רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח מחלות שונות | רשלנות רפואית בניתוח לסרטן

רשלנות רפואית בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח היא כשל רפואי שעלול להתרחש במסגרת ניתוחים שמבוצעים בהקשרים שונים. הרשלנות יכולה להתרחש טרום הניתוח עצמו, ולבוא לידי ביטוי בכך שלא הוסברו למנותח מכלול הסיכונים ותופעות הלוואי הכרוכים בניתוח.

רשלנות רפואית בניתוח עשויה להתרחש אף במהלך הניתוח עצמו, במידה והיבט מסוים הנוגע לניתוח אינו עומד בנהלים ובסטנדרטים הרפואיים הרלוונטיים.

היות והפיצויים שעשויים להתקבל בתביעת רשלנות רפואית הם גבוהים מאוד, ולאור העובדה שהכרה ברשלנות רפואית מצד גורם רפואי נושאת בהשלכות מרחיקות לכת לגביו – בתי המשפט בישראל בוחנים בכובד ראש כל טענה לרשלנות רפואית בניתוח.

לכן כאשר עולה חשד לכך שאירעה רשלנות רפואית בניתוח, חשוב לפנות להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בהגשת תביעות רשלנות רפואית, כדי להעריך את הפוטנציאל של התביעה להתקבל.

רשלנות רפואית בניתוח באילו שלבים היא עשויה לבוא לכלל ביטוי

רשלנות עלולה להתרחש לפני הניתוח, במהלכו ולאחריו. לפני הניתוח, עלול הרופא המטפל לא לשלוח את החולה באופן המהיר ביותר לניתוח אשר יוכל להציל את חייו, או לבחור את הניתוח הלא מתאים למחלה הספציפית של החולה.

במהלך הניתוח, רשלנות רפואית עלולה להיגרם מטעות כלשהי בשיקול הדעת, או מרשלנות של הבדיקות הנלוות, מאי לקיחה בחשבון של גורמים שונים המהווים חלק מהתמונה המלאה ועוד.

רשלנות רפואית בניתוח – אי הפניה לבדיקות מקדימות רלוונטיות

אי הפניה לבדיקות חיוניות לקראת ניתוח יכולה לקרות על רקע אי אבחון מדויק או מהיר, חוסר תשומת לב לתסמינים קליניים אותם מראה החולה או עקב חוסר בכלים, מכשירים ובדיקות מתאימות.

ההשלכות לרשלנות רפואית לפני הניתוח עלולות להיות משמעותיות ביותר, הן למהלך הריפוי של החולה, הן לאיכות חייו, לזמן אשפוז ארוך יותר, טיפולים אגרסיביים יותר שלהם יזדקק ולירידה באיכות חייו במקרה של נזק לאיברים או רקמות סמוכות.

רשלנות רפואית בניתוח
רשלנות רפואית בניתוח

פעמים רבות, במקרה של רשלנות שכזו במחלות קשות כגון סרטן, שמקורה באיחור באבחון ואי הפניית החולה לניתוח, קשה להוכיח את הנזק המאוחר שמתגלה, בעיקר מכיוון שישנן מחלות המתקדמות באופן מהיר והינן אגרסיביות מטבען.

לכן, על עורך דין דיני רשלנות רפואית להוכיח מעל לכל ספק כי מכיוון שהתרחש איחור באבחון, נגרם נזק גדול יותר בהשוואה למקרים בהם האבחון והניתוח היו נעשים בזמן.

רשלנות רפואית בניתוח שמתרחשת בעת ההרדמה

רשלנות רפואית יכולה להתרחש גם בזמן שלב ההרדמה לקראת הניתוח. במקרה זה, עלול החולה להרגיש את הנעשה בו בזמן הניתוח, לשמוע את הרופאים המנתחים, ולסבול מנזק פיזי ונפשי לאחריו.

הטעות הנפוצה של המרדים, במקרים של רשלנות רפואית, היא כאשר לא נעשה חישוב נכון של חומרי ההרדמה אל מול משקל הגוף של החולה, באופן שיבטא מתן מעט חומר או הרבה ממנו לפני הניתוח עצמו.

