חוות דעת רשלנות רפואית

מחלות שונות | חוות דעת רשלנות רפואית סרטן ואונקולוגיה

חוות דעת רשלנות רפואית נחוצה בתיקי תביעה הנוגעים למקרי רשלנות רפואית. כיוון שרשלנות רפואית מחייבת במרבית המקרים טיפול משפטי מורכב יחסית, בית המשפט אינו יכול להכריע בתיקי רשלנות רפואית מבלי שתוצג לו חוות דעת מקצועית של מומחים מתחום הרפואה אשר ביכולתם להכריע אם אכן איש המקצוע שטיפל בחולה אכן התרשל במילוי תפקידו.

אבחון וטיפול במחלות מסוגים שונים מחייבים רמת מומחיות משתנה מצד הרופא, אך המשותף לכל תחומי הרפואה הוא שהעיסוק בהם מחייב את הרופאים להיות מעודכנים תמיד בחידושים בתחום, להפגין הקשבה כלפי המטופל והתסמינים הקליניים שהוא מציג, ולפעול בצורה המקצועית ביותר שניתן. בסקירה זו נסביר אודות חשיבותה של חוות דעת רשלנות רפואית באבחון ובטיפול במגוון בעיות רפואיות.

מהי רשלנות רפואית וכיצד היא עשויה לבוא לידי ביטוי?

רשלנות רפואית היא מחדל שעלול להתרחש בשלבי האבחון או מתן הטיפול במחלות וליקויים רפואיים מסוגים שונים. רשלנות רפואית עשויה לבוא לכלל ביטוי בתור כשל באבחון מחלה, כשלים בריפוי מחלה ברת ריפוי, ואף במניעת הישנותן של מחלות, לאחר שהמטופל נרפא מן לכאורה.

לאילו סוגיות נדרשים בתי המשפט בישראל בתביעות רשלנות רפואית?

הסוגיות אליהן נדרשים בתי המשפט בישראל בבואם לפסוק בתביעות רשלנות רפואית, הינן האם הנזקים שנגרמו למטופל בתיק, נבעו באופן ישיר מרשלנות מצד גורמי הרפואה שטיפלו בו (או נמנעו ממתן טיפול הולם), והאם ניתן לזהות קשר סיבתי מוכח בין השניים.

מהן אמות המידה שחוות דעת רשלנות רפואית נדרשת לעמוד בהן?

חוות דעת רשלנות רפואית מן ההכרח שתהא אובייקטיבית, כאשר אסור שיתקיים כל קשר ישיר בין המומחה שמספק את חוות הדעת לטובת תביעת הרשלנות לבין התובע בתיק.

חוות דעת רשלנות רפואית
חוות דעת רשלנות רפואית

יחד עם זאת, אף שחוות הדעת הרפואית, הן מצד ההגנה והן מצד התביעה נדרשת להיות נטולת משוא פנים, ראוי לציין שהיא כן תתבסס על הוכחות ודוגמאות ממקרים רלוונטיים שהתרחשו בתביעות דומות, כך שכל צד עשוי לשטוח את טענותיו באמצעות מומחה משלו, שיציג ראיות וטיעונים התומכים בגרסתו לאירועים שסביבם תביעת הרשלנות האמורה נסובה.

מי מספק חוות דעת רשלנות רפואית?

חוות דעת רשלנות רפואית, בדרך כלל ניתנת על ידי רופאים המומחים בתחום התביעה, באופן ישיר. למשל, בתביעה העוסקת במחלות נוירולוגיות, יהיה על נותן חוות הדעת להיות מומחה נוירולוגיה, וכך גם ביתר המחלות כגון חוות דעת רשלנות רפואית בסרטן או מחלות אונקולוגיות שונות וכן הלאה.

כפי שהזכרנו לעיל, המומחה שמספק חוות דעת רשלנות רפואית בתביעת רשלנות נדרש להיות אובייקטיבי ולא קשור למי מהצדדים בתביעה במישרין או בעקיפין.

אילו מרכיבים חייבת חוות דעת רשלנות רפואית לכלול?

