חוות דעת רשלנות רפואית מחלות שונות

חוות דעת רפואית מקצועית מחויבת בתיקי תביעות של רשלנות. מכיוון שרשלנות רפואית עוסקת בתיקים רפואיים מורכבים, בית המשפט לא יכול להכריע את הכף ללא חוות דעת נוספת של אנשי מקצוע, המומחים בתחום, אשר יכולים להכריע במבחן הרופא הסביר.

מחלות שונות דורשות רמת מומחיות שונה, אולם כולן מחייבות את הרופאים להתעדכן בחידושים, להקשיב למטופלים ולתסמינים הקליניים שהם מציגים, ולפעול באופן המקצועי ביותר שהם יכולים. רשלנות רפואית עלולה להתרחש באבחון או אי אבחון מחלה, בזמן טיפול בה ואף במניעת הישנותה, לאחר שלכאורה החולה נרפא ממנה.

המבחן שיעמוד בפני בית המשפט הוא להכריע האם הנזק שנגרם לחולה קשור באופן ישיר לרשלנות ממנה סבל, והאם היה הקשר סיבתי. חוות דעת רשלנות רפואית חייבת להיות אובייקטיבית, כאשר לעד אסור שיהיה קשר ישיר למקרה, הן לחולה והן למטופל.

חמישה גורמים שחייבים להכלל בחוות דעת רשלנות רפואית – מחלות שונות

חוות דעת רשלנות רפואית, בדרך כלל ניתנת על ידי רופאים המומחים בתחום התביעה, באופן ישיר. למשל, בתביעה העוסקת במחלות נוירולוגיות, יהיה על נותן חוות הדעת להיות מומחה נוירולוגיה, וכך גם ביתר המחלות. על נותן חוות הדעת להיות אובייקטיבי ולא קשור למקרה התביעה, בשום צורה.

בדרך כלל, בית המשפט יעריך יותר עדות של צד שלישי, אשר נראה, אפילו לכאורה כאובייקטיבי, כך שעדותו תהיה מהימנה. ישנם חמישה גורמים שחייבים להיות כלולים בחוות הדעת הרפואית, בכל מחלה שתהיה. הגורם הראשון הוא פירוט המקרה והשתלשלות האירועים כפי שהתרחשו במקרה הספציפי.

הגורם השני הוא הבאת דוגמאות למקרים אחרים בהם נלקחו שיקולים אחרים, בכדי להוכיח שהרופא הסביר לא היה מתנהג כפי שהתנהג הרופא במקרה התלונה. הגורם השלישי הוא הבאת הוכחות ודוגמאות לידע ולסטנדרטים הקיימים בתחום, ומחייבים את הרופאים ואנשי הצוות לפעול על פיהם.

הגורם הרביעי הוא להוכיח שהנזק שנגרם לחולה אכן נגרם מהפעולה הרשלנית שנעשתה באופן ישיר, והגורם החמישי הוא לפרט את הטיפול הנדרש לריפוי או לשיקום לאחר הנזק שהתרחש, בין היתר בכדי לקבוע את עלות הפיצויים שייפסקו.

חוות דעת רשלנות רפואית מחלות שונות
חוות דעת רשלנות רפואית מחלות שונות

חשיבותה של חוות דעת רשלנות רפואית – מחלות שונות

אי אפשר להפריז בחשיבות חוות הדעת בנושאים של רשלנות רפואית. פעמים רבות, חוות דעת שכזו עלולה לייקר את תהליך המשפט כולו, אולם חוות דעת מפורטת וטובה עשויה גם לנצח את ההליך המשפטי, ולפסוק לטובת החולה.

מכיוון שבית המשפט לא יכול לפסוק בתיקי תביעה מקצועיים, אשר מצריכים מידה של מקצועיות וידע מומחה, הוא חייב להיעזר בחוות דעת של רופאים מומחים ובכירים בתחום. עורך דין דיני רשלנות רפואית מעריך את התיק בתחילה ואת סיכויי ההצלחה הכרוכים בו, על ידי בדיקת התיק וקבלת דעה מרופאים מקצועיים. על עורך הדין לאסוף את כל החומר הרפואי הקיים על החולה כדי להגישו לחוות דעת נוספת.

אם חוות הדעת תומכת, למעשה, בהתנהגות הרופא או הצוות המקצועי בתיק, סביר להניח שהתביעה לא תצא אל הפועל. אולם, אם מחוות הדעת משתמע שבתיק זה נעשו מספר טעויות המשמעותיות לעתידו ולסיכויי הריפוי של החולה, אזי ינסה עורך דין דיני רשלנות רפואית להגיש את התביעה לבית המשפט ולהמשיך להוכיח את צדקת החולה.

פעמים רבות, קשה להשיג חוות דעת נוספת, שלמעשה מעמידה את העד המקצועי כנגד חבריו הרופאים או הממסד הרפואי הגדול, ודווקא בשל קושי זה, בדרך כלל בית המשפט יפסוק וייטה לכיוון חוות הדעת המקצועית. ולכן ישנה חשיבות מכרעת לחוות דעת זו על פסק וגזר הדין.

חוות דעת רשלנות רפואית במחלות אונקולוגיות שונות

רשלנות רפואית במחלות אונקולוגיות מתרחשת פעמים רבות בזמן אבחון, או אי אבחון המחלה. איחור באבחון במחלות אונקולוגיות היא מהותית לעצם הריפוי, מכיוון שככל שהאבחון יהיה מוקדם מספיק כך הטיפול יהיה אפקטיבי יותר.

במחלות אונקולוגיות, חוות דעת אשר תוכיח כי קיים קשר ישיר בין האיחור באבחון לבין חומרת המחלה, הינו קשה ומסובך יותר, מכיוון שישנן מחלות אונקולוגיות רבות אשר הדיאגנוזה שלהן קשה מאד, גם כאשר האבחון נעשה בזמן מוקדם מאוד.

עם זאת, חוות הדעת הרפואית עשויה להתמקד בכך שעל סמך תסמינים קליניים שהראה החולה, או על סמך בדיקות שנשלח, היה צריך הרופא הראשוני לבדוק ולחקור סיכון למחלה אונקולוגית.

כיום, תביעות שכיחות במחלות סרטן מתמקדות באבחוני מחלות סרטניות לאור בדיקות גנטיות, כך שחוות הדעת בנושא הרשלנות עשויה לנסות להוכיח כי אדם אשר נמצא בקבוצת סיכון גנטי, לא נשלח לאחר מכן לכלל הבדיקות אשר יכלו לאבחן מוקדם את המחלה ממנה הוא סובל.

כמו כן, רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם בעת פענוח בדיקות, פולשניות ואחרות, שהובילו לאיחור באבחון. גם במקרה זה חוות הדעת שתינתן תתבסס על כך שהמפענח היה צריך להיות בעל ידע מקצועי, מומחיות ולפעול על פי סטנדרטים ידועים.

חוות דעת רשלנות רפואית במחלות עמוד השדרה

רשלנות רפואית בקבוצת מחלות נוירולוגיות של עמוד השדרה עלולה להוביל לנכות ואף שיתוק של החולה. בין אם הרשלנות מתרחשת בעת האבחון, ובין אם היא מתרחשת בעת או לאחר ניתוח, היא עלולה להיות בעלת השלכות משמעותיות על החולה, אשר יהפכו את חייו, יורידו את איכות חייו ויהפכו אותו לתלותי באופן שהוא לא הכיר עד אז.

פעמים רבות בסוג מחלות אלו, עצם האבחון עשוי למנוע את השיתוק או הנכות, ועל כן על הרופא המומחה בתחום להתעדכן, לבדוק ולהיות זהיר בעת הבדיקות, ובעת ההקשבה לחולה הספציפי.

חוות דעת רשלנות רפואית במקרים אלה תנסה להעריך את הנזק שנגרם, גם מבחינה טיפולית וגם מבחינה כלכלית, קרי מה האדם הפסיד מבחינת עבודה, כושר השתכרות פוטנציאלי ואף שנות חיים. על פי חוות דעת זו, ולקיחה החשבון של גורמים נוספים, יפסוק בית המשפט תשלומי פיצויים לחולה, שיכולים להאמיר לסכומים גבוהים מאוד.

במקרים אלה, גם אם עלות חוות הדעת תהיה גבוהה, היא תהיה שווה לחולה ויכולה להיות משולמת מהפיצויים שייפסקו. כמובן, שלפני תחילת משפט שכזה, אשר יכול להיות מורכב וסבוך, ייעץ עורך דין דיני רשלנות רפואית על סיכויי התיק ועל הצדקתו.

חוות דעת רשלנות רפואית במחלות לבביות

תביעות שכיחות במקרה של מחלות לבביות עלולות להתרחש במצבים בהם לא מאובחן התקף לב, או כאשר החולה לא מקבל את הטיפול המהיר והמדויק לו הוא זקוק. מקרים של אי אבחון או אבחון מאוחר של התקף לב עלול לקרות גם כאשר אדם נמצא בקבוצת סיכון או מציג מספר תופעות קליניות, אשר היו צריכות להדליק נורות אדומות, אך עדיין לא נחשד כחולה העובר התקף לב.

רשלנות זו יכולה להתרחש גם במעבדות הבדיקות על ידי המפענחים ועובדי המעבדות או על ידי רופאים אשר מאבחנים מחלה אחרת במקום התקף הלב אותו עובר החולה. פעמים רבות, נשים המציגות תסמינים קליניים קצת שונים, עלולות ליפול קורבן לרשלנות רפואית, גם אם היא לא נעשית בכוונה תחילה.

חוות דעת רשלנות רפואית במחלות לבביות, ינסו לטעון כי הרופא הסביר, אשר הינו מומחה בתחומו ובעל ידע מקצועי נרחב, לא היה פועל בדומה לרופא שפעל במקרה הספציפי. מבחן זה, של הרופא הסביר, מעמיד בפני בית המשפט סוג של דעה אובייקטיבית כדי לקבוע האם נעשתה במקרה זה רשלנות רפואית.

לסיכום

אי אפשר להפריז במשמעותה וחשיבותה של חוות דעת רשלנות רפואית במחלות שונות. חוות דעת של צד שלישי, אשר הינו אובייקטיבי, אינו מהווה צד במקרה והינו מומחה בתחום הנתבע באופן שמגובה בתעודות היא הדרך של בית המשפט לקבוע מי מהצדדים צודק.

מכיוון שבית המשפט אינו מומחה בתחום הרפואה, ותחום זה מלכתחילה הינו מורכב ומסובך יותר להדיוטות, חייב בית המשפט להסתמך על דעה זו.

חוות דעת רפואית מקצועית, אשר מפרטת באופן המפורט ביותר את השתלשלות המקרה, שיודעת להדגים ולהדגיש את הקשר בין הנזק שנגרם לחולה לבין הרשלנות הרפואית שהתרחשה, ומוכיחה מעל לכל ספק שהרופא הסביר לא היה פועל באופן דומה, יכולה לגרום לניצחון המשפט.

הצדקת הצד הנפגע במשפטים על רשלנות רפואית עשויה לזכות אותו בפיצויים משמעותיים, שיכסו הן את עלות המשפט, הכולל את חוות הדעת המקצועית, ואת המשך חייו שנפגעו בגין נזק שנגרם.

לכן יכול לטעון עורך דין דיני רשלנות רפואית שגם אם עלות חוות דעת מקצועית תהיה גבוהה, היא עדיין שווה למשפט, ושווה לתשלום, מכיוון שהיא זו אשר יכולה לגרום לניצחון, ובסופו של דבר תשלם על עצמה.

מכיוון שיש סיכון במתן חוות דעת רפואית, אשר יוצאת כנגד החברים הרופאים של העד ולפעמים אפילו נגד מוסד או כל מערכת הבריאות, ייטה בית המשפט לפסוק על פי חוות הדעת.

כשמדובר בחוות דעת על רשלנות רפואית בתחום של מחלות שונות, חוות הדעת צריכה להיות תואמת למחלה שבה עוסקת הרשלנות. אם למשל מדובר ברשלנות בתחום האורתופדיה, חוות הדעת צריכה להינתן על ידי אורתופד מומחה בלבד ולא למשל, על ידי רופא משפחה.
לחוות הדעת ישנה חשיבות רבה בכל הקשור לתחום של רשלנות רפואית במחלות שונות. היא אמנם עשויה לייקר את התהליך של המשפט, אבל חשוב לציין כי חוות דעת טובה, כזו שתהיה כתובה בפירוט מלא, עשויה להביא לכך שההליך המשפטי יוכרע לטובת המטפל שתובע.
במצב שבו חוות הדעת תומכת בהתנהגות של הצוות הרפואי, כנראה שיוחלט בסופו של דבר כי התביעה לא תוגש לבית המשפט, מכיוון שנראה כי אין עילה לתביעה בעקבות חוות הדעת שניתנה.
כן, במידה והתובע זוכה בתביעה, עורך דין שעוסק בדיני רשלנות רפואית יכול לציין בפני בית המשפט את העלות של חוות הדעת המקצועית שניתנה במהלך הטיפול המשפטי. בית המשפט יכול לציין שהפיצויים שיתקבלו יכללו את העלות של המשפט וגם את עלות חוות הדעת.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
חוות דעת רשלנות רפואית ולופוס

לופוס היא השם הלועזי של המחלה הידועה בעברית בתור "זאבת". מדובר על מחלה אוטואימונית, שבמסגרתה מערכת החיסון מייצרת נוגדנים שתוקפים את גופו של החולה. מצב

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת וגנר

מחלת וגנר הינה מחלה נדירה למדי אשר פוגעת בממוצע בשלושה אנשים מתוך כל מאה אלף איש באוכלוסייה. מחלת וגנר שכיחה בעיקר בקרב האוכלוסייה הלבנה, ועלולה

חוות דעת רשלנות רפואית ופיברומיאלגיה

פיברומיאלגיה או בשמה העברי – "דאבת השרירים", היא תסמונת המתבטאת בכאב כרוני מפושט ורגישות מרובה בשרירים ורקמות החיבור של הגוף. כאבם של הסובלים מתסמונת הפיברומיאלגיה

חוות דעת רשלנות רפואית עיניים

חוש הראייה נמנה עם חמשת החושים החשובים ביותר של האדם, כפי שהוגדרו זה מכבר על ידי הפילוסוף היווני אריסטו. כיוון שכך, פגיעה בחוש הזה מהווה

חוות דעת רשלנות רפואית ולוקמיה

לוקמיה היא מחלה הדורשת התייחסות ומעקב כבר בשלבים הראשונים להופעתה. אבחון נכון של המחלה וטיפול נכון בה כבר בשלביה ההתחלתיים, עשויים במקרים רבים לעצור את

חוות דעת רשלנות רפואית פצעי לחץ

רשלנות רפואית בטיפול בפצעי לחץ, עלולה לגרום לפגיעה קשה במצבם הבריאותי של מטופלים ולהופעת סיבוכים שונים, עד כדי סכנת חיים ממשית. היווצרות של פצעי לחץ

חוות דעת רשלנות רפואית גניקולוגיה

מטבע הדברים, תחום הגניקולוגיה מחייב דיסקרטיות רבה מצד הרופאים המטפלים ויחסים של אמון בין המטופלת למטפל. אולם למרבה הצער, נראה כי במקרים לא מעטים האמון

חוות דעת רשלנות רפואית סוכרת

ישנו מספר לא מבוטל של תרחישים שבהם מחלת הסוכרת עלולה להפוך למחלה מסכנת חיים וביניהם אבחון מאוחר של המחלה, הימנעות מהענקת טיפול רפואי מתאים לחולים

חוות דעת רשלנות רפואית מחלות לב

מחלות לב נמנות עם המחלות המסוכנות ביותר לאדם. מי שסובל ממחלת לב חשוף למגוון רחב של סכנות, שהמשמעותית ביותר ביניהן היא סכנת המוות. בגלל אופי

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת צהבת

מחלת הצהבת, השואבת את שמה מהפיגמנט הצהוב הנמצא ברמות בילירובין גבוהות, עלולה להיות קשורה או תסמין למחלות כבד אחרות. יש לאבחן את המחלה באופן מהיר

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת קרוהן

קרוהן הינה מחלה דלקתית של המעי, אשר פוגמת באופן משמעותי באיכות החיים. מכיוון שהמחלה הינה כרונית וממושכת, עלול המטופל לפגוש במהלך המחלה רופאים ומומחים רבים.

חוות דעת רשלנות רפואית דליפת סיליקון

חוות דעת רשלנות רפואית דליפת סיליקון, אשר ניתנת על ידי מומחי כירורגיה פלסטית המומחים ומוכרים בתחום, ניתנת לאחר שמוגשת תביעת רשלנות רפואית, כדי להוכיח את