טעות נוספת שעלולה להתרחש בזמן הרדמה היא כאשר הרופא המרדים בחר בחומר אשר מסוכן לחולה או לא מתאים לסוג הניתוח. כחלק מהחתימה על טופס הסכמה מדעת, אשר נחתם לפני הניתוח, מוסברים גם סיבוכי ההרדמה מפי המרדים עצמו.

על המרדים לבחון את כל הידע הרפואי הקיים על החולה, ועל הרגישות שלו לחומרים מסוימים, ולהחליט החלטות משמעותיות ביותר למהלך הניתוח, ולהחלמה המלאה של המנותח לאחריו.

רשלנות רפואית לאחר ניתוח

רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם לאחר ניתוח, כאשר למשל, הרופאים המטפלים לא שמים לב או לא מודעים מספיק לסיבוכים אשר עלולים להתרחש לאחר הניתוח. ישנם מקרים בהם תלונותיהם של מנותחים מתפרשות כנובעות מן המחלה עצמה, ולא כסיבוך של הניתוח שעברו.

גם תקופה לאחר הניתוח, עלולים הרופאים המטפלים לפספס את הישנות המחלה, ולייחס תלונות שונות למחלה הראשונית, למצבו הנפשי החרד של החולה ועוד.

ישנם מקרים בהם החולים הללו יסבלו מתופעות שיראו כמו מחלות אחרות, או תופעות לוואי של הטיפולים או הניתוח, אולם למעשה יידרשו בדיקות מעמיקות ומקצועיות יותר. בתי המשפט קבעו, במשפטים מסוימים, כי על הרופא חלה החובה להיות זהיר במיוחד לאחר ניתוחים הנוגעים למחלות קשות כדוגמת ניתוח אונקולוגי.

רשלנות רפואית בניתוח מול "מבחן הרופא הסביר"

כל סטייה משיקול הדעת של הרופא הסביר במסגרת ניתוח, כפי שהוא מתבטא בפרוטוקולים ידועים וכללי המקצועיות הברורים, עשויה להחשב כרשלנות רפואית בניתוח, אשר חושפת את המנתח או עמיתיו לתביעות נזיקין.

מעבר לכך, הניתוח עצמו חייב להתאים באופן מדויק למחלת החולה הספציפי. לשם כך על הרופאים המנתחים להתעדכן בשוטף בחידושים בתחומם ובניתוחים ושיטות חדישות שעשויות לשפר את מהלך הניתוח וההחלמה של המנותח ממנו.

כיצד מוכיחים רשלנות רפואית בניתוח?

תיקים ותביעות העוסקות ברשלנות רפואית עוסקים בתשלומי פיצויים, בדרך כלל, גבוהים מאוד. כמו כן, תיקים אלה מחייבים ידע מקצועי רפואי, כדי להוכיח שלושה דברים עיקריים.

במהלך המשפט, ובכדי להוכיח שנעשתה רשלנות רפואית, חייב עורך דין דיני רשלנות רפואית להוכיח מספר דברים מהותיים: האחד הוא חובת הרופא הסביר, עובדת גרימת הנזקים, והוכחת הקשר הישיר בין השניים.

לפני תחילת המשפט, יאסוף עורך הדין המייצג את כל החומר הרפואי, ויוועץ במומחים בעלי שם ורופאים בכירים בתחום. בשלב זה, יש להוכיח כי הרופא הסביר לא היה מתנהג כפי שהרופא, או איש הצוות, נהג במקרה התביעה.

הרופא הסביר הינו אדם אשר פועל על פי סטנדרטים רפואיים ידועים, מתוך ידיעה ומקצועיות. ולכן נדרש מעורך דין דיני רשלנות רפואית להוכיח כי הנזק שנגרם לתובע, אכן נגרם, באופן ישיר מהתנהגותו הבלתי סבירה של הרופא, או איש הצוות הרפואי האחר.

במקרה של ניתוח, הקשר יכול להיות גם לאי המלצתו של הרופא להמשך טיפול או בירור, חוסר עדכון הצוות במצבו של החולה, אי הסבר מפורט של כלל תופעות הלוואי והסיכונים הנלווים, השארת גוף זר במקום הניתוח ועוד.