חוות דעת רשלנות רפואית, נדרשת לכלול 5 מרכיבים עיקריים והם:

  1. פירוט המקרה והשתלשלות האירועים כפי שהתרחשו במקרה הספציפי.
  2. דוגמאות למקרים אחרים בהם נלקחו שיקולים אחרים, בכדי להוכיח שהרופא הסביר לא היה מתנהג כפי שהתנהג הרופא במקרה התלונה.
  3. הוכחות ודוגמאות לידע ולסטנדרטים הקיימים בתחום, המחייבים את הרופאים ואנשי הצוות לפעול לפיהם.
  4. הוכחת קשר סיבתי עובדתי בין הנזק שנגרם לחולה לבין הפעולה הרשלנית מצד הרופא/איש מקצוע אחר בתחום הבריאות.
  5. פירוט הטיפול הנדרש לריפוי או שיקום המטופל בעקבות הנזק שספג, הדרוש לשם הערכת גובה הפיצויים שיפסוק בית המשפט לטובת המטופל בתביעת הרשלנות.

מה החשיבות של חוות דעת רשלנות רפואית?

אי אפשר להפריז בחשיבות חוות הדעת בנושאים של רשלנות רפואית. פעמים רבות, חוות דעת שכזו עלולה לייקר את תהליך המשפט כולו, אולם חוות דעת מפורטת וטובה עשויה גם לנצח את ההליך המשפטי, ולפסוק לטובת החולה.

מכיוון שבית המשפט לא יכול לפסוק בתיקי תביעה מקצועיים, אשר מצריכים מידה של מקצועיות וידע מומחה, הוא חייב להיעזר בחוות דעת של רופאים מומחים ובכירים בתחום. עורך דין דיני רשלנות רפואית מעריך את התיק בתחילה ואת סיכויי ההצלחה הכרוכים בו, על ידי בדיקת התיק וקבלת דעה מרופאים מקצועיים. על עורך הדין לאסוף את כל החומר הרפואי הקיים על החולה בכדי להגיש אותו לחוות דעת נוספת.

משמעותה של חוות דעת רשלנות רפואית בהקשר לליקוי בחירת הטיפול למחלה

כמו כן, רשלנות רפואית עלולה להתרחש בבחירת הטיפול או בבחירת טיפול לקוי למחלה הספציפית. מכיוון שמחלות מסוימות כדוגמת מחלות סרטניות דורשות הכשרה ולימוד באופן תמידי, מכיוון שהידע עליהן מתפתח כל הזמן ומבוסס מחקרים ותגליות חדשות, על הרופאים המטפלים להיות מעודכנים בטיפולים העדכניים והעכשוויים ביותר.

לכן, כאשר לא נבחר הטיפול המתאים או לא נוסה טיפול אשר יכול היה לשפר באופן משמעותי את שיעורי ההישרדות מהמחלה, נחשב הדבר לרשלנות רפואית מצד הרופאים המטפלים.

ההנחה היא כי רופא אשר מומחה בתת המחלה הספציפית חייב להיות מעורה ומעורב בטיפולים הטובים ביותר, ויידע להתאים את הטיפול הנכון לחולה המדובר, באופן שיגדיל את סיכויי ההישרדות והריפוי שלו.

כיצד חוות דעת רשלנות רפואית עוזרת בתביעות בגין כשל בטיפול במחלות?

רשלנות רפואית עלולה להתרחש, בנוסף לאבחון או לאי האבחון של המחלה, גם בזמן הטיפול או אי הטיפול בה. הטעויות עלולות להיות משני סוגים, האחד טעות טכנית או אחרת בטיפול כפי שנעשה הלכה למעשה, והטעות השנייה תעסוק בבחירת הטיפול הרצוי.

הטיפול הטכני בחולה, נעשה על פי רוב על ידי אחד מאנשי צוות הרפואה העובד בבית החולים, אשר בדרך כלל יהיה אח או אחות. על איש הצוות לדאוג שהחולה יקבל את הטיפול המתאים לו, על ידי אימות שמו והתרופה המתקבלת, ולא להחליף בין טיפולים של חולים שונים.

