חמורים אף לגרום למוות.

הסיכונים העיקריים לעובר העלולים להתרחש מרעלת הריון הם מצוקה עוברית וליקויים בהתפתחות, והאם עלולה לסבול מאנמיה, עוויתות שרירים, כשל תפקודי כלייתי ועד אירוע מוחי ובצקת ריאתית.

רעלת הריון מתפתחת בשכיחות גבוהה יותר כאשר ההריון הוא מרובה עוברים, או כאשר ההפרש בין הריון להריון הוא יותר מעשר שנים.

רעלת הריון עלולה להתבטא במספר תסמינים מגוונים, ולא תמיד ספציפיים, ולכן יש לבדוק את קיומה באופן זהיר. התסמינים יכולים לכלול, בין היתר, לחץ דם גבוה, חלבון בשתן, כאבי ראש, אנמיה, הפרעות בראייה, בצקות ועוד.

רשלנות רפואית ורעלת הריון
רשלנות רפואית ורעלת הריון

על הקשר בין רשלנות רפואית ורעלת הריון

על הצוות הרפואי להיות ער לשינויים במצבה הפיסי של היולדת. שינויים בלחץ הדם, חריגות בבדיקות הדם המבטאות הפרשת חלבונים בשתן או ירידה של טסיות ועוד שינויים שונים, צריכים להדליק נורות אדומות אצל הצוות המטפל.

כאשר מתרחש שינוי שכזה, על הרופא המטפל להמשיך בבדיקות מעמיקות יותר, לרבות בדיקות דם, בדיקות דופלר, ראיון האישה לבירור ההיסטוריה הרפואית והמשפחתית שלה, וכל זאת בכדי לשלול או לאשש אבחנה של רעלת הריון. החלטה שלא להמשיך את הבירור, עלולה לסכן את היולדת ואת המשך הריונה ולחשוף את הרופא המטפל לתביעה על רשלנות רפואית.

במהלך המשפט, יידרש עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי המקרה נכשל במבחן הרופא הסביר, כך שרופא אחר היה מחליט אחרת בנסיבות דומות ופועל על פי הסטנדרטים והנהלים הקיימים בתחום. בדרך כלל הטיפול ברעלת הריון יהיה אישפוז ומעקב צמוד יותר אחר המצב המתפתח, ויילוד במקרה הצורך.

 

רשלנות רפואית בטיפול ברעלת הריון

רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם במהלך הטיפול ברעלת הריון, לאחר שכבר אובחנה. הדרישה מהצוות הרפואי במצב של רעלת הריון הוא מעקב צמוד אחר מדדי היולדת, ואיזון המצב עד כמה שניתן.

כמו כן, על הרופא המטפל לקבל החלטה מושכלת על מועד הלידה הצפוי, כך שמחד העובר יוכל להיות בשל עד כמה שאפשר ומאידך לא יתפתח מצב חמור או מצוקה עוברית כתוצאה מרעלת ההריון.

החלטה זו חייבת להיעשות על פי הנהלים, כמו גם זירוז הלידה או הניתוח הקיסרי הצפוי. בכל אחד משלבים אלו, מתקבלות החלטות רבות, אשר חייבות להתאים לפרוטוקולים הידועים והמוסכמים בעולם הרפואי.

יש לציין כי טעויות בשיקול הדעת נעשות לפעמים, ולא תמיד הם יחשבו כרשלנות רפואית. פעולה רשלנית תוגדר שכזו, רק אם ההחלטה שהתקבלה לא התקבלה לאחר בדיקה ובחינה דקדקנית של הדברים, כפי שהיה צריך להיות נהוג במקרים דומים אחרים.

 

רשלנות רפואית בהליכי יידוע היולדת

רשלנות רפואית ברעלת הריון, בדומה למקרים אחרים מהתחום, עלולה להתרחש כאשר הרופא המטפל לא מיידע את המטופלת על כלל הסיכונים והסיכויים שיש במצבה. ההיגיון העומד מאחורי הדרישה להחתמת המטופלת על הסכמה מדעת, הוא שיש לקבל החלטות על בסיס התמונה המלאה.