על רשלנות רפואית בניתוח עמוד שדרה אורטופדי

ניתוחי עמוד שדרה אורטופדים הינם ניתוחים עם שיעור סיכונים גבוה, אשר עלולים להשאיר את החולה עם נזקים תמידיים ומשמעותיים מאד להמשך חייו העצמאיים.

לכן, רשלנות רפואית עלולה להיקבע במקרה שבו לא הוסברו לחולה, כראוי, כל אותם סיכונים, ולא הוסברה לו התמונה המלאה. כאשר החתימה על טופס ההסכמה מדעת, לא נעשית כאשר כל המידע נמצא מול עיניו של החולה, לא תהיה לה משמעות אמיתית.

בנוסף, רשלנות רפואית עלולה להתרחש כאשר לא נעשו כל הבדיקות המקדימות לניתוח, ופרט אנטומי או פתולוגי לא התגלה, באופן אשר סיכן את הצלחת הניתוח וגרם לנזק משני.

אל תביעות רשלנות כאלה יכולים להתווסף מקרים בהם לא התגלתה מחלה, עצבית למשל, והחולה אף לא הופנה לניתוח לשם מניעת הידרדרות המחלה, או עצירתה. במקרים אלה, של איחור בביצוע הניתוח, נדרשת מקצועיות מהרופא, ומידת מומחיות, אשר בלעדיה, הוא יתקשה לאבחן חולים ולפעול בתחומי האורטופדיה.

רשלנות רפואית בניתוח קוסמטי

מקרי תביעות רבים על רשלנות רפואית, מוגשים כנגד רופאים ומנתחים מתחום הכירורגיה הפלסטית. תחום זה, אשר שכיחותו הולכת וגוברת, מזמין אנשים רבים אשר מעוניינים בשיפוץ איבר זה או אחר. מכיוון שניתוחים אלה נעשים, בדרך כלל, לשם שיפור המראה החיצוני, ללא כל מחלה או סבל פיסי, המנותחים שואפים לשלמות בתוצאות.

רשלנות רפואית במקרים אלה עלולה להתרחש כאשר התוצאה שהוצגה לחולה לא תואמת את התוצאה שיצאה אל הפועל, או כאשר התרחשו סיבוכים בעת הניתוח אשר לא נלקחו בחשבון לפניו או לא הוסברו לחולה שהם יכולים להתרחש.

החשש בניתוחים אלה, שמכיוון שהמבצע אותם עשוי להיות גורם פרטי, הוא יהיה בעל אינטרס מובהק למשוך לקוחות רבים ככל האפשר, גם במחיר של מכירת אשליות או אי הסבר מלא על הפרוצדורה, שאומנם היא לא מצילת חיים, אך היא פולשנית ולעיתים אף מורכבת.

במקרים אלה, בתי המשפט יחמירו עם הרופאים המבצעים, ולכן יש לדאוג לפני ההליך לייצוג של עורך דין דיני רשלנות רפואית שמתמחה בתחום זה, ועשוי להוביל את המשפט עד לתוצאה הסופית המקווה.

רשלנות רפואית בניתוח עיניים

מעבר לניתוחי עיניים, המערבים פן אסתטי, כמו למשל ניתוח הרמת עפעפיים או ניתוח להסרת משקפיים, ישנם ניתוחי עיניים הכרחיים, כגון ניתוח קטרקט, ניתוחי רשתית או קרנית ועוד. ניתוחים אלה עלולים להסתבך ולגרום לנזק משמעותי לחולה.

באם לא הוסברו לו, מבעוד מועד, כל הסיכונים ותופעות הלוואי הכרוכות בניתוחים מסוג זה, עלול הרופא להיות חשוף לתביעות שיערבו האשמה ברשלנות רפואית. כמו כן, עלולה להתרחש רשלנות רפואית גם לאחר הניתוח, כאשר המשך הטיפול או המכשור בו נעשה שימוש לא מחוטא, או לא מוכן, כפי שצריך לחולה.

רשלנות רפואית עשויה להתרחש גם עם ניתוחים הנדחים, מסיבות שונות, אשר עלולים לגרום לאובדן ראיה טוטאלי, כמו למשל בניתוח בעת קרע ברשתית, אשר נדרש להיות מהיר ככל האפשר.