כמו כן, עליו לבדוק כי המכונות או התרופות בהם נעשה שימוש הינן תקינות, מוכנות לטיפול ונמצאות בתוקף. טעות ורשלנות רפואית בכל אחד מתהליכים הללו עלולה לחשוף את איש הצוות או בית החולים לתביעה אזרחית.

חוות דעת רשלנות רפואית במקרים אלה תנסה להעריך את הנזק שנגרם, גם מבחינה טיפולית וגם מבחינה כלכלית, קרי מה האדם הפסיד מבחינת עבודה, כושר השתכרות פוטנציאלי ואף שנות חיים. על פי חוות דעת זו, ולקיחה החשבון של גורמים נוספים, יפסוק בית המשפט תשלומי פיצויים לחולה, שיכולים להאמיר עד סכומים גבוהים מאוד.

במקרים אלה, גם אם עלות חוות הדעת תהיה גבוהה, היא תהיה שווה לחולה ויכולה להיות משולמת מהפיצויים שייפסקו. כמובן, שלפני תחילת משפט שכזה, אשר יכול להיות מורכב וסבוך, ייעץ עורך דין דיני רשלנות רפואית על סיכויי התיק ועל הצדקתו.

האם בתביעת רשלנות רפואית חובה להציג חוות דעת רשלנות רפואית?

בהגשת תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית, חוות דעת רשלנות רפואית מטעמו של מומחה הינה מחויבת המציאות, ונחוצה על מנת שלבית המשפט תהיה גישה למכלול השיקולים המקצועיים הנחוצים להכרעה בתביעה. קיימים מקרים נדירים בלבד שבהם עורך דין בתביעת רשלנות רפואית יבחר שלא להציג חוות דעת רשלנות רפואית, לפי השיקולים הנוגעים לתיק התביעה.

אולם פעמים רבות, גם הצד הנתבע, קרי הרופא או בית החולים, ידרשו חוות דעת רפואית מקצועית, כך שבית המשפט יוכל להחליט מי מהצדדים צודק בטענותיו. בתיקים סבוכים יותר, בית המשפט עשוי לבקש חוות דעת מרופא שלישי, שינסה להחליט מי מבין הצדדים בתביעה הוא הצודק.

האם חוות דעת רשלנות רפואית היא תמיד לטובת התובע?

לא בהכרח. למעשה, ככל שחוות הדעת הרפואית מגבה את התנהגותם של הרופא או הצוות המקצועי בתיק, ניתן להניח כי התביעה לא תצא אל הפועל. עם זאת כאשר מחוות הדעת עולה כי בתיק האמור נעשו מספר מחדלים משמעותיים ובעלי השלכות מרחיקות לכת על עתידו וסיכויי ההחלמה של המטופל, עורך הדין המייצג את התובע סביר שיפעל להבאת התביעה להמשך טיפול משפטי מול בית המשפט.

האם ניתן לקבל חוות דעת שנייה במסגרת חוות דעת רשלנות רפואית?

פעמים רבות, קשה להשיג חוות דעת נוספת, שלמעשה מעמידה את העד המקצועי כנגד חבריו הרופאים או הממסד הרפואי הגדול, ודווקא בשל קושי זה, בדרך כלל בית המשפט יפסוק וייטה לכיוון חוות הדעת המקצועית. ולכן ישנה חשיבות מכרעת לחוות דעת זו על פסק וגזר הדין.

חוות דעת רשלנות רפואית בסרטן ומחלות אונקולוגיות

רשלנות רפואית במחלות אונקולוגיות מתרחשת פעמים רבות בזמן אבחון, או אי אבחון המחלה. איחור באבחון במחלות אונקולוגיות היא מהותית לעצם הריפוי, מכיוון שככל שהאבחון יהיה מוקדם מספיק כך הטיפול יהיה אפקטיבי יותר.

במחלות אונקולוגיות, חוות דעת אשר תוכיח כי קיים קשר ישיר בין האיחור באבחון לבין חומרת המחלה, הינו קשה ומסובך יותר, מכיוון שישנן מחלות אונקולוגיות רבות אשר הדיאגנוזה שלהן קשה מאוד, גם כאשר האבחון נעשה בזמן מוקדם מאוד.

יחד עם זאת, חוות הדעת הרפואית עשויה להתמקד בכך שעל סמך תסמינים קליניים שהראה החולה, או על סמך בדיקות שנשלח, היה צריך הרופא הראשוני לבדוק ולחקור סיכון למחלה אונקולוגית.

כיום, תביעות שכיחות במחלות סרטן מתמקדות באבחוני מחלות סרטניות לאור בדיקות גנטיות, כך שחוות הדעת בנושא הרשלנות עשויה לנסות להוכיח כי אדם אשר נמצא בקבוצת סיכון גנטי, לא נשלח לאחר מכן לכלל הבדיקות אשר יכלו לאבחן מוקדם את המחלה ממנה הוא סובל.

כמו כן, רשלנות רפואית עלולה להתרחש גם בעת פענוח בדיקות, פולשניות ואחרות, שהובילו לאיחור באבחון. גם במקרה זה חוות הדעת שתינתן תתבסס על כך שהמפענח היה צריך להיות בעל ידע מקצועי, מומחיות ולפעול על פי סטנדרטים ידועים.

מה תכלול חוות דעת רשלנות רפואית במקרים של סרטן ואונקולוגיה?

חוות דעת של רופאים מומחים ומקצועיים בתחומי האונקולוגיה צריכה לכלול מספר פרמטרים הנדרשים בבית המשפט, כדי לגרום להצלחת התיק ושכנוע בית המשפט בצדקתו של המטופל בתביעה. בשלב הראשון נדרש המומחה שמספק חוות דעת רשלנות רפואית בתיק, להקפיד לפרט את השתלשלות האירועים, ממועד האבחון ועד שלב הטיפול והניתוח שבוצעו.

תיאור זה חייב להיות מפורט עד כמה שמתאפשר כדי לחדד את כל אותן הנקודות שמחייבות התייחסות. כך, עליו להראות את השלבים בהם הדברים היו צריכים להיעשות אחרת, על פי פרוטוקולים מקובלים, ועל פי מבחן הרופא הסביר.

מקרים אלה, אשר יתארו את מקרה הרשלנות הרפואית חייבים להיות מפורטים, ולהתבסס על דוגמאות אשר קרו במקומות אחרים והביאו לתוצאה אחרת. הדוגמאות יוכיחו כי רופאים מומחים אחרים, היו נוהגים באופן שונה מן הרופא הספציפי, בקבלת ההחלטות, במסקנות שלהם ובמעשיהם.

כמו כן, על הרופא המומחה להעריך את מידת הנזק שנגרם, אחוזי הנכות שמהם סובל החולה בעקבות מקרה הרשלנות, ואת שיעורי הסיכוי לריפוי. הרופא אשר מוסר את חוות הדעת חייב להיות רופא מומחה בתחום הספציפי הנתבע, אך לא קשור באופן ישיר למקרה.

באונקולוגיה דרושה מומחיות בתתי המקצועות ותחומים ספציפיים יותר, למרות שנהוג לדבר על מחלות סרטן באופן כללי. עלות חוות הדעת הרפואית בדרך כלל תהיה גבוהה ותצריך משאבים כלכליים רבים, אולם היא עשויה להיות משולמת מתשלום הפיצויים הצפויים להיות בתיק. אין להפריז בחשיבותה של חוות דעת מקצועית טובה בתיקי רשלנות רפואית, מכיוון שהתיק כולו מתבסס על פי רוב על חוות דעת זו.

חוות דעת רשלנות רפואית במחלות נוירולוגיות

רשלנות רפואית בקבוצת מחלות נוירולוגיות של עמוד השדרה עלולה להוביל לנכות ואף שיתוק של החולה. בין אם הרשלנות מתרחשת בעת האבחון, ובין אם היא מתרחשת בעת או לאחר ניתוח, היא עלולה להיות בעלת השלכות משמעותיות על החולה, אשר יהפכו את חייו, יפגעו באיכות חייו ויהפכו אותו לסיעודי ונתמך באופן שהחולה לא הכיר עד אז.

