חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בכל אחד משלבי אבחון המחלה האונקולוגית או באי אבחונה בזמן, ועד לשלבי הטיפול או בחירת הפרוטוקול הטיפולי הלא מתאים. בכדי להגיש תביעה בנושא של רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה, יש לאסוף חומר רפואי רב.

נושא התביעה בתיקים אלה מנוהל על ידי עורך דין דיני רשלנות רפואית, אשר חייב להיעזר בחוות דעת של רופאים מומחים מהתחום. מכיוון שבתביעות רשלנות רפואית יש סיכוי לתשלום פיצויים גבוהים מאוד ומכיוון שנושא זה הינו סבוך ומורכב, יש לפעול על פי מספר שלבים מקדימים, אשר יבטיחו בסופו של דבר את התוצאה המקווה.

את התחלת מהלכי התביעה, אם יש צורך בכך, תקדים פגישה ראשונית בין הלקוח לעורך דין דיני רשלנות רפואית, שתנסה לבדוק האם ישנה הצדקה לתביעה, ואילו ראיות וחוות דעת יש לספק לתיק זה. במקרה ויוחלט על הגשת תביעה, יזדקק עורך הדין לראיות והוכחות מספקות, אשר יצליחו לשכנע את בית המשפט בצדקתו וצדקת לקוחו.

חשיבות חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה

תביעות רשלנות רפואיות אינן נדירות בישראל, אולם פעמים רבות הן מתגלות כקשות וסבוכות יותר מן הנראה לעין בתחילה. אחת הסיבות לכך, היא שהחולים עצמם מתקשים לדעת האם הנזק שנגרם להם קשור באופן ישיר לרשלנות רפואית שנעשתה, בין אם באבחון, בטיפולים או בניתוחים.

מחלות סרטניות הינן מחלות אשר נמשכות לאורך זמן ארוך, ומספר אנשי הצוות המטפלים הינו גדול. נדרשת הן לחולה והן לעורך דין דיני רשלנות רפואית חוות דעת מקצועיות בתחום, בכדי שאפשר יהיה להוכיח קשר ישיר זה. חוות דעת מקצועיות של רופאים בכירים ומומחים, אשר תומכים בתביעה, יכולים להפוך את התיק לניצחון ולהוביל לתשלום הפיצויים המקווים.

חוות הדעת המקצועיות יתבססו על איסוף החומר הרפואי הקיים בנושא, הכולל טיפולים זהים כפי שהם נעשים בעולם. כמו כן יידרש הרופא הממליץ להבין ולחקור את התיק הרפואי של החולה הספציפי ומצבו הרפואי, ואת שלבי הטיפול בו מרגע האבחון.

המבחן האמיתי אשר ייחקר בבית המשפט יעסוק בשאלה האם "הרופא הסביר" היה נוהג כפי שנעשה בתיק הספציפי, על פי אמות המידה המקצועיות המקובלות. על הרופא המומחה המוסר את עדותו להיות מנוסה, או לתרגל את עובדת היותו עד מומחה מעיד, ולא לפחד מפני נקיטת עמדה שונה משאר המוסדות הרפואיים.

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה

רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה בזמן אבחון המחלה

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בזמן אבחון המחלה, או ביתר שכיחות באי אבחון המחלה. בשלב זה, עלולות שתי טעויות להתרחש, האחת תהיה כאשר האבחון נעשה כלאחר יד ולא מתמקד בבדיקות נוספות, פולשניות ואחרות, אשר עשויות לתרום לאבחון או לאשר אותו.

הטעות השנייה אשר עלולה להתרחש היא כאשר למרות סימנים ותסמינים, אותם מבטא החולה מבחינה קלינית, לא שולח אותו הרופא הראשוני לאבחון מעמיק יותר, ובעצם לא מאבחן את המחלה ומפחית, באופן ישיר, מסיכויי המרפא של החולה. פעמים רבות, ולמרבה הצער, במחלות סרטן ואונקולוגיה עלול להיות קשר ישיר בין איחור באבחון לבין חומרת המחלה לאחר פרק זמן מסוים, ולהתפשטות גרורות אשר מקשות על הטיפול ומסכנות את שיעורי הריפוי.

