כל מה שצריך לדעת על תביעה מול חברת ביטוח

בעת קרות נזק לאדם או לרכושו אשר מבוטחים בחברת ביטוח, מתחיל הליך של מיצוי הזכויות ותביעת כלל הכספים אותם נדרשת לשלם חברת הביטוח למבוטח התובע ממנה פיצוי.

זאת, מכוח הסכם הביטוח אשר נחתם ביניהם מבעוד מועד.

חברות הביטוח לא תמיד ששות לפתוח את כיסן ולפצות את המבוטח והדרך למיצוי התביעה כרוך במאבק אשר עשוי להתגלגל לבית המשפט ולהימשך זמן רב.

 

תביעה מול חברת ביטוח – מתי מתעוררת בעיה

השלב הראשון לצורך קבלת פיצוי הוא הגשת בקשה לחברת הביטוח תוך תמיכתה במסמכים המצביעים על זכאות המבוטח לקבלת הפיצוי. כך למשל, במקרה של תאונה שבה נגרם נזק לרכב של המבוטח או שהמבוטח נדרש בטיפול רפואי יקר, פונה המבוטח לחברת הביטוח על מנת שתישא בעלויות הטיפול או התיקון. במצב דברים רגיל, תביעתו תתקבל והוא יקבל את הכסף שתבע לידיו.

יחד עם זאת, במקרים מסוימים, עשויה חברת הביטוח להתנער מאחריותה לעצם חיובה בפיצוי או לחלוק על גובה הפיצוי אותו דורש המבוטח. במצב כזה, וככל שהצדדים אינם מגיעים לעמק השווה, נתונה בידי המבוטח האפשרות לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט.

 

מסגרת הזמנים בהתנהלות מול חברת הביטוח

כאשר אדם מבקש להיפרע מחברת הביטוח שלו על נשיאה בעלות נזק או הוצאה שנגרמה לו  ושלשיטתו מכוסה על ידי פוליסת הביטוח, יש בידו פרק זמן של 3 שנים עד להתיישנות עילת התביעה שלו. זאת בשונה מתביעות נזיקיות שבהן אדם תובע אדם או גוף אחר בגין נזק שהאחר גרם, שאז נתונות בידיו 7 שנים עד שעילת תביעתו מתיישנת.

 

כללי התנהלות בתביעה מול חברת ביטוח

חברות הביטוח עוסקות דבר שבשגרה בטענות ותביעות של מבוטחים. חברות הביטוח שולטות בעולם המושגים, החוקים והתקנות ובתקדימים המשפטיים הנוגעים לתביעות ביטוח. זו הסיבה שמול גוף כה מיומן ומאורגן, יש צורך בעורך דין אשר יידע למצות את זכותו של המבוטח בדיאלוג מול החברה או במסגרת הגשת תביעה נגד חברת הביטוח.

 

כיצד לדאוג למיצוי הזכויות מול חברת הביטוח

השלב הראשון הוא של מיצוי הזכויות בהתאם לפוליסת הביטוח וזאת במסגרת הדיאלוג מול החברה. השוואת פערי הידע על ידי פנייה באמצעות עורך דין עשויה לעיתים כבר בשלב זה להביא לתוצאה מיטבית.

יחד עם זאת, ייתכן בהחלט מצב שבו חברת הביטוח תחליט לכפור באחריותה לנשיאה בעלויות אותן תובע המבוטח או לחילופין תטען כי אחריות זאת אינה נובעת מהמפורט בפוליסת הביטוח. במצב זה, מתעורר צורך במיצוי הזכויות הנובעות מהפוליסה על ידי פנייה לערכאות משפטיות תוך ליווי משפטי על ידי עורך דין מיומן.

 

תביעה מול חברת ביטוח – לעשות את זה נכון

במצב אידיאלי, דרישה לנשיאה בעלויות מצד החברה המבטחת מתמצה בהליך פורמלי ופשוט. למרבה הצער, עלול לקרות מצב שבו חברת הביטוח תתנער מאחריותה לנשיאה בעלויות אותן תובע ממנה המבוטח. לשם ההתנהלות מול חברות הביטוח, המיומנות בהתמודדות עם דרישות מבוטחים,  יש צורך בייצוג משפטי מקצועי, במיוחד בשים לב לאפשרות שתביעת הביטוח תתיישן.

 

ספרים ופטיש

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
סמל משפטי

מידע נוסף סביב הנושא

4 שלבים לערעור על דו"ח תנועה

לקבל דו"ח תנועה זו יכולה להיות חוויה לא נעימה ומלחיצה, אבל למזלכם לא מדובר בדבר בלתי הפיך. ניתן להגיש ערעור על דו"ח וכך להימנע מהסנקציות