פעמים רבות בסוג מחלות זה, עצם האבחון המוקדם עשוי למנוע את השיתוק או הנכות, ועל כן על הרופא המומחה בתחום להתעדכן, לבדוק ולהיות זהיר ביותר בעת עריכת הבדיקות, ובעת ההקשבה לתסמינים שמתאר החולה הספציפי.

חוות דעת רשלנות רפואית במחלות לבביות

תביעות שכיחות במקרה של מחלות לבביות עלולות להתרחש במצבים בהם לא מאובחן התקף לב, או כאשר החולה לא מקבל את הטיפול המהיר והמדויק לו הוא זקוק. מקרים של אי אבחון או אבחון מאוחר של התקף לב עלול לקרות גם כאשר אדם נמצא בקבוצת סיכון או מציג מספר תופעות קליניות, אשר היו צריכות להדליק נורות אדומות, אך עדיין לא נחשד כחולה העובר התקף לב.

רשלנות זו יכולה להתרחש גם במעבדות הבדיקות על ידי המפענחים ועובדי המעבדות או על ידי רופאים אשר מאבחנים מחלה אחרת במקום התקף הלב אותו עובר החולה. פעמים רבות, נשים המציגות תסמינים קליניים קצת שונים, עלולות ליפול קורבן לרשלנות רפואית, גם אם היא לא נעשית בכוונה תחילה.

חוות דעת רשלנות רפואית במחלות לבביות, ינסו לטעון כי הרופא הסביר, אשר הינו מומחה בתחומו ובעל ידע מקצועי נרחב, לא היה פועל בדומה לרופא שפעל במקרה הספציפי. מבחן זה, של הרופא הסביר, מעמיד בפני בית המשפט סוג של דעה אובייקטיבית כדי לקבוע האם נעשתה במקרה זה רשלנות רפואית.

חוות דעת רשלנות רפואית – הוצאה שנוטה להצדיק את עצמה

הצדקת הצד הנפגע במשפטי רשלנות רפואית עשויה לזכות את התוןבע בפיצויים משמעותיים, שיכסו גם את הוצאות המשפט, לרבות חוות הדעת המקצועית, וגם את המשך חייו והטיפול הרפואי לו הוא זקוק בעקבות הנזק שנגרם לו. למותר לציין כי בתי המשפט בישראל נוטים לפסוק על פי חוות הדעת הרפואית שמציג המומחה שמעיד מטעם התביעה בתיקי רשלנות רפואית.

לכן יכול לטעון עורך דין דיני רשלנות רפואית שגם אם עלות חוות דעת מקצועית הינה גבוהה, היא עדיין מוצדקת, היות ויש בה כדי לתמוך בהצלחת התביעה וקבלת פיצוי הולם לתובע.

על חשיבות הייעוץ המשפטי לעניין חוות דעת רשלנות רפואית

חוות דעת רשלנות רפואית היא חשובה מאין כמוה כאשר מגישים תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית. בכוחו של עורך דין המתמחה בתביעות רשלנות רפואית לאתר מומחה רלוונטי שיספק חוות דעת מהימנה, מקצועית אובייקטיבית ורלוונטית לתביעה, שתוכל לקדם את האינטרסים של הלקוח בתיק.

היות ובית המשפט איננו מומחה בתחום הבריאות, שמלכתחילה הינו מורכב וסבוך, נחוצה בתביעות רשלנות חוות דעת רפואית מאיש מקצוע, המפרטת את השתלשלות האירועים, יודעת להדגים ולהדגיש את הקשר בין הנזק שנגרם לחולה לבין הרשלנות הרפואית שהתרחשה, ומוכיחה מעבר לכל ספק כי טיפול רפואי שעומד בסטנדרטים המצופים יכול היה למנוע את ההחמרה במצבו של התובע.

חוות דעת בתחום רשלנות רפואית הינה נחוצה בתביעות הקשורות לתחום הרשלנות הרפואית. הסיבה לכך היא שבמקרים רבים, בית המשפט לא יכול להכריע בתיקים העוסקים בתחום זה מבלי שהוא מקבל את חוות דעת מקצועית ואובייקטיבית שנכתבה על ידי רופא שמומחה בתחום שבו הרשלנות עוסקת.
לא. חוות דעת על רשלנות רפואית צריכה להיות אובייקטיבית והיא צריכה להיכתב על ידי רופא שאין לו שום קשר להליך המשפטי. הרופא המטפל שנתבע בהליך המשפטי אינו יכול בשום אופן לכתוב את חוות הדעת לבית המשפט.
חוות הדעת הרפואית נכתבת בדרך כלל על ידי רופא שמומחה בתחום התביעה. כך שאם התביעה עוסקת למשל במחלות ריאה, הרופא שכותב את חוות הדעת חייב להיות רופא מוסמך בתחום מחלות הריאה. הדבר נכון גם למצב שבו התביעה עוסקת בתחום האורתופדיה, אזי, כותב חוות הדעת צריך לעסוק בתחום זה
חוות דעת רשלנות רפואית צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
  1. דוגמאות שמוכיחות שהצוות הרפואי לא פעל בהתאם
  2. תיאור המקרה לפרטי פרטים
  3. דוגמאות לאופן שבו הצוות היה צריך להתנהל
  4. הוכחת קשר בין הנזק שנגרם לחולה לבין הרשלנות
  5. פירוט אודות הטיפול הנדרש למטופל לאחר שנפגע בעקבות הרשלנות
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
חוות דעת רשלנות רפואית ולופוס

לופוס היא השם הלועזי של המחלה הידועה בעברית בתור "זאבת". מדובר על מחלה אוטואימונית, שבמסגרתה מערכת החיסון מייצרת נוגדנים שתוקפים את גופו של החולה. מצב

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת וגנר

מחלת וגנר הינה מחלה נדירה למדי אשר פוגעת בממוצע בשלושה אנשים מתוך כל מאה אלף איש באוכלוסייה. מחלת וגנר שכיחה בעיקר בקרב האוכלוסייה הלבנה, ועלולה

חוות דעת רשלנות רפואית ופיברומיאלגיה

פיברומיאלגיה או בשמה העברי – "דאבת השרירים", היא תסמונת המתבטאת בכאב כרוני מפושט ורגישות מרובה בשרירים ורקמות החיבור של הגוף. כאבם של הסובלים מתסמונת הפיברומיאלגיה

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הפה

סרטן הפה הוא מחלה שכיחה יחסית המהווה חלק מקבוצת מחלות ממאירות בחלל הפה והגרון. סרטן הפה עשוי להתפתח בכל אזור בפה, אך מרבית סוגי הגידולים

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן העור

האבחון המהיר והטיפול המדויק בסרטן העור הוא קריטי לבלימת התפשטותו של הגידול הממאיר ומקסום סיכויי ההחלמה של המטופל. לכן בכל מקרה שבו עולה חשש לכך

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן המעי הגס

תביעות רשלנות רפואית הנוגעות לכשלים באבחון, בטיפול או במעקב אחר סרטן המעי הגס, אינן עניין חריג בבתי המשפט בישראל. למרבה הצער, מדובר במחדל רפואי שמטופלים

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הרחם

כאשר מתעורר חשד לכך שרופאיה של אישה שחלתה בסרטן הרחם התרשלו בביצוע תפקידם, יש לפנות להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בדיני נזיקין ובמקרי רשלנות רפואית,

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן השחלות

עורכי דין שמתמחים בהגשת תביעות רשלנות רפואית, מקושרים לרופאים מומחים בעלי שם ממגוון תחומי הרפואה, אשר מספקים חוות דעת מקצועית לגבי עילת התביעה. חוות דעת

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן צוואר הרחם

יכולה להפוך משפט תביעה מכישלון חרוץ להצלחה מסחררת, במובן של תשלום דמי פיצויים וגובהם הצפוי. כיוון שמשפטים העוסקים ברשלנות רפואית דורשים ידע ומומחיות רפואית ומקצועית,

חוות דעת רשלנות רפואית עיניים

חוש הראייה נמנה עם חמשת החושים החשובים ביותר של האדם, כפי שהוגדרו זה מכבר על ידי הפילוסוף היווני אריסטו. כיוון שכך, פגיעה בחוש הזה מהווה

חוות דעת רשלנות רפואית ולוקמיה

לוקמיה היא מחלה הדורשת התייחסות ומעקב כבר בשלבים הראשונים להופעתה. אבחון נכון של המחלה וטיפול נכון בה כבר בשלביה ההתחלתיים, עשויים במקרים רבים לעצור את

חוות דעת רשלנות רפואית פצעי לחץ

רשלנות רפואית בטיפול בפצעי לחץ, עלולה לגרום לפגיעה קשה במצבם הבריאותי של מטופלים ולהופעת סיבוכים שונים, עד כדי סכנת חיים ממשית. היווצרות של פצעי לחץ

חוות דעת רשלנות רפואית גניקולוגיה

מטבע הדברים, תחום הגניקולוגיה מחייב דיסקרטיות רבה מצד הרופאים המטפלים ויחסים של אמון בין המטופלת למטפל. אולם למרבה הצער, נראה כי במקרים לא מעטים האמון

חוות דעת רשלנות רפואית סוכרת

ישנו מספר לא מבוטל של תרחישים שבהם מחלת הסוכרת עלולה להפוך למחלה מסכנת חיים וביניהם אבחון מאוחר של המחלה, הימנעות מהענקת טיפול רפואי מתאים לחולים

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן שד מתקדם

במקרים שונים מתרחשים מחדלים רפואיים חמורים שמובילים להתפתחות של סרטן שד מתקדם וגרורתי, שבסבירות גבוהה ניתן היה לבלום, בעזרת הקפדה על פרוטוקול הטיפול המקובל מצד

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן השד

רשלנות רפואית סרטן השד עלולה, במקרים חמורים, לעלות בחייה של המטופלת. רשלנות רפואית במקרי סרטן השד עלולה להתרחש בשלבי האבחון הראשוניים של המחלה, או לבוא

חוות דעת רשלנות רפואית מחלות לב

מחלות לב נמנות עם המחלות המסוכנות ביותר לאדם. מי שסובל ממחלת לב חשוף למגוון רחב של סכנות, שהמשמעותית ביותר ביניהן היא סכנת המוות. בגלל אופי

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת צהבת

מחלת הצהבת, השואבת את שמה מהפיגמנט הצהוב הנמצא ברמות בילירובין גבוהות, עלולה להיות קשורה או תסמין למחלות כבד אחרות. יש לאבחן את המחלה באופן מהיר

חוות דעת רשלנות רפואית מחלת קרוהן

קרוהן הינה מחלה דלקתית של המעי, אשר פוגמת באופן משמעותי באיכות החיים. מכיוון שהמחלה הינה כרונית וממושכת, עלול המטופל לפגוש במהלך המחלה רופאים ומומחים רבים.

חוות דעת רשלנות רפואית דליפת סיליקון

חוות דעת רשלנות רפואית דליפת סיליקון, אשר ניתנת על ידי מומחי כירורגיה פלסטית המומחים ומוכרים בתחום, ניתנת לאחר שמוגשת תביעת רשלנות רפואית, כדי להוכיח את

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הוושט

סרטן הוושט הינו סרטן מורכב וקשה, ובאופן יחסי גם נדיר. התסמינים שהמטופל מראה לא תמיד ספציפיים למחלה, לכן לפעמים האבחון יעשה בשלב של מחלה מתקדמת

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הכבד

הינה משמעותית וקריטית לתוצאות המשפט המתנהל בתביעה האמורה. סרטן הכבד הינה מחלה קשה ומורכבת, כך שהמטופל ייפגש, סביר להניח, עם רופאים ומומחים שונים. כל אחד

חוות דעת רשלנות רפואית סרטן הלבלב

סרטן הלבלב הינו אחד מסוגי הסרטנים הקשים והמסובכים. הדיאגנוזה שלו, לרוב, עלולה להתרחש מאוחר מדי כאשר המחלה כבר נמצאת בשלב מתקדם ומפושט, ולכן גם הפרוגנוזה