מעבר לכך, יש משמעות כלכלית מהותית לפרק הזמן בו האדם חולה. באבחון מאוחר או לקוי, עלול החולה לבלות יותר בבתי חולים, להפסיד יותר ימי עבודה, ולחוות ירידה משמעותית ברמת חייו מבחינה כלכלית. כאשר בית המשפט פוסק כי הייתה רשלנות רפואית, הוא לוקח גורמים אלה בחשבון, ולכן תשלומי הפיצויים במקרים אלה יהיו גבוהים ומשמעותיים.

רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה בזמן הטיפול במחלה

רשלנות רפואית עלולה להתרחש, בנוסף לאבחון או לאי האבחון של המחלה, גם בזמן הטיפול או אי הטיפול בה. הטעויות עלולות להיות משני סוגים, האחד טעות טכנית או אחרת בטיפול כפי שנעשה הלכה למעשה, והטעות השנייה תעסוק בבחירת הטיפול הרצוי.

הטיפול הטכני בחולה, נעשה על פי רוב על ידי אחד מאנשי צוות הרפואה העובד בבית החולים, אשר בדרך כלל יהיה אח או אחות. על איש הצוות לדאוג שהחולה יקבל את הטיפול המתאים לו, על ידי אימות שמו והתרופה המתקבלת, ולא  להחליף בין טיפולים של חולים שונים.

כמו כן, עליו לבדוק כי המכונות או התרופות בהם נעשה שימוש הינן תקינות, מוכנות לטיפול ונמצאות בתוקף. טעות ורשלנות רפואית בכל אחד מתהליכים הללו עלולה לחשוף את איש הצוות או בית החולים לתביעה אזרחית.

רשלנות רפואית בבחירת הטיפול לסרטן ואונקולוגיה

כמו כן, רשלנות רפואית עלולה להתרחש בבחירת הטיפול או בבחירת טיפול לקוי למחלה הספציפית. מכיוון שמחלות אונקולוגיות דורשות הכשרה ולימוד באופן תמידי, מכיוון שהידע עליהם מתפתח כל הזמן ומבוסס מחקרים ותגליות חדשות, על הרופאים המטפלים להיות מעודכנים בטיפולים העדכניים והעכשוויים ביותר.

לכן, כאשר לא נבחר הטיפול המתאים או לא נוסה טיפול אשר יכול היה לשפר באופן משמעותי את שיעורי ההישרדות מהמחלה, נחשב הדבר לרשלנות רפואית מצד הרופאים המטפלים. ההנחה היא כי רופא אשר מומחה בתת המחלה הספציפי (המטולוגיה, נפרולוגיה, עצמות וכו') חייב להיות מעורה ומעורב בטיפולים הטובים ביותר, ויידע להתאים את הטיפול הנכון לחולה הספציפי, באופן שיגדיל את סיכויי ההישרדות והריפוי.

מה תכלול חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה?

חוות דעת של רופאים מומחים ומקצועיים בתחומי האונקולוגיה צריכה לכלול מספר פרמטרים הנדרשים בבית המשפט, כדי לגרום להצלחת התיק ושכנוע בית המשפט בצידקת החולה. בשלב הראשון צריך המומחה לפרט את השתלשלות האירועים, משלב האבחון ועד הטיפול והניתוח שנעשו.

תיאור זה חייב להיות מפורט ככל האפשר, בכדי שהוא יוכל להדגיש את אותן נקודות אשר מחייבות התייחסות. כך, עליו להראות את השלבים בהם הדברים היו צריכים להיעשות אחרת, על פי פרוטוקולים מקובלים, ועל פי מבחן הרופא הסביר.

מקרים אלה, אשר יתארו את מקרה הרשלנות הרפואית חייבים להיות מפורטים, ולהתבסס על דוגמאות אשר קרו במקומות אחרים והביאו לתוצאה אחרת. הדוגמאות יוכיחו כי רופאים מומחים אחרים, היו נוהגים באופן שונה מהרופא הספציפי, בקבלת ההחלטות, במסקנותיהם ובמעשיהם.

כמו כן, על הרופא המומחה להעריך את מידת הנזק שנגרם, אחוזי הנכות שמהם סובל החולה בעקבות מקרה הרשלנות, ואת שיעורי הסיכוי לריפוי. הרופא אשר מוסר את חוות הדעת חייב להיות רופא מומחה בתחום הספציפי הנתבע, אך לא קשור באופן ישיר למקרה.

באונקולוגיה נדרשות מומחיות בתתי מקצועות ובתחומים ספציפיים יותר, למרות שנהוג לדבר על מחלות סרטן באופן כללי. עלות חוות הדעת הרפואית בדרך כלל תהיה גבוהה ותצריך משאבים כלכליים רבים, אולם היא עשויה להיות משולמת מתשלום הפיצויים הצפויים להיות בתיק. אין להפריז בחשיבותה של חוות דעת מקצועית טובה בתיקי רשלנות רפואית, מכיוון שהתיק כולו מתבסס על פי רוב על חוות דעת זו.

האם חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה הינה מחויבת בבית המשפט?

חוות הדעת של הרופא המומחה והבכיר הינה מחויבת המציאות, ונדרשת מכיוון שבית המשפט לא יכול להחליט לבדו בנושא רפואי-מקצועי. ישנם רק מקרים נדירים בהם לא ישתמש עורך דין דיני רשלנות רפואית בחוות דעת מקצועית, והם יהיו נתונים להחלטתו הבלעדית.

פעמים רבות, גם הנתבע, מצידו, קרי הרופא או בית החולים הכללי, יידרשו חוות דעת מקצועית, כך שבית המשפט יידרש להחליט מי מבין השניים צודק. בתיקים סבוכים יותר, יזמין בית המשפט חוות דעת של רופא שלישי, אשר ינסה להחליט על מי מבין הצדדים כצודק.

חוות הדעת, הן מצד ההגנה והן מצד התביעה חייבת להיות אובייקטיבית, אולם כאמור היא מתבססת על הוכחות ודוגמאות מקרה, אשר התרחשו במקומות אחרים, כך שכל צד עשוי להביא ולשטוח את ידיעותיו וניסיונו המקצועי על הנושא, באופן שייטה לצד אחד. אסור לו לרופא המוסר את עדותו להיות קשור באופן ישיר למקרה, וככל שרמת האובייקטיביות שלו תהיה גבוהה יותר, כך רמת השכנוע שלו תהיה גדולה יותר.

לסיכום

רשלנות רפואית עלולה להתרחש בכל אחד משלבי מחלת הסרטן. תביעת רשלנות רפואית עלולה להיגרם עקב אבחון לקוי או אי אבחון של המחלה. עובדה זו הינה משמעותית ביותר לשיעורי הריפוי מהמחלה, מכיוון שטיפול מקדים עשוי להביא לריפוי מלא, בסוגי סרטן מסוימים.

רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם בזמן הטיפול, כאשר נעשית טעות בטיפול הלכה למעשה, או בבחירת הטיפול שלא מתאים באופן מיטבי למחלה עצמה. בכל מקרה של רשלנות רפואית יש צורך בחוות דעת שתינתן במשפט, ותוכל להיות מנוהלת על ידי עורך דין דיני רשלנות רפואית.

משפטים אלה, של רשלנות רפואית הינם מורכבים ומסובכים ומחייבים את חקירת המקרה על ידי הרופאים המומחים והבכירים ביותר בתחום התביעה. חוות הדעת חייבת להיות אובייקטיבית ולהוכיח על ידי דוגמאות וראיות ששונות שישנו קשר ישיר בין הנזק שנגרם לחולה לבין מקרה הרשלנות.

במקרים של תביעות שנוגעות לתחום רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה, חוות הדעת המקצועית שתוגש בתביעה תתבסס על איסוף החומר הרפואי שקיים בנושא זה. יש לציין כי במקרים מסוימים, חוות הדעת עשויה לכלול חומרים רפואיים שנוגעים לטיפול זהה שנעשה במקום אחר מחוץ לארץ.
חוות הדעת של הרופאים המומחים צריכה לכלול פירוט בכל הנוגע להשתלשלות האירועים. החל משלב האבחון ש ל המטופל ועד הטיפול והניתוח במידה והתבצע. פירוט זה צריך להיות מפורט כמה שניתן כדי שיהיה אפשר להדגיש את הפרטים החשובים שמחייבים את התייחסות התביעה.
מומלץ כי חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה תתאר את המקרה באופן המפורט ביותר תוך התבססות על דוגמאות שאירעו במקומות אחרים והביאו בסופו של דבר לתוצאה שונה. הסיבה לכך היא כדי להוכיח שרופאים אחרים קיבלו החלטה שונה והסיקו מסקנות אחרות לעומת הרופא שבתביעה זו.
חוות דעת בתחום רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה דורשת מומחיות בתתי מקצועות שונים, כך שהתשלום על חוות דעת זו הינה גבוהה יותר ברוב המקרים מאשר מתחומי רשלנות אחרים. חשוב לציין כי ייתכן שתשלום הפיצויים שצפוי בתיק עלול לפצות על ההוצאה הכספית על חוות הדעת.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הפה

סרטן הפה הוא מחלה שכיחה יחסית המהווה חלק מקבוצת מחלות ממאירות בחלל הפה והגרון. סרטן הפה עשוי להתפתח בכל אזור בפה, אך מרבית סוגי הגידולים

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן העור

האבחון המהיר והטיפול המדויק בסרטן העור הוא קריטי לבלימת התפשטותו של הגידול הממאיר ומקסום סיכויי ההחלמה של המטופל. לכן בכל מקרה שבו עולה חשש לכך

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן המעי הגס

תביעות רשלנות רפואית הנוגעות לכשלים באבחון, בטיפול או במעקב אחר סרטן המעי הגס, אינן עניין חריג בבתי המשפט בישראל. למרבה הצער, מדובר במחדל רפואי שמטופלים

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הרחם

כאשר מתעורר חשד לכך שרופאיה של אישה שחלתה בסרטן הרחם התרשלו בביצוע תפקידם, יש לפנות להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בדיני נזיקין ובמקרי רשלנות רפואית,

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן השחלות

עורכי דין שמתמחים בהגשת תביעות רשלנות רפואית, מקושרים לרופאים מומחים בעלי שם ממגוון תחומי הרפואה, אשר מספקים חוות דעת מקצועית לגבי עילת התביעה. חוות דעת

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם

יכולה להפוך משפט תביעה מכישלון חרוץ להצלחה מסחררת, במובן של תשלום דמי פיצויים וגובהם הצפוי. כיוון שמשפטים העוסקים ברשלנות רפואית דורשים ידע ומומחיות רפואית ומקצועית,

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד מתקדם

במקרים שונים מתרחשים מחדלים רפואיים חמורים שמובילים להתפתחות של סרטן שד מתקדם וגרורתי, שבסבירות גבוהה ניתן היה לבלום, בעזרת הקפדה על פרוטוקול הטיפול המקובל מצד

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן השד

רשלנות רפואית סרטן השד עלולה, במקרים חמורים, לעלות בחייה של המטופלת. רשלנות רפואית במקרי סרטן השד עלולה להתרחש בשלבי האבחון הראשוניים של המחלה, או לבוא

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

סרטן הוושט הינו סרטן מורכב וקשה, ובאופן יחסי גם נדיר. התסמינים שהמטופל מראה לא תמיד ספציפיים למחלה, לכן לפעמים האבחון יעשה בשלב של מחלה מתקדמת

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הכבד

הינה משמעותית וקריטית לתוצאות המשפט המתנהל בתביעה האמורה. סרטן הכבד הינה מחלה קשה ומורכבת, כך שהמטופל ייפגש, סביר להניח, עם רופאים ומומחים שונים. כל אחד

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב

סרטן הלבלב הינו אחד מסוגי הסרטנים הקשים והמסובכים. הדיאגנוזה שלו, לרוב, עלולה להתרחש מאוחר מדי כאשר המחלה כבר נמצאת בשלב מתקדם ומפושט, ולכן גם הפרוגנוזה