בין אם הניתוח נעשה בבית החולים, ובין אם הוא נעשה במרפאות פרטיות, יש לבחור בקפידה את המנתח או רופא העיניים המטפל, כדי למנוע מצבים כאלו ואחרים. אובדן ראיה הינו משמעותי ביותר עבור החולה, אשר יכול למנוע ממנו חיים נורמטיבים ופשוטים יותר, כפי שהכיר לפני המקרה שהתרחש.

רשלנות רפואית בניתוח בטן

ניתוחי בטן הינם שם גדול וכולל של עשרות ניתוחים מסוגים שונים, כמו למשל ניתוחים במעי הגס, קיצורי קיבה, ניתוחי אפנדציט ועוד.

עיקר התלונות על רשלנות רפואית בניתוחים מסוג זה הוא על אי טיפול או חוסר הקשבה מלאה לתסמינים שקרו לאחר הניתוח, ועלולים לנבוע ממכלול סיבוכים ותופעות לוואי של הניתוח עצמו. למשל, כאשר חולים אשר מתלוננים על כאבי בטן לאחר הניתוח, או תופעות אחרות, הם עלולים לקבל טיפול תרופתי שגרתי ולא להיבדק באופן עמוק יותר.

כאבים אלה עלולים להיגרם מדימום לאחר ניתוח, מחפצים שהושארו או מהליך ניתוחי שלא נעשתה כיאות. הנזק אשר עלול להיגרם מחוסר טיפול יכול להיות קשור באופן ישיר לחוסר תשומת הלב של הרופאים לאחר הניתוח ולכן עלול להיחשב בתור רשלנות רפואית.

בכל מצב בו קיים חשש לנזק שכזה, או לקשר בין הנזק להתנהגות הצוות הרפואי, יש להיוועץ עם עורך דין דיני רשלנות רפואית, אשר יכול לייעץ, לתמוך, ולהתחיל לחקור, יחד עם החולה, את מהות המקרה והגשתו לבית המשפט.

רשלנות רפואית בניתוח אונקולוגי

מחלת הסרטן, על כל סוגיה, הינה מחלה ארוכה אשר, למרבה הצער, כוללת שלבי טיפול רבים, החל מניתוח ועד טיפולי קרינה או כימותרפיה. בדרך כלל, השלב הראשון בטיפול יהיה ניתוח להסרת הגידול הראשוני וגרורותיו, אם הדבר אפשרי.

ההפניה לניתוח הראשוני חייבת להיות מהירה ככל האפשר, כדי לוודא סיכוי לריפוי. ככל שהגידול הראשוני יישלח גרורות רבות יותר, לאיברים סמוכים ורחוקים, כך הסיכוי לריפוי ילך וירד, והמחלה תהפוך קשה יותר לטיפול, ולפעמים עד כדי בלתי אפשרית.

כך שמקרה רשלנות עלול להתרחש כאשר החולה לא הופנה באופן ישיר לניתוח ואל הבדיקות המקדימות לקראתו. רשלנות רפואית בניתוח סרטני עלולה להתרחש גם בזמן ההרדמה לניתוח, בזמן הניתוח כאשר מתרחשת תקלה טכנית או נעשית טעות כלשהי בשיקול הדעת של הרופא.

למעשה, לפני הניתוח עצמו, צריכות להתבצע כל הבדיקות אשר יתנו לרופא את המידע השלם על הגידול, מיקומו וגודלו, מידת התפשטותו וסמיכותו לאיברים אחרים. גם אם לא כל הפרמטרים ברורים לפני הניתוח, על הרופא המנתח לדעת זאת, ולהתכונן לכל אותם מקרים אשר יכולים להפתיע אותו במהלך הניתוח.

מה יש להוכיח במשפט במקרה של רשלנות רפואית בניתוח

לאחר שכבר הוסכם כי ישנה הצדקה להגיש תביעה כנגד גורם מסוים בחשד לרשלנות בניתוח לסרטן, על החולה לבחור עורך דין דיני רשלנות רפואית, אשר ייצג אותו וילווה אותו במהלך המשפט.

פעמים רבות, משפטים אלה אורכים זמן רב, ולכן יש להתאזר בסבלנות הן לפניו, כאשר נאספות כל הראיות, והן במהלכו, כאשר שומעים את העדים הרפואיים-המקצועיים השונים.

עורך הדין נדרש לאסוף את כל החומר הרפואי אשר הצטבר על החולה, על מצבו המפורט ותהליך הניתוח. את הניתוח, יפרטו העדים המומחים, שיילקחו לחוות דעת מקצועית, לפרטי פרטים, באופן שיוכל להוכיח כי נעשתה טעות בשיקול הדעת, ברמת רשלנות רפואית.

הוכחת הרשלנות בבית המשפט תיעשה על ידי מבחן הרופא הסביר, אשר היה נוהג באופן שונה על פי הסטנדרטים המקובלים. כמו כן, יש להוכיח כי הנזק ממנו סובל החולה, נגרם באופן ישיר ממקרה הרשלנות הרפואית שהתרחש, ואילולא רשלנות זו, עתידו של החולה ומצבו היה אחר.

במקרה והוכחו גורמים אלה, יוכל החולה ליהנות מדמי פיצויים משמעותיים שישולמו לו על ידי הנתבע. גם אם עלות זו לא תחזיר לו את בריאותו, היא עשויה לשפר את רמת חייו ולשלם על טיפולים נוספים שיידרש להם.

כיצד נערכים להגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח?

בכל מקרה, של חשש לרשלנות רפואית בניתוח, חשוב לאסוף את כל החומר הרפואי הרלוונטי, ולפנות להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין המתמחה בתיקי רשלנות רפואית בניתוחים.

הייעוץ המשפטי המקדים חיוני כדי להעריך האם יש לתובע "קייס" מוצק דיה כדי לתמוך בפסיקת פיצויים בשיעור שיצדיק את ההליך המשפטי ויפצה אותו ולו במעט על עוגמת הנפש שנגרמה לו, ויסייע במימון הוצאות הרפואיות השונות שהמטופל נושא בהן בעקבות הנזקים שנגרמו לו.

תביעת רשלנות רפואית בניתוח נתמכת בחוות דעת רפואית של מומחה

בעת המשפט, אם מתרחש, על עורך דין דיני רשלנות רפואית להביא מומחים וחוות דעת אשר יפרטו את מהלך הניתוח בפרטי פרטים, וידגימו באמצעות דוגמאות ומקרים דומים על כך שההחלטות שהתקבלו במהלך הניתוח הן מוטעות, ולא עומדות בסטנדרטים המקובלים.

בשורה התחתונה

רשלנות רפואית בניתוח עלולה להסתיים, פעמים רבות, בנזק משמעותי ומהותי לחולה, שעלול להשאיר אותו עם איכות חיים ירודה עד כדי חוסר עצמאות וניהול חיים נורמטיביים כפי שהיו לו טרום ההליך הניתוחי. בכל מקרה של רשלנות, יש להוכיח את הקשר בין הנזק שנעשה לעובדת הרשלנות שהתרחשה על ידי הרופא או הצוות הרפואי.

יש להתייעץ עם עורך דין דיני רשלנות רפואית, אשר נדרש לאסוף את כל החומר הראייתי הרפואי הקיים, להתייעץ ולהוכיח כי אכן ישנו קשר ישיר בין נזקי הניתוח לבין הרשלנות שהתרחשה. הרשלנות הרפואית נבחנת אל מול מבחן הרופא הסביר, אשר חייב להיות מצויד בידע מקצועי בתחום מומחיותו, כפי שהציג לחולה.

רשלנות בניתוח עלולה להתרחש בשלב ההרדמה, בבחירת הניתוח הלא מתאים לסוג המחלה או באיחור הניתוח, בהשארת גורם זר, ניתוח האיבר הלא נכון או בהשגת תוצאה שאינה מתאימה לתוצאה שהוצגה למנותח לפני הניתוח.

רשלנות רפואית בניתוח היא בעצם כאשר מתרחש כשל רפואי כלשהו במהלך ניתוח. הרשלנות יכולה להתרחש לפני הניתוח, במהלכו או לאחריו. רשלנות שכזו יכולה לבוא לידי ביטוי במצבים שבהם לא הוסבר למטופל את הסיכונים או את תופעות הלוואי שעשויות להתרחש לפני, במהלך או בעקבות הניתוח.
בהחלט, אם המטופל לא הופנה לבצע בדיקות מקדימות לניתוח, הדבר עשוי להביא בסופו של דבר להשלכות קשות מאוד. במידה ומצב שכזה אירע לכם, חשוב מאוד לפנות לעורך דין שמתמחה ברשלנות רפואית בניתוח ולברר עמו כיצד עליכם לפעול כעת.
אכן. מדובר לצערנו בתופעה ידועה בארץ. לעיתים מרדימים אינם מחשבים נכון את כמות חומר ההרדמה שהם מחדירים לגוף המטופל. ברוב המקרים, המטופל מקבל כמות נמוכה מידי ובעקבות כך הוא עלול להרגיש כאבים חזקים בעת הניתוח. מדובר במצב לא נעים בלשון המעטה.
לפני שתזומנו למשפט בנושא, עורך הדין שילווה אתכם במהלך התביעה יאסוף מבעוד מועד את כל החומר הרפואי שקשור למקרה ואף יצור קשר עם רופאים מומחים כדי להיוועץ איתם אודות המקרה. עורך הדין עושה זאת כדי להוכיח בסופו של דבר בבית המשפט שאירעה לכם רשלנות רפואית בניתוח.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
רשלנות רפואית בניתוח עמוד השדרה

עמוד השדרה, כשמו כן הוא, הוא שדרת הגוף של המטפל. כל פגיעה בעמוד השדרה עלולה להוביל לתוצאות חמורות מאד מבחינת המטופל. לפיכך, רופאים המבצעים ניתוחי

רשלנות רפואית בניתוח אוזן

האוזן היא האיבר בגוף האחראי על השמיעה. מדובר באיבר מורכב מאוד, שההשפעות שלו על איכות החיים חורגת מעבר לתפקיד העיקרי שלו, קרי השמיעה. ניתוחי אוזן

רשלנות רפואית בניתוח אף

ניתוחי אף נמנים עם הניתוחים המבוקשים ביותר. במהלך העשורים האחרונים, בעקבות השיפורים הטכנולוגיים המשמעותיים, הפכו ניתוחי אף למקובלים אף יותר. בשורות להלן נדון בניתוחי האף

רשלנות רפואית בניתוח בכף היד

כף היד נמנית עם האיברים השימושיים ביותר בגוף האדם. אין כמעט עיסוק או מצב שבו לא נעשה בה שימוש. לפיכך, כל פגיעה בכף היד עלולה

רשלנות רפואית בניתוח בטן

הבטן היא אחד האזורים המורכבים בגוף, והיא מכילה חלק משמעותי מכלל האיברים החיוניים להישרדות הגוף. בגלל המורכבות של הבטן וריבוי האיברים וחלקי הגוף הנמצאים בתוכה,

רשלנות רפואית בניתוח להגדלת חזה

ניתוח להגדלת חזה הוא אחד הניתוחים הפופולאריים ביותר בקרב נשים. מדובר בניתוח אסתטי מעיקרו, שבו מגדילים הרופאים המנתחים באמצעים מלאכותיים את החזה של המטופלת. לניתוח

רשלנות רפואית בניתוח כריתת רחם

ניתוח כריתת רחם הוא ניתוח שבו מתבצעת כריתה מלאה או חלקית של הרחם. בגלל החשיבות של הרחם והעובדה שבלעדיו לא תהיה אפשרות למנותחת להרות, השיקולים

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הרחם

סרטן הרחם הוא גידול סרטני שעלול להופיע אצל נשים, תוך שהוא פוגע במערכת הרבייה שלהן. כאשר עושים שימוש במינוח הזה, הכוונה היא למגוון רחב של

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הפה

סרטן הפה הוא מחלה המתחילה לקנן בפיו של המטופל. בשלבים מאוחרים יותר, אם לא התגלתה המחלה ולא טופלה בזמן, מתפשטים התאים הסרטניים לחלקים נוספים בגוף

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הריאות

סרטן הריאות הוא אחד הגידולים הסרטניים הקטלניים ביותר. למרבה הצער, קיים קושי רב בטיפול בסרטן הזה. הקושי נובע מהמורכבות של הטיפול וכן מהעובדה שבחלק ניכר

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הערמונית

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הערמונית עלולה לקרות לפני הניתוח, במהלכו או לאחריו, כאשר המטופל כבר נמצא במחלקה בבית החולים או משוחרר לביתו. בכל אחד מהשלבים

רשלנות רפואית בניתוח קיצור קיבה

השמנת יתר היא אחת הרעות החולות של העידן המודרני. עם השנים התוו מומחים לנושא דרכים שונות לטיפול בבעיית ההשמנה. זאת, באמצעות מגוון רחב של טיפולים

רשלנות רפואית בניתוח קשירת חצוצרות

ההתקדמות בתחום הרפואי בעידן המודרני מאפשרת לנשים רבות להימנע מהריון לא רצוי. אחת הדרכים שנשים רבות בוחרות בה למניעת הריון היא ניתוח קשירת חצוצרות. מדובר

רשלנות רפואית בניתוח מחלות לב

ניתוח לב הוא אחד הניתוחים היותר עדינים ומסובכים שקיימים. הלב הוא איבר חיוני להמשך החיים, וכל הפסקה בפעילותו עלולה להביא לתוצאות חמורות עד כדי מות

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן העור

סרטן העור הינה מחלה ההופכת ונעשית שכיחה יותר ויותר. גם אם האבחון, פענוח הבדיקות ושאר הטיפולים השיגו הצלחה יחסית, עלולה להתרחש פעולה רשלנית לפני, במהלך

רשלנות רפואית בניתוח עפעפיים

תחום הרפואה הקוסמטית מתפתח במהירות מסחררת בתקופתנו, וכיום נשים וגברים כאחד, מסתייעים במגוון רחב של הליכים אסתטיים כדי לשפר את המראה החיצוני שלהם. עם הטיפולים

רשלנות רפואית בניתוח קיסרי

ניתוח קיסרי, ככל ניתוח אחר, הוא מהלך כירורגי שנלווים אליו סיכונים שונים. אולם כאשר מתרחשים מחדלים רפואיים שונים לקראת הניתוח הקיסרי, במהלכו או לאחריו, הדבר

רשלנות רפואית בניתוח ראש

רשלנות רפואית בניתוח ראש היא תוצר של רשלנות רפואית מצערת שעשויה להתרחש במסגרת הליכים כירורגיים המערבים לרוב פתיחה של הגולגולת במטרה לטפל בסוגים שונים של

רשלנות רפואית בניתוח להסרת קעקוע

ניתוח להסרת קעקוע הינו ניתוח קוסמטי במהותו, כך שרצונו של המטופל בניתוח זה לא נובע בהכרח משיקולים רפואיים. משום כך, אם נגרם נזק כלשהו בניתוח

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן השד

סרטן השד היא אחת המחלות הקשות והנפוצות ביותר בישראל. המוני נשים סובלות ממנה בשלבים שונים בחייהן, אך החדשות הטובות הן שככל שהגילוי של המחלה הוא

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הוושט עלולה להותיר את המטופל במצב מורכב ומסובך מכפי שנכנס לניתוח. סרטן הוושט הינו סרטן נדיר באופן יחסי, אולם שכיחותו הולכת

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הכבד עלולה להתרחש במספר סיטואציות, לפני, במהלך או לאחר הניתוח, כאשר החולה כבר נמצא במחלקת האשפוז או בביתו. סרטן הכבד הינה

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הלבלב

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן הלבלב עלולה להסתיים בתוצאה טרמינלית וקיצונית במקרה הרע, או בנכות וחיי סבל במקרה הפחות רע. בכל מקרה ובכל חשש לרשלנות רפואית

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות

רשלנות רפואית בניתוח לסרטן כליות עלולה להתרחש במספר סיטואציות, החל מההחלטה על נחיצות הניתוח והחתמת המטופל על טופס הסכמה מדעת, עבור דרך הזמן שהוחלט על