על היולדת להבין את כל הסיכונים הכרוכים במצבה, כדי להסכים לניתוח או פרוצדורה פולשנית אחרת. ישנם מקרים, בהם לא תסכים האישה לקבל על עצמה סיכונים מסוימים, גם במחיר של נזק זה או אחר, אך כל עוד הוסברו לה המחירים והסיכויים שיש בהחלטה אותה היא מקבלת- אין חשש לרשלנות או להסתרת מידע.

כמו כן ברעלת הריון ישנן דרגות שונות של חומרה. על הרופא להסביר ליולדת באופן מדויק וברור על פי הבנתה, את דרגת החומרה של המחלה, תוך פירוט הטיפול הצפוי, מועד הלידה, הסיכונים והסיכויים.

 

לסיכום

רעלת הריון הינה תגובה פתולוגית של הגוף כנגד ההריון המתפתח. משמעותה הינה קריטית להמשך ההריון, ולשלום היולדת והעובר. רשלנות רפואית עלולה להתרחש באבחון שגוי של רעלת הריון, עיכוב באבחון, במהלך הטיפול או ביידוע המטופלת על המצב בכללותו. אבחון נכון של רעלת הריון, הנעשה בתחילת התפתחות המחלה, עשוי להציל הן את היולדת והן את העובר, ולהוביל ללידה מוצלחת וטובה.

אולם, כאשר ההחלטות במקרה לא מתקבלות על סמך בדיקות ובירורים של מצב היולדת, או כאשר ההחלטה על הלידה לא מתקבלת בזמן, עלול הרופא המטפל וכל הצוות הרפואי להיות חשוף לתביעת רשלנות רפואית.

במהלך המשפט, ינסה עורך דין רשלנות רפואית להוכיח כי אופן פעולת הרופא המטפל בתיק לא תואמת את פעולות הרופא הסביר, אשר היה פועל על פי סטנדרטים ונהלים מוכרים ומקובלים בתחום.

עורך הדין ידרש לבחון את המקרה, לאסוף מידע רפואי קונקרטי אשר יסביר את השתלשלות האירועים במקרה ולהוכיח קשר ישיר בין הנזק שנגרם לפעולה הרשלנית שהתרחשה. כדי להוכיח זאת, יידרש עורך הדין, פעמים רבות, לקבל חוות דעת נוספות ממומחים בתחום אשר יוכלו להסביר ולבאר את המקרה, ואת הפעולות שכן היו צריכות להינקט.

בהקשר של רעלת הריון ניתן למנות שלושה תחומים מרכזיים בהם תתרחש הרשלנות: שלב האבחון, שלב הטיפול ותחום התקשורת עם המטופלת (יידוע החולה בדבר מצבה). בשלב האבחון הרשלנות תתבטא באבחון שגוי, או בחוסר אבחון כלל. בשלב הטיפול תתבטא הרשלנות בטיפול שאינו ראוי או שאינו מקצועי. בתחום התקשורת תתבטא הרשלנות בהסתרת מידע מסוים מהחולה או בתיאור חלקי בלבד של מצבו.
על הרופא להסביר ליולדת את מצבה הרפואי ואת דרגת החומרה של מחלתה. בנוסף, עליו להסביר לה את הטיפולים האפשריים ואת הסיכונים הקיימים בכל צורת טיפול. במידה והרופא הסתיר ממנה מידע מסוים או העביר לה מידע שאינו נכון – ייתכן וניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית.
על התובע להוכיח כי נעשתה פעולה שגויה בשלבי האבחון או הטיפול, וכי הרופא הסביר היה פועל אחרת. מבחן הסבירות נועד להבטיח כי טעויות בשיקול הדעת לא יהוו עילה לתביעה, אלא פעולות של רשלנות בלבד.
על מנת להוכיח את קיומה של פעולה רשלנית יש לקבל את כל המסמכים הנוגעים בפעולה החשודה ברשלנות, ולבקש חוות דעת מקצועיות של מומחים אובייקטיבים בתחום. השוואה בין הפעולה שנעשתה לבין הפעולה הרצויה על פי דעת המומחים מבהירה האם התקיימה רשלנות או לא.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
רשלנות רפואית ורעלת הריון

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות