רשלנות רפואית – צ'יפ גנטי

כיום ישנה מודעות הולכת וגוברת לבדיקות המגוונות אשר צריכות להתבצע בשלבי ההריון, כדי להבטיח ולוודא כי התינוק שיוולד לא יישא תסמונות גנטיות שונות. על ההורים לקבל את התמונה המלאה לפני הלידה, ביחס לכלל הסיכויים והסיכונים הקיימים בלידת התינוק הספציפי.

בכל חשש או חשד לרשלנות רפואית בנושא זה, יש להיוועץ עם עורך דין רשלנות רפואית בלידה, אשר יוכל להמליץ או לא להמליץ על המשך התביעה. על עורך הדין לבדוק את השתלשלות האירועים בתיק הספציפי, את האלטרנטיבות אשר היו קיימות ולקבל חוות דעת מרופאים מומחים נוספים, אשר יוכלו להעיד על פעולה רשלנית אשר נעשתה לא על פי עיקרון הרופא הסביר. עיקרון זה אומר כי בנסיבות דומות, רופא אחר היה מחליט החלטה שונה, בהתבסס על הפרוטוקולים והידע המקצועי הקיים בנושא.

מהי בדיקת צ'יפ גנטי?

בדיקת צ'יפ גנטי, הנקראת גם CMA, בודקת את מספר ומבנה הכרומוזומים של העובר, כדי לוודא את תקינותם או לחילופין למצוא חוסרים אם קיימים, אשר עלולים להעיד על בעיה גנטית אשר תוביל לתסמונות שונות. בדרך כלל, לבדיקת הצ'יפ הגנטי, תשלח אישה אשר מעוניינת בכך מטעמים שונים, או עקב ממצאים חשודים שהתגלו באחת הבדיקות, כמו מי שפיר או סקירת מערכות באולטרה סאונד.

בדיקה זו עשויה לזהות אי סדירויות או ליקויים תת מיקרוסקופיים, אשר אינן מזוהות בבדיקת מי שפיר, ובכך לספק תמונה טובה יותר על מצבו הגנטי של הולד. כאשר תוצאת הבדיקה מבטאת חוסר או עודף בכרומוזומים, יכולים ההורים, אשר יחליטו על כך, לגשת לוועדה להפסקת הריון ולהפסיק את ההריון.

 

מהי רשלנות רפואית – צ'יפ גנטי?

רשלנות רפואית העוסקת בבדיקת צ'יפ גנטי עלולה להתרחש על רקע אי שליחת האם העתידית לבדיקה זו, למרות שקיימים תסמינים קליניים או ממצאים אשר התגלו בבדיקות קודמות והיו אמורות להדליק נורות אדומות אצל הרופא המטפל. ממצאים כמו מיקרו או מקרו צפליה, איחור התפתחותי רחמי (IUGR) ועוד עלולים להוות סימן לתסמונות גנטיות שונות, אשר יש הכרח להמשיך לבדוק אותם.

גם אם לא נשלחה האם לבדיקה זו, על הרופא המטפל ליידע את ההורים על אפשרות לבצע את הבדיקה, גם אם באופן אלטרנטיבי או פרטי. בנוסף, יש ליידע ולהסביר להורים על יתרון הבדיקה, אשר מצליחה לגלות תסמונות אשר לא יתגלו בבדיקות אחרות, כמו קריוטיפ.

רשלנות רפואית - צ'יפ גנטי
רשלנות רפואית – צ'יפ גנטי

התביעות העוסקות ברשלנות רפואית בנושא זה, עוסקות למעשה בכך שנשללה זכותם של ההורים לבחור בבדיקת הצ'יפ' הגנטי ולהחליט על המשך ההיריון, ועל עתידם המשפחתי. שליחת האם לבדיקה זו נעשית, על פי רוב לאחר ייעוץ גנטי, כך שהתביעות יכוונו כלפי רופאים או אנשי צוות מתחום זה.

עם זאת, יש לזכור כי תהליך ההריון הינו ארוך ובמהלכו פוגשת האם מספר רופאים מתחומים שונים, כך שהפעולה הרשלנית עלולה להיעשות גם על ידי אחד מהם.

 

משמעות הנזק ותביעה על רשלנות רפואית – צ'יפ גנטי

הנזק בלידת תינוק עם תסמונת גנטית, עקב היעדר בדיקת צ'יפ גנטי או חוסר יידוע של ההורים על בדיקה שכזו, הינו משמעותי הן לתינוק שנולד והן להורים המלווים ושאר בני המשפחה, ולפעמים אף עלול להוביל להולדה בעוולה. תסמונות גנטיות, אשר חלקן הינן קשות ולפעמים אף לא ברות חיים, עלולות להוביל לחיי סבל וכאב, אשר סביר להניח כי רבים אינם רוצים בכך.

בית המשפט רואה בחומרה תביעות בנושאי רשלנות רפואית, אשר נזקיהן הוא הבאת תינוק, אשר יכול להיות לא היה מובא לחיים אם היו ידועים להורים משמעות הנזקים האמורים. גובה דמי הפיצויים הנקבעים במקרים אלה הינם גבוהים באופן מיוחד, כדי לנסות לסייע להורים, מבחינה כלכלית, לגדל את הילד הפגוע באופן המיטבי.

פיצויים אלה לא יכולים להחזיר את הגלגל לאחור, לרפא את הילד או למנוע את עוגמת הנפש הקיימת, אולם הם כן עשויים לעזור להורים, הנמצאים בסיטואציה, לסייע לילד בזמן הנוכחי ובעתיד.

 

תביעת רשלנות רפואית – צ'יפ גנטי

גם בדיקת הצ'יפ הגנטי, על כל יתרונותיה והערך המוסף שלה על פני בדיקות אחרות, עלולה לא לגלות 100% מהמקרים. אולם תביעת הרשלנות, בדרך כלל תתמקד בביצועה או אי ביצועה. רשלנות רפואית עלולה להתרחש במקרים בהם האם לא נשלחה לבדיקה האמורה, התוצאה מפוענחת באופן לקוי, או כאשר ההורים לא מקבלים את כלל האינפורמציה והמידע הדרוש להם לקבלת החלטה מושכלת בעניין המשך או הפסקת ההיריון.

במהלך המשפט, חייב עורך דין רשלנות רפואית בלידה להוכיח את הקשר הישיר בין הרשלנות הרפואית לבין הנזק שנגרם. כדי להוכיח קשר זה, יש להוכיח כי האם לא נשלחה לבדיקת הצ'יפ הגנטי, ואם הייתה נשלחת או מיודעת בסוג בדיקה זו היא אכן הייתה עושה זאת. כמו כן, על עורך הדין להוכיח כי אם הייתה ידועה להורים התמונה הרחבה הם היו בוחרים לסיים את ההריון, ואכן הוועדה להפסקת הריון הייתה מאשרת זאת.

 

לסיכום

כיום, מתרבות התביעות על רשלנות רפואית העוסקות בבדיקות גנטיות טרום הלידה. בדיקות אלה עשויות לתרום רבות לקבלת החלטה מושכלת על ידי ההורים, לגבי הפסקת הריון. רשלנות רפואית העוסקת בצ'יפ גנטי עלולה להתרחש על רקע אי שליחת האם לבדיקה, למרות שישנם סימנים או ממצאים שהתגלו בבדיקות אחרות, והיו צריכות לעורר סימני אזהרה לגבי תסמונות גנטיות פוטנציאליות.

רשלנות עלולה להתרחש גם על רקע אי הסבר מלא, על הסיכונים והסיכויים הקיימים בלידת הילד, בפענוח שגוי של הבדיקה והממצאים ובאי יידוע של ההורים על עצם קיום בדיקה שכזו. על עורך דין רשלנות רפואית להוכיח במהלך המשפט, כי ההורים לא ידעו על כל ההשלכות הנובעות מהריון עם עובר בעל תסמונות גנטיות משמעותיות, ואם היו יודעים זאת, הם היו מחליטים להפסיק את ההריון.

בדיקת צ'יפ גנטי בודקת למעשה את המבנה והמספר של הכרומוזומים אצל העובר. בדיקה זו יכולה להעיד על חוסרים או בעיות גנטיות עתידיות העלולות להתפתח. חשיבות בדיקת זו היא בדיוק הגבוה שלה, ובנורות האזהרה שהיא מפעילה אצל הרופא המטפל, בכל הנוגע לביצוע בדיקות מקיפות נוספות אצל היולדת.
רשלנות רפואית הנוגעת לבדיקת הצ'יפ המגנטי הינה בשני מישורים, הן מבחינת חובת הידיעה של ההורים על האופציה הקיימת עבורם, והן מבחינת פספוס או אי ביצוע הבדיקה למרות חשיבותה. שני מצבים אלו מעמידים את ההורים במצב בו אינם יודעים על גורלו העתידי של ילדם.
מרבית הפעמים התביעה מתרכזת בעיקר בביצוע או אי ביצוע של הבדיקה עצמה, ופחות בתשובות אשר התקבלו, למעט מקרים חריגים. לצורך תביעה מסוג זה יש להיעזר בעורך דין לרשלנות רפואית אשר מכיר את התחום ויידע כיצד להוכיח כי במידה ולהורים היה את המידע בידם, היו בוחרים בהפסקת היריון.
ישנו קושי לאמוד את הנזק הנגרם להורים ולילד הנולד עם מום או בעיה גנטית כזו אחרת, שכן מדובר בספקטרום רחב מאד של בעיות פוטנציאליות. עם זאת, אין ספק כי מדובר על מצב העלול להוביל להולדה בעוולה, ולגרום לעוגמת נפש רבה למשפחה.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מהי ההגדרה של תאונת עבודה?

תאונת עבודה היא תאונה שמתרחשת בזמן העבודה, וניתן לקבל עבורה פיצוי על ידי המעסיק או חברת הביטוח של המעסיק. אבל מה נחשב לתאונת עבודה? מה